Geschreven door

Sandra Schoenmakers

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketing-communicatie

medewerker

Checklist Vroegsignalering voor beleidsmedewerkers

In de Checklist Vroegsignalering van het Nibud vindt u alle aspecten van het vormen en uitvoeren van vroegsignaleringsbeleid door gemeenten op een rij. U kunt het document gratis downloaden.

Sinds januari 2021 moeten gemeenten alle meldingen van betalingsachterstanden van woningcorporaties, zorgverzekeraars, water- en energieleveranciers opvolgen. Dat staat in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (Wgs). Voor deze wettelijke meldingen geldt dat er geen toestemming van de klant nodig is.

Vroegsignalering loont

Inwoners wachten soms jaren voordat ze zich aanmelden voor schuldhulp. De schuld is dan opgelopen tot gemiddeld € 43.000. Vroegsignalering loont! Als inwoners eerder worden geholpen, worden kosten voor schuldeisers, de gemeente en de samenleving voorkomen. En belangrijk: u voorkomt veel leed bij de schuldenaar.

Actueel en compact

In de Checklist Vroegsignalering behandelen we alle aspecten van uw vroegsignaleringsbeleid. Onderstaand staan kort de elementen. In de checklist staan de elementen uitgewerkt, met verwijzing naar behulpzame organisaties en bronnen.

  1. Formuleer prestatie-indicatoren
  2. Bepaal selectiecriteria voor de meldingen
  3. Match externe en interne meldingen
  4. Bepaal de opvolging van meldingen
  5. Maak afspraken met melders
  6. Maak een projectstructuur
  7. Bepaal additionele vormen van vroegsignalering
  8. Bereid de aanschaf van ICT voor
  9. Zorg voor veilige gegevensuitwisseling
  10. Maak een projectplan inclusief begroting

Deze checklist is een eerste versie en is compact en zo volledig als op dit moment mogelijk is. Dat betekent dat in de beschrijving van de elementen links zijn opgenomen naar achtergrondinformatie.

Download een van de drie versies hieronder: die van 4 pagina’s onder elkaar of de webversie,  beide met hyperlinks, of de printversie met 2 A4 die u in elkaar vouwt.

Let op: Sla de pdf na opening meteen op, en open hem dan opnieuw. Alleen dan ziet u de hyperlinks.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Sandra Schoenmakers

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketing-communicatie

medewerker

Vroegsignalering loont! Als inwoners eerder worden geholpen, worden kosten voor schuldeisers, de gemeente en de samenleving voorkomen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Gesprekshandreiking en Signaalkaart bij geldproblemen

Hulpmiddel bij vroegsignalering voor werkgevers en begeleiders van ondernemers.

lees meer › Artikel

Geldplan Kom uit de geldzorgen! zet dingen in beweging

Gemeente West Betuwe zet gedragsverandering bij inwoners in gang met hulp van dit geldplan.

lees meer › Praktijkverhaal

Training Vroegsignalering als voorbereiding op vernieuwde wet

Vroegsignalering tot een succes maken als sociale dienst door praktische handvatten.

lees meer › Praktijkverhaal

Workshop vroegsignalering geldproblemen

Workshop vroegsignalering geldproblemen

Open inschrijving of incompany

meer info › Opleidingen