Geschreven door

Minou van der Werf

Minou van der Werf

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Dörthe Kunkel

Dörthe Kunkel

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Bewust lenen bij studenten bevorderen

Het is van belang dat studenten op een bewuste manier de hoogte van hun studielening bepalen. Kunnen we studenten activeren om hun leenbedrag te heroverwegen?

Auteurs: Minou van der Werf, Dörthe Kunkel & Gea Schonewille

Studenten met een lening bij DUO verlagen die lening als zij goed zijn geïnformeerd over de hoogte van de uiteindelijke totale studieschuld. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gedaan voor het ministerie van OCW en DUO.

Het ministerie zoekt naar manieren om studenten bewuster om te laten gaan met hun lening. Uit het onderzoek Bewust lenen bij studenten bevorderen blijkt nu dat studenten minder lenen als zij inzicht hebben in hun maandelijkse aflosbedrag en de termijn waarop ze hun aflossing zouden kunnen voldoen.

Hoewel er in de afbetalingsregeling de nodige ‘escapes’ zijn ingebouwd, kan de studieschuld voor lange tijd van beperkende invloed zijn op het toekomstige besteedbare inkomen, de hoogte van een eventuele andere lening of de hoogte van een hypotheek.

In dit onderzoek hebben we daarom – in opdracht van DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – onderzocht in hoeverre we verantwoord leengedrag onder studenten kunnen bevorderen met behulp van inzichten uit de gedragswetenschappen.

Achtergrond bij het onderzoek

Het onderzoek Bewust lenen bij studenten bevorderen maakt deel uit van de dissertatie Het bevorderen van verstandige financiële keuzes van Nibud-onderzoeker Minou van der Werf. Aan het onderzoek deden studenten in het hoger onderwijs mee die op dit moment een lening of collegegeldkrediet bij DUO hebben. Alle studenten vallen onder het leenstelsel. Met behulp van een Randomized Controlled Trial (RCT) is getest op studenten de hoogte van hun studielening gaan heroverwegen op het moment dat ze gewezen worden op de toekomstige kosten van hun huidige leengedrag en op hoe snel en gemakkelijk ze de studielening iedere maand kunnen aanpassen. In totaal zijn 48.700 studenten meegenomen in het onderzoek. Zij zijn willekeurig verdeeld over vijf groepen. De eerste groep vormde de controlegroep die geen informatie ontving, de andere vier groepen waren de interventiegroepen die eind maart 2019 een mail of brief met verschillende inhoud van DUO ontvingen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geschreven door

Minou van der Werf

Minou van der Werf

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Dörthe Kunkel

Dörthe Kunkel

Wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

18 september 2018

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

lees meer ›Persbericht

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
07 januari 2020

Nieuwe huurzittingen Amsterdamse rechtbank: een mooi initiatief

lees meer ›Nieuwsbericht
06 januari 2020

Webwinkels moeten schulden aanpakken

lees meer ›Nieuwsbericht
06 januari 2020

FNV sluit zich aan bij Startpunt Geldzaken van het Nibud

lees meer ›Nieuwsbericht
02 januari 2020

Blog Financieel fit: Een jaarbegroting maken

lees meer ›Blog
01 januari 2020

Blog Financieel fit: Mijn goede geldvoornemens

lees meer ›Blog
19 december 2019

Nibud helpt goede geldvoornemens volhouden

lees meer ›Persbericht
19 december 2019

2019: een bijzonder jubileumjaar

lees meer ›Blog
17 december 2019

Blog 14: Van bewust op budget naar financieel fit

lees meer ›Blog
17 december 2019

Vrijwilligers a.s.r. ervaren workshop Voor 1 dag arm

lees meer ›Blog
16 december 2019

Nibud: Goed geïnformeerde studenten lenen minder

lees meer ›Persbericht