Les over geldzaken: van een 6 naar een 7,1

Nieuwsbericht | 31 oktober 2016

Kinderen die les over geld hebben gehad, weten na die les significant meer over geldzaken dan dat ze voor die les wisten. Uitgedrukt in een rapportcijfer gaan de leerlingen van een 6 naar een 7,1. Kinderen die die gastles niet kregen, krijgen een gemiddeld cijfer van 6,2 dat stijgt naar een 6,8.

Dit blijkt uit een evaluatie van het Nibud naar het effect van financiële gastlessen op de financiële kennis van leerlingen in groep 7 en 8. De gastlessen werden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en hierin werd gebruik gemaakt van spel de Cash Quiz.

Cash Quiz effectief spel

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool die de Cash Quiz hebben gespeeld, gaan meer vooruit in financiële kennis en vaardigheden dan leerlingen die de Cash Quiz niet hebben gespeeld. Het Nibud heeft dit onderzocht middels een effectmeting waarbij gebruik werd gemaakt van een experimentele groep en een controlegroep.

De Cash Quiz bleek hieruit een effectieve methode voor financiële educatie. Dit trekt de conclusie uit eerder onderzoek (Fernandes e.a., 2014) waarin gesteld wordt dat financiële educatie nauwelijks effect heeft op financieel gedrag, in twijfel. Daarom is onderzoek naar dergelijke interventies erg belangrijk.

Ervaring met geld niet relevant bij leerproces

Kinderen die een gastles bijwonen scoren hierna een hoger rapportcijfer. De ervaring die zij al hebben opgedaan met geld, door bijvoorbeeld zakgeld of het doen van klusjes voor geld, speelt hierbij geen rol. Wel is het zo dat de leerlingen die zakgeld krijgen en/of klusjes doen, over het algemeen al een hogere score hebben op de voormeting dan de andere leerlingen.

Controlegroep maakt effectmeting waardevol

De effectmeting die het Nibud heeft gedaan is waardevol doordat er gebruik gemaakt is van een controlegroep. Door een controlegroep aan het onderzoek toe te voegen, kun je uitsluiten dat een positief effect van financiële educatie veroorzaakt wordt doordat de leerlingen bijvoorbeeld een vragenlijst over geld hebben moeten invullen.

In het onderzoek dat het Nibud heeft gedaan, in opdracht van de NVB, scoorden beide groepen, de controlegroep en de experimentele groep, beter op de nameting. Dit betekent dat ook de leerlingen die geen gastles hebben gehad, het op de nameting beter doen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zij zijn gaan nadenken over de geldzaken in de vragenlijst of misschien vragen hebben gesteld aan hun ouders of vrienden, waardoor ze uiteindelijk beter op de nameting scoren. Dit onderstreept het belang van het toevoegen van een controlegroep aan een effectmeting.

Tijdens de Week van het geld verzorgen bankmedewerkers een financiële gastles in het basisonderwijs (groep 7 en 8). De lessen worden georganiseerd door de NVB.

Meer informatie

  • Het Nibud heeft het bereik en de effecten van Bank voor de Klas onderzocht. DUO Onderwijsonderzoek heeft de waardering voor de Cash Quiz onder leerkrachten gemeten.
  • bankvoordeklas.nl
  • lees meer over financiële educatie

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
19 juni 2019

Koopkrachtstijging minder hoog dan verwacht

lees meer ›Nieuwsbericht

Onze werkwijze bij gedragsveranderingsprojecten

Het Nibud werkt met een 5-stappenmodel om succesvolle gedragsverandering te bereiken.

lees meer › Artikel
18 juni 2019

Lesmateriaal Omgaan met geld geheel vernieuwd

lees meer ›Nieuwsbericht
17 juni 2019

Liveblog studiereis financieel gedrag Dublin

lees meer ›Blog
17 juni 2019

Nibud: Kwart van de stellen ruziet over geldzaken

lees meer ›Persbericht

Rapport Geld en relatie 2019

Een kwart van de Nederlandse stellen ruziet over geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Het GAST-model voor gedragsverandering

Wilt u gezond financieel gedrag stimuleren? Zet het GAST-model in.

lees meer › Artikel
05 juni 2019

Reactie op het pensioenakkoord

lees meer ›Nieuwsbericht

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-agenda 2020 op maat

lees meer › Artikel