Het bevorderen van financiële zelfredzaamheid (2016)

Het Nibud onderzoekt met behulp van Delta Lloyd Foundation welke gedragsinterventies het meest effectief zijn om in te zetten om mensen uit de schulden te helpen en te houden.

Auteurs: Minou van der werf, Irene Blanken en Gea Schonewille

Voormalig Nibud-onderzoeker Minou van der Werf verricht deze studie in het kader van haar promotieonderzoek. Van der Werf heeft eerst deze literatuurstudie verricht om te kijken welke interventies in theorie het meest kansrijk zijn.

Van gedragswetenschap naar de dagelijkse praktijk

Het Nibud verwacht dat een grote groep consumenten met geldproblemen beter geholpen kan worden door theorieën uit de gedragswetenschappen toe te passen. De afgelopen jaren stond vooral het aanleren van kennis en vaardigheden centraal; nu wordt de focus verlegd naar het motiveren en activeren van goed financieel gedrag.

Het is voor het eerst dat een brede wetenschappelijke analyse van de literatuur uit de gedragswetenschappen is vertaald naar concrete interventies voor schuldpreventie. De literatuurstudie richtte zich vooral op de volgende onderwerpen:

  • Effectieve doelen stellen
  • Focus op de sterke kanten
  • Volhouden in de eigen omgeving

De belangrijkste conclusie uit deze literatuurstudie is dat er vanuit de gedragswetenschappen veel mogelijkheden zijn om huidige projecten die gericht zijn op het vergroten van financiële zelfredzaamheid te versterken.

Toetsing in de praktijk

Van der Werf heeft met deze literatuurstudie de meest kansrijke interventies uitgezocht die zij in de dagelijkse praktijk gaat toetsen. Voor het Nibud en Delta Lloyd Foundation is het van belang om te weten hoe de consument echt kan worden gemotiveerd om zijn (geld)gedrag aan te passen, zodat de financiële zelfredzaamheid kan worden vergroot.

De interventies die op effectiviteit worden onderzocht zijn:

  1. Afspraken nakomen met herinneringen
  2. Met kleine stappen, meer bereik (grotere taken opdelen in kleinere stappen en de voortgang in beeld te brengen)

Door deze interventies in de praktijk te toetsen, hoopt het Nibud professionals die consumenten helpen (meer) grip op hun geld te krijgen (zoals budgetcoaches en vrijwilligers) beter te kunnen adviseren over hoe zij het beste mensen met geldproblemen kunnen helpen.

Nibud-leerstoel economisch keuzegedrag

Dit promotie-onderzoek is onderdeel van een onderzoeksprogramma in het kader van de Nibud-leerstoel ‘Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag’ aan de Universiteit van Leiden. Het onderzoeksprogramma onder leiding van Nibud-hoogleraar van Dijk omvat meerdere studies waarbij theorieën uit de gedragswetenschappen worden onderzocht op toepasbaarheid in de dagelijkse financiële praktijk van huishoudens in Nederland.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen onderzoek

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel
23 november 2021

Nibud helpt deelname aan budgetcursussen vergroten

lees meer › Nieuwsbericht

Veelbelovende methodes om deelname aan een budgetcursus gebruiken te vergroten

Welke interventie past bij mijn gemeente of organisatie?

lees meer › Onderzoeksrapport
23 november 2021

‘Beleggen moet bij je passen’

lees meer › Blog
17 november 2021

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen

Kwetsbare huishoudens merken weinig van de huidige algemene belastingregel.

lees meer › Onderzoeksrapport

Shanti Kneefel

Shanti Kneefel

E-learningspecialist

Medewerker

Terugblik lancering geldplan Werkloosheid

lees meer › Artikel

Praten over geldzorgen helpt

Rabobankmedewerker volgt de Nibud-training Helpen bij geldzaken en past de kennis in de praktijk toe.

lees meer › Praktijkverhaal
09 november 2021

Nibud helpt financiële redzaamheid statushouders bepalen

lees meer › Nieuwsbericht
08 november 2021

Nibud: geldplan Werkloosheid, dé start bij (dreigende) werkloosheid

lees meer › Nieuwsbericht

Rapport Advies Financieringslastnormen 2022

Met dit rapport adviseert het Nibud de Rijksoverheid over de normen voor hypothecaire financiering.

lees meer › Onderzoeksrapport