De Nibud-coach voor uw werknemers

Drie op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo blijkt uit Nibud-onderzoek. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten zelf hun personeel te helpen. De Nibud-coach voor werkgevers ondersteunt daarbij.

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar schulden op de werkvloer en heeft al diverse bedrijven bijgestaan in het oplossen van schulden van werknemers. Hierdoor weet het Nibud dat dit voor bedrijven een zware belasting is die een specialistische aanpak vereist. Daarnaast is het voor bedrijven lastig om goede financiële hulp te vinden voor het personeel. Er is geen keurmerk voor financiële coaching en het is lastig in te schatten of de gevonden coach de vereiste kwaliteiten heeft.

Coaching op maat

Het Nibud heeft speciale coaches voor werkgevers opgeleid. Zij weten om te gaan met de werkgever-werknemer relatie, de angst voor ontslag bij de werknemer en de angst voor hoge kosten bij de werkgever. Daarnaast zijn zij in staat de aard van de financiële problemen te doorgronden en snel een passende oplossing te vinden. Zo kennen deze coaches bijvoorbeeld de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en beschikken ze over ruime ervaring in budgetcoaching.

20 %

is de geschatte afname van productiviteit bij werknemers met geldproblemen

Wat levert een Nibud-coach de werkgever op?

Het inzetten van een Nibud-coach voor uw personeel met geldproblemen heeft veel voordelen. Zowel als het gaat om verbeterde productiviteit als om dalende kosten.

Werk uit handen genomen

Het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf gemiddeld drie uur. Ook lijden bedrijven schade door schulden van medewerkers. Zo neemt de productiviteit af (naar schatting met 20%), nemen ziekteverzuim (gemiddeld met zeven dagen) en diefstal toe en gaan de administratieve lasten omhoog. De speciaal opgeleide Nibud-coach houdt met al dit soort zaken rekening en neemt het bedrijf veel werk uit handen. Zo kan het bedrijf zijn productiviteit weer verhogen.

Dalend ziekteverzuim

Het Nibud ziet dat bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel vergroot. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten.

Meer weten?

Meer weten over de Nibud-coach? Wij informeren u graag. Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Een Nibud-coach voor werkgevers werkt via een kortdurend en intensief coachingstraject met als doel een oplossing te zoeken voor de financiële situatie van de betreffende medewerker. Het traject omvat de volgende fasen:

  1. Inventarisatiefase: gesprek van ongeveer twee uur bij de medewerker thuis.
  2. Adviesfase: de Nibud-coach schrijft een adviesrapport met plan van aanpak voor de werkgever.
  3. Begeleidingsfase: begeleiden van de medewerker door de Nibud-coach.

Lees meer over de Nibud-coach in de brochure:

Voor wie?

De Nibud-coach voor werkgevers is er voor alle medewerkers met financiële problemen. Wel moet de werkgever altijd de aanvraag doen en de kosten voor zijn rekening nemen. Een medewerker kan dus niet rechtstreeks de Nibud-coach benaderen. Niet alleen medewerkers met lopende financiële problemen kunnen worden geholpen, maar ook medewerkers die financiële problemen dreigen te krijgen of die willen weten of op financieel gebied alles goed is geregeld.

Wie zijn de Nibud-coaches voor werkgevers?

De speciaal opgeleide Nibud-coaches werken samen binnen de coöperatie Sammen. Het aantal Nibud-coaches voor werkgevers wordt uitgebreid om te zorgen dat er een landelijke dekking is.

Een Nibud-coach inschakelen?

Neem contact op met de Nibud Opleidingen via het contactformulier. Een Nibud-coach neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen krijgen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel vergroot.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

19 december 2017

Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze bij Groningse Kredietbank

lees meer ›Persbericht

Loonbeslag: wat kost niets doen?

lees meer › Artikel
08 november 2017

Aon en Nibud delen kennis en ervaring

lees meer ›Blog
03 november 2017

Laaggeletterdheid en financiële problemen

lees meer ›Blog

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel
26 juni 2017

Eerste Kennisproeverij voor werkgevers een succes

lees meer ›Blog

Personeel met schulden (2017)

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten

Gespreksvoering bij personeel met schulden

Gespreksvoering bij personeel met schulden

Aanvullende module voor HR-professionals

meer info › Opleidingen

Kostenscan Personeel met schulden

Inzicht in de kosten van personeel met schulden voor uw organisatie.

lees meer › Tool

Iedereen grip op geld, ook in Kerkrade

Een speciale editie van de Nibud-Geldkrant voor alle inwoners.

lees meer › Praktijkverhaal