Overlijdensschade: uitgaven na overlijden

Praktijkverhaal | 2015

Welke maandelijkse kosten behoudt het achtergebleven huishouden na overlijden van een volwassene? Nibud onderzocht de uitgaven die wegvallen als een volwassene (binnen het huishouden) overlijdt, in opdracht van de Denktank Overlijdensschade.

Vraag: nieuw model voor de berekening van overlijdensschade

Verzekeraars, advocaten en rekenkundigen stellen vast wat de schade is van nabestaanden bij overlijden. Zij hadden behoefte aan een nieuw model voor de berekening van overlijdensschade. Van het nieuwe model werd verwacht dat het:

  • Transparant (ook voor nabestaanden) is;
  • Een normatieve systematiek bevat;
  • De hedendaagse leefwijze van nabestaanden omvat.

De Denktank Overlijdensschade is een werkgroep die zich 5 jaar lang heeft beziggehouden met het opstellen van een nieuwe methodiek voor overlijdensschade. Deze Denktank heeft het Nibud in 2014 gevraagd om berekeningen uit te voeren wat betreft de verschillen in uitgaven vóór en na het overlijden van een volwassene binnen bepaalde huishoudtypen.

Aanpak: op maat analyse Nibud-referentiecijfers

Welke uitgaven vallen weg als er een volwassene binnen een huishouden overlijdt? En welk percentage van het inkomen is dit? Dat heeft het Nibud berekend met behulp van de referentiecijfers.

Bij het vaststellen van de vuistregels heeft het Nibud per uitgavenpost de Nibud-begroting bekeken. Zo kon per post worden vastgesteld in hoeverre de hoogte ervan afhankelijk is van het aantal personen in het huishouden. De hoogte van de huur/hypotheek is bijvoorbeeld een uitgavenpost die niet direct veranderd door het wegvallen van een persoon. Voor uitgavenposten die wel afhankelijk zijn van het aantal personen, is nagegaan welk deel van de uitgaven aan één volwassene in het huishouden toegeschreven kon worden. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de referentiecijfers van het Nibud.

Resultaat: berekening van de weggevallen uitgaven

De berekening van de zogenaamde WNU (Weggevallen Normatieve Uitgaven) vormt een onderdeel van de nieuwe rekenmethodiek van overlijdensschade. De percentages die het Nibud heeft berekend gaan verzekeraars en rekenaars toepassen bij het berekenen van de schade door het wegvallen van een volwassene binnen het huishouden.

Jessica Laumen, rekenkundige letselschade

”In eerste instantie heeft de Denktank zelf een onderzoek gedaan naar de WNU. Deze WNU werd bepaald als percentage van het consumptief inkomen. Na diverse consultaties met de marktpartijen in het veld van de personenschade bleek, dat er behoefte was aan een onafhankelijk bureau, dat het betreffende percentage zou vaststellen. Het NIBUD leek de meest logische partij. Na een gesprek met Anna van der Schors, waarbij zij heel snel begreep waar de schoen wrong, is zij aan de slag gegaan om het percentage WNU ten opzichte van het consumptief (besteedbaar) inkomen te berekenen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Er was behoefte aan een onafhankelijk bureau, dat het betreffende percentage zou vaststellen. Het Nibud leek de meest logische partij. ”

— Jessica Laumen, rekenkundige letselschade

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen praktijkverhalen

Pensioenplatform Brand New Day toont inkomsten én uitgaven

Het Nibud leverde advies en uitgavencijfers in de Pensioenplanner van Brand New Day.

lees meer › Praktijkverhaal

Cijfers Nibud dragen bij aan financieel inzicht-tool Prikkl

Financieel inzichtdienst Prikkl gebruikte referentiecijfers van het Nibud om haar tool te verrijken.

lees meer › Praktijkverhaal

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

De Vereende – Beter beeld op betalen

Verzekeraar biedt klanten hulp bij de persoonlijke financiën.

lees meer › Praktijkverhaal

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

ING BufferBerekenaar

Nibud en ING maakten een speciale variant van de BufferBerekenaar voor klanten van de bank.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage Zaanstad

Het Nibud maakt al jaren op rij effectrapportages van het minimabeleid van de gemeente.

lees meer › Praktijkverhaal

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal