Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Steeds vaker zien we dat huishoudens met een laag inkomen moeite hebben met betalen van de vaste lasten. En een groot deel van die vaste lasten is de huur, zeker bij de huishoudens met een laag inkomen.

U ondersteunt deze huishoudens financieel door uw minimabeleid. De vraag is wat de invloed van de huurhoogte hierop is. Welke huurders komen in de financiële problemen als we rekening houden met de daadwerkelijke huur en alle landelijke én uw gemeentelijke regelingen? Zo krijgt u zicht op de meest kwetsbare doelgroepen.

Wat is de verdiepende MER?

Daar waar de MER (minima-effectrapportage) uitgaat van voorbeeldhuishoudens en gekozen huren, leggen we in de verdiepende MER een koppeling tussen nog meer zaken. We kijken ook naar gegevens over huren van de woningen van woningbouwcorporaties in uw gemeente en de gegevens van het CBS over onder andere huishoudsamenstelling, inkomens, vermogen en energieverbruik. Dit geeft een compleet beeld van de woon-, inkomens- en huishoudsituatie van huurders in uw gemeente. Samen met de actuele uitgavencijfers, inclusief de landelijke én lokale regelingen, krijgt u een reëel beeld van de financiële positie van de huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

Die inzichten kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij het verfijnen van uw minimabeleid, bij de jaarlijkse prestatieafspraken die u maakt met huurders en verhuurders en bij de inzet van de vrijwilligers ter voorkoming van schulden.

Overzichtelijk en duidelijk

Het Nibud levert u een rapportage waarmee u in duidelijke figuren (zie onder) zicht krijgt op de financiële kwetsbaarheid van verschillende groepen in uw gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld zien welke typen huishoudens het meest kwetsbaar zijn doordat ze zelfs niet meer in staat zijn om de minimale basisuitgaven te betalen. Of welke inkomensgroep problemen heeft met het betalen van de Nibud-normbedragen, waardoor ze enigszins kwetsbaar zijn.

Dergelijke figuren krijgt u ook voor de huurhoogte, het energielabel of de inkomensgrens van uw minimabeleid (zoals boven of onder 120 procent van het WSM). Ook kunt u scenario’s laten doorrekenen, zodat u weet wat het effect is van een verhoging van de huur met bijvoorbeeld 1 procent boven inflatie. U weet of er dan groepen zijn waarvan de kwetsbaarheid toeneemt of waarbij nauwelijks verschil te zien is in de financiële positie. Bekijk hier de verdiepende MER die het Nibud uitvoerde voor de gemeente Amsterdam.

Interesse in deze mooie inzichten voor uw gemeente?

Neem dan contact op met Sanne Lamers.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Sanne Lamers

Sanne Lamers

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Marjan Verberk – de Kruik

Marjan Verberk – de Kruik

Senior wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Jasja Bos

Jasja Bos

Sr. Wetenschappelijk medewerker

Medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Terugblik webinar: De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Gratis: Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Platform Armoedebeleid

Een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Sluit uw gemeente ook aan op Startpunt Geldzaken

Bied uw inwoners een passend geldplan.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Voeg uw lokale regelingen toe aan Berekenuwrecht.nl voor een efficiënte aanvraagprocedure.

lees meer › Artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › Artikel