Budgetcoaching

Om huishoudens te ondersteunen bij gedragsverandering en op weg te helpen naar financiële redzaamheid, is inzicht nodig in de cijfermatige kant van budgetadvies.

Maar ook in de processen die gedrag en motivatie sturen, en wat wenselijk gedrag is. Het Nibud helpt u hierbij.

Cijfers én gedrag

In de begeleiding  en coaching naar financiële redzaamheid,  spelen twee belangrijke aspecten een rol:

De cijfermatige kant

Het maken van een financieel overzicht is de eerste stap op weg naar inzicht. Dit is ook de basis voor een objectief budgetadvies.

De gedragsmatige kant

Informatie en advies geven leidt er niet altijd toe dat iemand zijn financieel gedrag ook werkelijk aanpast. Ook kennis van (onbewust) gedrag is nodig om hem te ondersteunen en begeleiden naar een gezonde financiële situatie.

De begroting centraal

Een budgetadvies begint altijd met een begroting. Voor een passend budgetadvies is een goed inzicht in het besteedbaar inkomen en de uitgaven van een huishouden noodzakelijk.

Nibud-methode van budgetteren

Het Nibud werkt vanuit de Nibud-Methode van Budgetteren. Hierin staat de begroting centraal. Uitgangspunt bij het begroten is het besteedbaar inkomen. Dit is het totaal van alle jaarlijkse inkomsten, inclusief vakantiegeld, kinderbijslag, teruggave belastingen, alle toeslagen en dergelijke. Bij de uitgaven maakt het Nibud onderscheid tussen vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven. Een ander belangrijk onderscheid is de onvermijdbare uitgaven en de uitgaven met een meer vrije keuze.

De Nibud-methode beoordeelt alle inkomsten en uitgaven op de begroting in samenhang met elkaar. Stel dat iemand een hypotheek wil afsluiten, dan worden álle veranderingen in de inkomsten en uitgaven door de verhuizing meegenomen in de begroting. Het gaat dan dus niet alleen om de premiebetaling en de hypotheekrenteaftrek, maar ook om veranderingen in de energiekosten, lokale lasten, woningonderhoud, reiskosten en reiskostenvergoeding, etc. Aan de hand van de totale begroting wordt bekeken of de hypotheeklasten voor het betreffende huishouden betaalbaar zijn.

Financieel gedrag

Het financieel advies is een belangrijke eerste stap naar bewustwording en inzicht. Maar het blijkt vaak lastig voor mensen om hun geldgedrag vervolgens ook echt aan te passen. Ook al is het overduidelijk  dat dit nodig is om de begroting in balans te krijgen. Om iemand daarbij te kunnen helpen, is kennis van het proces van gedragsverandering nodig en motivatie nodig.

Drie fasen van budgetadvies

Om te komen tot een goed budgetadvies doorloopt u drie fasen:

  1. Inventarisatiefase

In deze fase inventariseert u aan de hand van een begrotingsformulier de relevante gegevens van de cliënt. Alle inkomensbronnen en bestedingen worden in kaart gebracht, zodat een passend budgetadvies kan worden opgesteld. Daarnaast geeft de begroting inzicht in de gewoonten en het bestedingsgedrag.

Het doel van deze fase is om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het huishouden en het gewenste doel.

  1. Beoordelingsfase

Deze tussenfase heeft een tweeledig doel: controle op de inventarisatiefase (zijn alle gegevens juist en volledig?) en een verkenning van de mogelijkheden voor de adviesfase.

U kunt de inkomsten en uitgaven op de begroting vergelijken met de Nibud-referentiecijfers. Zo wordt inzichtelijk waaraan de cliënt relatief veel of weinig uitgeeft. Het Nibud Budgethandboek is hierbij een handig hulpmiddel.

  1. Adviesfase

In deze fase maakt u een budgetadvies. Het uitgangspunt hierbij is de begroting (zijn er mogelijkheden om het inkomen te vergroten of de bestedingen te verlagen?). Maar ook het doel, de keuzevrijheid en de redzaamheid van de cliënt spelen mee. Eventueel met hulp van een begrotingsformulier waarin u de huidige en de gewenste situatie naast elkaar kunt zetten.

Handreiking monitoren budgetcoaching

Het Nibud en Stimulansz hebben een handreiking gemaakt met prestatie-indicatoren voor budgetcoaching. Het doel van de indicatoren is te kunnen monitoren of mensen die budgetcoaching krijgen in hun financiële zelfredzaamheid vooruit gaan. U kunt deze handreiking gratis downloaden als pdf.

Training budgetcoachen

Bent u ervaren budgetbegeleider en wilt u zich specialiseren in gedragsverandering en coaching? Bij het Nibud kunt u een driedaagse training volgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over budgetcoaching, neem dan contact op met Marion Weijers, adviseur budgetvoorlichting. U kunt ook het Nibud contactformulier invullen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ook kennis van onbewust gedrag is nodig om cliënten te kunnen ondersteunen en begeleiden naar een gezonde financiële situatie.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Financiële administratie in een digitaal tijdperk (2018)

Twee risicogroepen: 18 - 35-jarigen en de niet-digitaal vaardigen.

lees meer › Onderzoeksrapport

Aanpak financiële problemen bij werknemers

Schulden op de werkvloer: hoe pakt u het aan? Het Nibud biedt een effectieve combinatie van coaching, tools en opleidingen.

lees meer › Artikel

Zojuist verspreid: Nibud-Geldkrant, editie De Wolden

De Nibud-Geldkrant, is onderdeel van de campagne 'Grip op je knip' in gemeente De Wolden.

lees meer › Praktijkverhaal

De Nibud-Geldkrant in drie edities

Differentiatie lokale informatie: Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

lees meer › Praktijkverhaal

Budgetadvies: ons aanbod

Het Nibud-aanbod: uw onmisbare hulpmiddelen bij budgetteren.

lees meer › Artikel

Gemeente Weert maakt gebruik van en-en-en aanpak

Hoe de gemeente Weert informeert, inspireert én activeert over omgaan met geld.

lees meer › Praktijkverhaal

Nibud-vuistregels gezond financieel gedrag

De vuistregels Check, Plan, Spaar, Bewaar helpen consumenten om geldproblemen te voorkomen.

lees meer › Artikel

Nibud-agenda op maat in gemeentelijke edities

Drie gemeentes vertellen over het resultaat dat zij behalen met een Nibud-agenda op maat.

lees meer › Praktijkverhaal

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Workshop Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’

Voor vrijwilligers die willen werken met het Geldplan.

meer info › Opleidingen

Zorgverzekeraar VGZ helpt klanten met betalingsachterstanden

Deelnemers leerden hoe ze weerstand bij klanten kunnen ombuigen.

lees meer › Praktijkverhaal

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Vrijwilligers uit Twente geholpen met praktische training

Vrijwilligers uit Twente volgden de Nibud-basistraining 'Helpen met de thuisadministratie'.

lees meer › Praktijkverhaal