Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht.

Betaalbaar wonen geeft rust. Voor de huurder én voor de verhuurder.

Hoe zorg je voor betaalbare huur? Door eerst te weten wat eigenlijk betaalbaar is. Een woningcorporatie voldoet aan de eisen van passend toewijzen. Maar is die huur daarmee ook voor iedereen betaalbaar?

Uit ervaring weten wij, en u waarschijnlijk ook, dat dit niet altijd zo is. Nibud heeft verschillende manieren om inzicht te krijgen.

Voor de huurder

De Nibud Huurwijzer kan worden aangeboden op de website van de woningcorporatie of waar de woning wordt aangeboden. Hiermee krijgt de huurder inzicht of hij zijn gewenste woning kan betalen.

In de Huurwijzer wordt rekening gehouden met het type huishouden, het inkomen én de huurtoeslag van de (potentiele) huurder.

Nibud Huurwijzer

Voor de woonconsulent

De Nibud-training Betaalbaarheid van huren geeft inzicht in hoe betaalbaarheid van wonen werkt en hoe je die kunt vergroten.

In deze training leer je op welke manier je de Nibud-methode van budgetteren kunt gebruiken om een betaalbare huur te bepalen.

Nibud huurwijzer2

Voor de beleidsmedewerker

Het Nibud kan Huur-inkomensberekeningen op maat maken, die kunnen worden gebruikt bij beleidskeuzes. Gaan we meer betaalbare woningen aanbieden en voor wie? Deze vragen kun je aan de hand van de berekeningen beantwoorden.

Meer weten?

Het Nibud helpt u graag met advies op maat. Neem vrijblijvend contact op met Sanne Lamers, senior wetenschappelijk medewerker, via (030) 239 13 82 of slamers@nibud.nl.

Sanne Lamers

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

13 september 2019

Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem

lees meer ›Persbericht

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Praktijkverhaal

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Waar moeten toekomstige woningbezitters op letten?

meer info › Diensten

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Lezing Betaalbare huur

Lezing Betaalbare huur

Welke huur kan een huurder opbrengen?

meer info › Diensten

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Betaalbaarheid van huren

Betaalbaarheid van huren

Leer in een dagdeel hoe u de betaalbaarheid van wonen kunt vergroten.

meer info › Opleidingen

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel