Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht.

Betaalbaar wonen geeft rust. Voor de huurder én voor de verhuurder.

Hoe zorg je voor betaalbare huur? Door eerst te weten wat eigenlijk betaalbaar is. Een woningcorporatie voldoet aan de eisen van passend toewijzen. Maar is die huur daarmee ook voor iedereen betaalbaar?

Uit ervaring weten wij, en u waarschijnlijk ook, dat dit niet altijd zo is. Nibud heeft verschillende manieren om inzicht te krijgen.

Voor de huurder

De Nibud Huurwijzer kan worden aangeboden op de website van de woningcorporatie of waar de woning wordt aangeboden. Hiermee krijgt de huurder inzicht of hij zijn gewenste woning kan betalen.

In de Huurwijzer wordt rekening gehouden met het type huishouden, het inkomen én de huurtoeslag van de (potentiele) huurder.

Nibud Huurwijzer

Voor de woonconsulent

De Nibud-training Betaalbaarheid van huren geeft inzicht in hoe betaalbaarheid van wonen werkt en hoe je die kunt vergroten.

In deze training leer je op welke manier je de Nibud-methode van budgetteren kunt gebruiken om een betaalbare huur te bepalen.

Nibud huurwijzer2

Voor de beleidsmedewerker

Het Nibud kan Huur-inkomensberekeningen op maat maken, die kunnen worden gebruikt bij beleidskeuzes. Gaan we meer betaalbare woningen aanbieden en voor wie? Deze vragen kun je aan de hand van de berekeningen beantwoorden.

Meer weten?

Het Nibud helpt u graag met advies op maat. Neem vrijblijvend contact op met Sanne Lamers, senior wetenschappelijk medewerker, via (030) 239 13 82 of slamers@nibud.nl.

Sanne Lamers

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Adviesrapport Financieringslastnormen 2020

Het Nibud kijkt of de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen nodig heeft.

lees meer › Onderzoeksrapport

Huurders met zorgkosten

Wat is een betaalbare huur voor huurders met zorgkosten? Het Nibud maakte berekeningen.

lees meer › Artikel

Methodiek betaalbare huur

Het Nibud heeft een methodiek ontwikkeld om de betaalbaarheid van huurwoningen voor corporaties te berekenen.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel

Woonlasten koopwoning

Het Nibud berekent of hypotheeklasten bij de beschikbare bestedingsruimte passen.

lees meer › Artikel

Sluit uw woningcorporatie ook aan op Startpunt Geldzaken

Geldplannen die consumenten helpen met hun geldzaken.

lees meer › Artikel

Materialen voor uw huurders

Geef uw huurders meer zicht op wat een verantwoorde huur is.

lees meer › Artikel

Begrotingsformulier woonlasten

Formulier om de veranderingen in de begroting bij nieuwe woonkeuzes inzichtelijk te maken.

lees meer › Artikel