Competenties financiële redzaamheid op de lange termijn

Van consumenten wordt verwacht dat zij  zelf met  lange termijn geldzaken aan de slag gaan. Maar wat moet hij kunnen om de juiste keuzes voor later te kunnen maken? Het Nibud heeft hiervoor competenties ontwikkeld.

Deze competenties beschrijven over welke kennis en vaardigheden iemand zou moeten beschikken om weloverwogen keuzes te kunnen maken zodat ook in de toekomst de financiën in balans zijn. De competenties kunnen de basis vormen van praktische handvatten ter ondersteuning van de consument

Cyclus van stappen

De competenties vormen een doorlopende cyclus. Elke competentie wordt doorlopen om uiteindelijk een beslissing te (kunnen) nemen. Aan de hand van de competenties kunt u beoordelen waar uw klant  kennis of vaardigheden mist.

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Toelichting per competentie

De consument stelt vast welke wensen hij heeft en met welke risico’s hij te maken kan krijgen op (on)voorziene momenten in de toekomst.

De consument beschikt over een overzichtelijke financiële administratie op basis waarvan de consequenties van een scenario direct te vinden zijn.

De consument maakt een schatting van zijn toekomstige inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden, gegeven het scenario.

De consument is zich bewust van zijn toekomstige financiële situatie, gegeven het scenario. Bij mogelijke financiële tekorten in die situatie weet hij welke mogelijkheden er zijn om die op te lossen en welke consequenties die hebben.

De consument weegt verschillende (financiële) mogelijkheden en producten af op basis van zijn persoonlijke situatie en kenmerken van het product en neemt op basis op daar van een besluit.

Met behulp van deze competenties kunnen consumenten hun doelen en wensen voor de toekomst realiseren. Dit verkleint de kans op het ontstaan van financiële problemen.

De consument centraal

De competenties zijn opgesteld vanuit de consument. Het betekent echter niet dat de consument zélf alles moet weten en kunnen. Hij kan ook de hulp van een adviseur inschakelen. Het maakt echter wel duidelijk dat hij de regie heeft en zelf actie moet ondernemen om grip te hebben en houden op zijn financiële toekomst.

Op welke punt iemand hulp nodig heeft, verschilt per persoon en per competentie. Eén op de vijf Nederlanders lukt het om alle stappen zelf te doorlopen. Anderen kunnen wel zelf hun inkomsten op een rij zetten, maar hebben hulp van een adviseur, aanbieder of bemiddelaar nodig om vervolgens een financieel product uit te kiezen.

Voor velen is het nodig om hulp in te schakelen  bij stap 3: een overzicht maken van de toekomstige financiële situatie. Belangrijk is dat -met of zonder hulp- alle stappen in de cyclus zijn doorlopen.

1 op 5

Nederlanders kunnen alle stappen zelf doorlopen

Basis voor uw voorlichting

De competenties zijn bedoeld voor beleidsadviseurs en opleidingsdeskundigen.  Zij kunnen ze gebruiken als uitgangspunt voor het ontwikkelen van praktische toepassingen voor de consument. Bijvoorbeeld checklists voor life-events of voorlichtingsinstrumenten om de consument specifieke vaardigheden aan te leren.

De competenties kunnen ook worden ‘vertaald’ naar een meetinstrument voor de financiële dienstverlener, waarmee inzichtelijk wordt in hoeverre de klant de competenties beheerst.

Door inzet van de competenties wordt gewaarborgd dat de er bij uiteenlopende te ontwikkelen hulpmiddelen en voorlichtingsinstrumenten één en dezelfde grondslag wordt gehanteerd.

Verbeter uw advies met de Nibud-competenties

Wilt u meer weten over hoe u de competenties toe kunt passen om uw advies te verbeteren? Neem dan contact op met Marcel Warnaar. U kunt ook informatie aanvragen via het algemene Nibud contactformulier.

Test: ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’

Het Nibud heeft de competenties zelf toegepast in de consumententest ‘Hoe goed kunt u rondkomen na uw pensioen?’ Aan de hand van zes laagdrempelige vragen kan de consument nagaan of hij voldoende beeld heeft van zijn financiële situatie na pensioen.  En ook: hoe hij er voor kan zorgen dat hij daar een beter beeld van krijgt.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De helft van de consumenten zegt liever met de dag van vandaag te leven, dan met de dag van morgen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Bestedingen van ouderen (2016)

De inkomens- en uitgavensituatie van toekomstig gepensioneerden.

lees meer › Onderzoeksrapport

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Nibud-competenties

De Nibud-competenties bieden handvatten om cliënten een stap verder te helpen.

lees meer › Artikel

Nibud-leerdoelen

Richtlijnen voor wat kinderen en jongeren moeten kennen en kunnen voor goed omgaan met geld.

lees meer › Artikel

Pensioenschijf-van-vijf

Rekentool om inkomsten en uitgaven na pensionering op een rij te zetten.

lees meer › Tool

Verantwoord financieel advies

Vergroot uw meerwaarde als financieel adviseur met advies op maat voor uw klant.

lees meer › Artikel

Financiële redzaamheid

Wanneer is iemand financieel redzaam? Nibud formuleerde competenties.

lees meer › Artikel

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Verantwoord lenen

De kennis van het Nibud wordt ingezet om verantwoorde leenbedragen vast te stellen.

lees meer › Artikel

Sluit uw organisatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Materialen voor uw klanten

Financieel dienstverleners hebben er belang bij om geldproblemen bij klanten te voorkomen. Nibud ondersteunt.

lees meer › Artikel