Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

De consument en zijn beleggingsverzekering

Sinds aan het licht is gekomen dat de informatieverstrekking bij beleggingsverzekeringen niet altijd passend is geweest en een groot deel van de inleg opging aan kosten en premies, hebben verzekeringsmaatschappijen en financieel adviseurs hun klanten herhaaldelijk benaderd en uitgenodigd voor een hersteladviesgesprek. Wie zijn de mensen die hierop ingaan en wat zijn hun motieven?

In dit gratis adviesgesprek van verzekeringsmaatschappijen en financieel adviseurs wordt nagegaan hoe de beleggingsverzekering ervoor staat en in hoeverre iemand zijn oorspronkelijke doelkapitaal nog zal kunnen bereiken en zo niet, welke aanpassingen gewenst zijn. Sommige consumenten zijn een adviesgesprek aangegaan en/of hebben de beleggingsverzekering aangepast. Men kan ook heel bewust, na bestudering van de eigen situatie, ertoe besluiten om de beleggingsverzekering ongewijzigd te laten.

Auteurs: Marcel Warnaar en Anna van der Schors

Waardescan

Om het inzicht in hun beleggingsverzekering bij consumenten te vergroten heeft het Nibud een internettool ontwikkeld: ‘Waardescan Beleggingsverzekeringen’. Deze tool maakt visueel hoeveel de beleggingsverzekering naar verwachting aan het einde van de looptijd zal opbrengen.

Gesprek levert (financieel) voordeel op

Het doel van dit onderzoek is tweeledig:

  1. Het geeft inzicht in de beweegredenen van bezitters van beleggingsverzekeringen om al dan niet in actie te komen, tegenover de redenen om dit niet te doen.
  2. Het maakt het duidelijk wat het consumenten die wel in actie zijn gekomen, heeft opgeleverd.

Uit het rapport blijkt dat veel bezitters van beleggingsverzekeringen geen interesse hebben in het financiële verloop van de verzekering. Men heeft wantrouwen jegens de aanbieder en weet vaak niet dat een hersteladviesgesprek gratis is. Veel bezitters hebben zelf weinig kennis over het product. Zo geeft 55% van de ondervraagden aan niet te weten wat het doelkapitaal van de beleggingsverzekering is en zegt 36% bij het afsluiten niet te hebben geweten dat de eindopbrengst minder zou kunnen worden dan toen werd aangegeven.

De meeste consumenten die wel een wijziging hebben aangebracht in hun beleggingsverzekering zijn daar heel tevreden over. Voor velen heeft het financieel iets opgeleverd, doordat ze geen maandelijkse kosten meer hebben (23%) of een hogere eindopbrengst verwachten (18%). Bovendien zegt meer dan de helft nu beter te weten hoe hij er financieel voor staat en meer grip te hebben op zijn financiële situatie.

Top vier redenen waarom men geen gratis hersteladviesgesprek wil:

  1. Ik verwacht niet dat een gesprek of wijziging mij (financieel) iets oplevert
  2. Ik heb geen vertrouwen in de verzekeringsmaatschappij, bank, financieel adviseur
  3. Ik heb geen interesse en/of tijd mij erin te verdiepen
  4. Een adviesgesprek kost geld

Top vier van aangebrachte wijzigingen:

  1. Andere beleggingsfondsen gekozen
  2. Premievrij gemaakt
  3. Omgezet naar ander product
  4. Overlijdensrisicoverzekering eruit gehaald

Achtergronden van het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn bezitters van beleggingsverzekeringen geworven via ABN AMRO, Delta Lloyd en via het Opinieland panel van Survey Sampling International. In totaal hebben 553 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld.

Het aandeel bezitters dat een wijziging in zijn beleggingsverzekering heeft aangebracht, is bij de werving oververtegenwoordigd, om zo een beeld te kunnen krijgen van hun motivaties.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Rapport Geldzaken in de praktijk 2018-2019

Hoe organiseren Nederlanders de afgelopen 15 jaar hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Kinderonderzoek (2018)

Onderzoek onder ouders naar het financiële gedrag en de financiële situatie van hun kind.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Vakantiegeld-enquête (2018)

Hoe gaan Nederlanders in 2018 om met vakantiegeld?

lees meer › Onderzoeksrapport

Opkomst verhogen met een sms (2017)

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze Groningse Kredietbank.

lees meer › Onderzoeksrapport

Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten (2017)

Een derde van de Nederlanders weet niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud Vakantiegeld-enquête (2017)

Vakantiegeld wordt vaker gebruikt om te sparen (38 %).

lees meer › Onderzoeksrapport

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldzaken in de praktijk (2015)

Hoe organiseren Nederlanders hun geldzaken?

lees meer › Onderzoeksrapport

Competenties financiële redzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel