Beheer van hypotheken

Gedurende de looptijd van de hypotheek is het belangrijk dat hypotheekbezitters grip op hun woonlasten houden. Persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen, en ook de huizenmarkt is steeds in ontwikkeling.

Hoe kunt u als adviseur of geldverstrekker uw cliënten goed begeleiden? En wat te doen als huishoudens betalingsproblemen krijgen?

Tijdig adviesgesprek voeren

Veel hypotheekbezitters vragen zich af hoe hun hypotheek er voor staat. De huizenprijzen zijn in beweging, regels rondom hypotheekrenteaftrek veranderen. Dit levert voor huiseigenaren financiële onzekerheid op. Zijn en blijven hun woonwensen betaalbaar, lopen ze een risico en wat zijn mogelijke oplossingen? Hier ligt een belangrijke rol voor de adviseur.

Het tijdig bespreekbaar maken van knelpunten helpt bij het vinden van een effectieve oplossing. Zo kunnen problemen worden voorkomen. En dat is zowel in uw belang als van uw klant.

Het Nibud ondersteunt

Het Nibud kan adviseurs of afdelingen (bijzonder) beheer op verschillende manieren helpen bij het contact met de klant. Dit zijn zowel materialen waarmee uw klant zelf beter inzicht krijgt in zijn situatie, als opleidingen om uw vaardigheden als adviseur te vergroten.

Deskundigheidsbevordering voor de adviseur

De hypotheek is een ingewikkeld product. Na het afsluiten van de hypotheek zijn de meeste mensen niet meer met hun hypotheek bezig. De kennis zakt weg en velen weten niet meer precies welke hypotheekconstructie ze hadden gekozen. Hoe beter de klant op de hoogte is van zijn eigen financiële situatie hoe prettiger een adviesgesprek verloopt.

  • De Nibud-lezing Grip op mijn hypotheeklasten geeft professionals de mogelijkheid hun klanten van onafhankelijke informatie te voorzien tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van een uur.

Nibud-opleidingen biedt trainingen op maat voor uw adviseurs. Wij ontwikkelen trainingen die adviseurs kennis en praktische handvatten bieden voor het maken van een sluitende begroting op basis van referentiecijfers, het herkennen van risicogroepen en het begeleiden van klanten.

Speciaal voor adviseurs heeft het Nibud de tweedaagse opleiding Grip op hypotheekachterstanden ontwikkeld. Hier leert u klanten met budgetproblemen efficiënt en effectief te begeleiden.

Tip: de gratis Nibud-rekentool Persoonlijk Budgetadvies geeft de klant inzicht in zijn huidige financiële situatie: welke woonlasten passen binnen het budget?

Bij structurele problemen

Het Nibud adviseert diverse partijen over de financieringslastnormen in het kader van de hypotheekverstrekking. In deze normen is een aantal zaken ingebouwd die het risico op wanbetaling in een huishouden verminderen.

Toch kunnen consumenten in de financiële problemen komen, als er sprake is van langdurig negatieve omstandigheden. Bijvoorbeeld bij voortdurende werkloosheid of echtscheiding. Verkoop van de woning is dan vaak geen structurele oplossing. In dat geval moet de hypotheekverstrekker naar andere oplossingen zoeken.

Herstructurering hypotheek

Onderdeel van die oplossing kan ook een herstructurering van de hypotheek zijn. In zo’n geval is het wellicht niet zinvol om de financieringslastnormen zoals die bij verstrekking gehanteerd worden, onverkort te handhaven.

Beheercriteria

In het kader van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden in die situaties andere normen gehanteerd dan de verstrekkingsnormen. Het Nibud heeft bij het opstellen van deze zogenaamde beheercriteria geadviseerd.

Neem contact op

Voor meer informatie over hypotheeklasten kunt u contact opnemen met Marcel Warnaar, senior wetenschappelijk medewerker of met Max Poortermans, productmanager licenties en online applicaties. U kunt ook via het contactformulier uw vraag stellen of informatie aanvragen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Veel hypotheekbezitters vragen zich af: blijven hun hypotheeklasten betaalbaar, lopen ze een risico en wat zijn mogelijke oplossingen?”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

13 september 2019

Nibud luidt noodklok: kwart van de huurders zit financieel klem

lees meer ›Persbericht

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Hoeveel mag ik mijn klant uitlenen?

Hoe toetst u als kredietverstrekker op overkreditering?

lees meer › Artikel

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Lezing Financiële valkuilen van de woningbezitter

Waar moeten toekomstige woningbezitters op letten?

meer info › Diensten

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Lezing Betaalbare huur

Lezing Betaalbare huur

Welke huur kan een huurder opbrengen?

meer info › Diensten

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Betaalbaarheid van huren

Betaalbaarheid van huren

Leer in een dagdeel hoe u de betaalbaarheid van wonen kunt vergroten.

meer info › Opleidingen

‘Grip op geld, nu en later’

‘Grip op geld, nu en later’

Workshop voor uw medewerkers rondom financiële keuzes.

meer info › Diensten

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel

Grip op de financiële toekomst

Begeleid uw cliënt bij financiële keuzes voor de toekomst.

lees meer › Artikel

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool