De Nibud-coach voor uw werknemers

Drie op de vijf bedrijven heeft werknemers met geldproblemen, blijkt uit Nibud-onderzoek. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven besluiten zelf hun werknemers te helpen. De Nibud-coach voor werkgevers ondersteunt daarbij.

Het Nibud doet regelmatig onderzoek naar schulden op de werkvloer en heeft al diverse bedrijven bijgestaan in het oplossen van schulden van werknemers. Hierdoor weet het Nibud dat dit voor bedrijven een zware belasting is die een specialistische aanpak vereist. Daarnaast is het voor bedrijven lastig om goede financiële hulp te vinden voor het personeel. Er is geen keurmerk voor financiële coaching en het is lastig in te schatten of de gevonden coach de vereiste kwaliteiten heeft.

Coaching op maat

Het Nibud heeft daarom speciale coaches voor werkgevers opgeleid. Zij weten om te gaan met de werkgever-werknemer relatie, de angst voor ontslag bij de werknemer en de angst voor hoge kosten bij de werkgever. Daarnaast zijn zij in staat de aard van de financiële problemen te doorgronden en snel een passende oplossing te vinden. Zo kennen deze coaches bijvoorbeeld de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en beschikken ze over ruime ervaring in budgetcoaching.

20 %

is de geschatte afname van productiviteit bij werknemers met geldproblemen

Wat levert een Nibud-coach de werkgever op?

Het inzetten van een Nibud-coach voor uw werknemers met geldproblemen heeft veel voordelen. Zowel als het gaat om verbeterde productiviteit als om dalende kosten.

Werk uit handen genomen

Het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf gemiddeld drie uur. Ook lijden bedrijven schade door schulden van werknemers. Zo neemt de productiviteit af (naar schatting met 20%), nemen ziekteverzuim (gemiddeld met zeven dagen) en diefstal toe en gaan de administratieve lasten omhoog. De speciaal opgeleide Nibud-coach houdt met al dit soort zaken rekening en neemt het bedrijf veel werk uit handen. Zo kan het bedrijf zijn productiviteit weer verhogen.

Dalend ziekteverzuim

Het Nibud ziet dat bedrijven die actief hun werknemers bijstaan met het oplossen van de geldproblemen daarvoor veel terugkrijgen. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van medewerkers wordt groter. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten.

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Een Nibud-coach voor werkgevers werkt in een kortdurend en intensief coachingstraject om een oplossing te vinden voor de financiële situatie van de betreffende werknemer. Het traject bestaat uit de volgende fasen:

  1. Inventarisatiefase: gesprek van ongeveer twee uur bij de werknemer thuis.
  2. Adviesfase: de Nibud-coach schrijft een adviesrapport met plan van aanpak voor de werkgever.
  3. Begeleidingsfase: begeleiden van de werknemer door de Nibud-coach.

Lees meer over de Nibud-coach in de brochure:

Voor wie?

De Nibud-coach voor werkgevers is er voor alle werknemers met financiële problemen. Als werkgever doet u de aanvraag en draagt u de kosten voor dit traject. Werknemers kunnen dus niet rechtstreeks  Nibud-coaches benaderen. Niet alleen medewerkers met lopende financiële problemen kunnen worden geholpen, maar ook medewerkers die financiële problemen dreigen te krijgen of die willen weten of op financieel gebied alles goed is geregeld. Zulke medewerkers zijn gebaat bij een financieel inzichtgesprek of financiële coaching.

Wie zijn de Nibud-coaches voor werkgevers?

De speciaal opgeleide Nibud-coaches werken samen binnen de coöperatie Sammen.

Een Nibud-coach inschakelen?

Neem contact op met de Nibud Opleidingen via het contactformulier. Een Nibud-coach neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen krijgen daarvoor veel terug. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel wordt groter.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

De loonstrook

Wat staat er op uw loonstrook en wat betekent dat?

lees meer › Artikel

Hoogeveen: samen met werkgevers geldproblemen eerder in beeld

Nibud-workshop Wie zijn de werkende armen was een eye-opener.

lees meer › Praktijkverhaal

Zijn uw medewerkers financieel fit?

Tijdens een bijeenkomst van Sociaal Werk Nederland in Utrecht gaf het Nibud tips voor werkgevers.

lees meer › Artikel

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal

Financieel inzichtgesprek maakt medewerkers ONVZ meer duurzaam inzetbaar

Een financieel inzichtgesprek met een Nibud-coach geeft medewerkers inzicht in hun financiële situatie bij verandering.

lees meer › Praktijkverhaal

Het financieel inzichtgesprek

Méér dan een gesprek: een kort coachingstraject met een financieel overzicht en actieplan.

lees meer › Artikel

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Sluit uw bedrijf ook aan op Startpunt Geldzaken

Digitale geldplannen die medewerkers helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Personeel met schulden (2017)

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Gespreksvoering bij personeel met schulden

Gespreksvoering bij personeel met schulden

Aanvullende module voor HR-professionals

meer info › Opleidingen

Kostenscan Personeel met schulden

Inzicht in de kosten van personeel met schulden voor uw organisatie.

lees meer › Tool

Nibud-coaching: multidisciplinaire samenwerking

Toegang tot breed netwerk van professionals.

lees meer › Artikel