Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Wonen: hoe houden we het betaalbaar?

Weblog | 20 december 2016

De betaalbaarheid van wonen staat stevig onder druk. Sommige mensen krijgen extra huurverhogingen voor hun kiezen, en de prijsstijging van koopwoningen overtreft inmiddels veruit de gemiddelde inkomensstijging.

Het Nibud wordt door tal van partijen gezien als dé onafhankelijke expert op het gebied van betaalbaarheid voor huishoudens. Dit jaar zijn we op tal van manieren betrokken geweest om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren:

 • Zo hebben we voor 11 woningcorporaties een uitgebreide analyse gemaakt welke huren voor welke bewoners betaalbaar zijn.
 • 16 woningcorporaties hebben een Nibud-tool op hun website die aangeeft of de huur van een bepaalde woning voor een woningzoekende op te brengen is.
 • We hebben ruim 100 medewerkers van woningcorporaties getraind op het gebied van betaalbaarheid.
 • Het Nibud heeft aan het Ministerie van BZK advies gegeven over de inkomensnormen voor hypotheken. Criteria bij het opstellen van de normen is dat ze leiden tot veilige en verantwoorde hypotheekverstrekking, dat de methode eenvoudig hanteerbaar is voor hypotheekverstrekkers en dat grote schokken worden vermeden.
 • Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op basis van Nibud-cijfers een uitgebreide studie gedaan naar de betaalbaarheidsrisico’s
 • Vooral voor gezinnen met middeninkomens signaleren we problemen: er zijn te weinig betaalbare passende woningen voor deze groep, wat de prijzen opdrijft en de toch al beperkte ruimte in het budget volledig opslorpt. Dit hebben we bij een aantal gelegenheden naar voren gebracht.
 • Studenten van Harvard Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben voor ons een programma ontwikkeld om het sparen van jongeren voor de eerste woning te vergroten.

Zo hopen we eraan bij te dragen dat mensen aan de ene kant een bewuste keus maken over hun woonlasten. Aan de andere kant hebben mensen soms weinig keus. In dat geval is het belangrijk dat de kosten voor wonen niet te groot worden in de budgetten van huishoudens, en dat er ruimte blijft om het geld aan andere (wellicht leukere…) dingen te besteden.

Daar gaan we in 2017 zeker mee verder!

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Reacties (2)

 • Ir. Piet Steeghs op 11 december 2017, 16:36

  Zo lang we het goed nieuws vinden als de woningprijzen stijgen en zo lang als we de oplossing voor starters zoeken in meer mogen lenen, zullen belanghebbenden (gemeenten voorop, banken, bouwondernemingen etc.) er alles aan doen om de bouwkosten van een woning hoog te houden. Gemeenten denken geld te verdienen door bouwgrond schaars te maken en er zelf veel aan te verdienen. Vervolgens moet jarenlang huursubsidie betaald worden aan mensen die in een te duur huis wonen. Huizen kunnen veel goedkoper (factoren) en veel milieu vriendelijker, maar dan moet de overheid gefaseerd eisen gaan stellen aan de bouwondernemingen en niet meelopen in hun belang. Technisch is het niet moeilijk. En als U niet weet hoe, neem dan graag contact op. Wonen is een basisfunctie, na eten, maar daar handelt de overheid niet naar.

  Beantwoorden
 • Pvbrakel op 28 december 2016, 15:47

  Hoe dan verder met hoge huren voor de lage inkomens ivm passend wonen. De huren moeten dan verlaagd worden. Immers men kan niet of nauwelijks naar een goedkopere huurwoning (senioren ruim 11000 jaarlijks tekort) terwijl de huurtoeslag is afgetopt. Boven 586 euro. Dus in 5 jaar is voor de laagste inkomens in een te dure huurwoning van nu 700 euro per maand. Meer dan 60 euro per maand aan koopkracht verloren immers. De laatste 5 jaar is de huur met gemiddeld 17.7% gestegen (bron CBS).

  Beantwoorden

Laat een bericht achter

Uw E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden zijn vereist.

Geschreven door

Marcel Warnaar

Marcel Warnaar

Senior wetenschappelijk medewerker

medewerker

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

Adviesrapport Financieringslastnormen 2020

Het Nibud kijkt of de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen nodig heeft.

lees meer › Onderzoeksrapport

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Lezing Een eigen huis en je financiën

Lezing Een eigen huis en je financiën

Waar moeten toekomstige woningbezitters op letten?

meer info › Diensten

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Lezing Betaalbare huur

Lezing Betaalbare huur

Welke huur kan een huurder opbrengen?

meer info › Diensten

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Woonlasten koopwoning

Het Nibud berekent of hypotheeklasten bij de beschikbare bestedingsruimte passen.

lees meer › Artikel

Sluit uw woningcorporatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel