Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Berekenuwrecht.nl is een website waarop uw inwoners kunnen nagaan op welke landelijke regelingen ze recht hebben. Als gemeente kunt u uw lokale regelingen aan de site toevoegen.

Of u kiest voor Berekenuwrecht Plus, een module waarmee uw inwoners direct via de site lokale regelingen kunnen aanvragen. Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Berekenuwrecht.nl is een initiatief van Nibud en Stimulansz. Burgers kunnen berekenen of zij recht hebben op landelijke regelingen als kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en alle heffingskortingen.

Als de gemeente zich heeft aangesloten op Berekenuwrecht.nl, kiest de burger vervolgens zijn gemeente, waarna hij doorlinkt naar een eigen pagina met alle gemeentelijke regelingen. U heeft de mogelijkheid deze pagina specifiek voor uw gemeente in te richten, en u heeft er nauwelijks onderhoud aan.

Filmpje: Stimulansz berekenuwrecht

Berekenuwrecht Plus

Berekenuwrecht Plus is een uitgebreide versie van Berekenuwrecht. Hiermee kunnen burgers minimaregelingen online aanvragen. De klant logt thuis in met zijn DigiD, of bij uw gemeentebalie met zijn burgerservicenummer. Gegevens uit het Digitaal Klantdossier (DKD) worden gebruikt om de klantgegevens te verifiëren. U ziet direct welke regelingen uw klant aanvraagt. U kunt kiezen uit twee varianten:

  • U neemt zelf de aanvraag van de klant over in het uitkeringensysteem van uw gemeente. Dit heet een ‘snelle upgrade’.
  • De aanvraag wordt ingelezen en verwerkt in het uitkeringensysteem van uw gemeente (bijv. GWS4All). De consulent heeft er daarna dan nauwelijks nog werk aan en kan razendsnel een beschikking maken.
350

burgers berekenen dagelijks op berekenuwrecht.nl waar ze recht op hebben

Enkele voordelen

  • De afhandeling van 1.000 aanvragen kost een gemeente gemiddeld € 150.000. Met Berekenuwrecht Plus wordt de afhandeling grotendeels geautomatiseerd.
  • Gemiddeld 15% van de aanvragen wordt niet toegekend. Met Berekenuwrecht Plus minimaliseert u het aantal kansloze aanvragen.

Meer weten en aanvragen

Wilt u meer informatie over Berekenuwrecht.nl of Berekenuwrecht Plus voor uw gemeente? Op de website van Stimulansz kunt u een demo bekijken, een voorbeeldberekening maken of contact opnemen met John Nuyten, adviseur bij Stimulansz (06 12 45 96 60).

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Met Berekenuwrecht Plus kunnen burgers minimaregelingen thuis online aanvragen.”

— John Nuyten, Stimulansz

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Onderzoek bekendheid en gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen

Het Nibud kan in uw gemeente onderzoek op maat doen naar niet-gebruik.

lees meer › Artikel

Minimabeleid en betaalbare huur: de verdiepende MER

Een reëel beeld van de financiële positie van huurders in uw gemeente en hun financiële kwetsbaarheid.

lees meer › Artikel

Terugblik webinar: De (on)mogelijkheden van gemeentelijk armoedebeleid

Ruim 160 beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers namen deel.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage geeft Schouwen-Duiveland grip

Vergelijking met landelijk beeld pakte verrassend uit.

lees meer › Praktijkverhaal

Minima-effectrapportage mét online tool

De gemeente Rheden laat zich voor haar minimabeleid al jaren adviseren door het Nibud, nu ook met een extra online tool.

lees meer › Praktijkverhaal

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Platform Armoedebeleid

Een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel

Zelfjeschuldenregelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Recht op tegemoetkoming

Voor huishoudens met lage inkomens zijn er diverse regelingen voor inkomensondersteuning.

lees meer › Artikel
16 februari 2021

Onze roep wordt gehoord

lees meer › Blog