Begrotingsformulier woonlasten

Als er veranderingen zijn in de woonsituatie van een huishouden, verandert niet alleen het huur- of hypotheekbedrag. Er zijn meer verschillen in uitgaven.

Het Nibud-begrotingsformulier woonlasten maakt deze verschillen inzichtelijk.

Extra kosten inzichtelijk gemaakt

In het formulier staan naast alle inkomens- en uitgavenposten twee kolommen: één voor de huidige situatie en één voor de toekomstige situatie. Een hypotheek afsluiten leidt immers tot veranderingen in de inkomsten én de uitgaven van een huishouden.

Wie van een huur- naar een koopwoning verhuist, krijgt bijvoorbeeld te maken met het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting en de kosten van een opstalverzekering. Andere mogelijke veranderingen zijn de kosten van vervoer bij woon-werkverkeer en de kosten van gas, water en elektriciteit.

Hoe gebruikt u het formulier?

Bent u werkzaam als hypotheekadviseur? U kunt het begrotingsformulier meegeven aan uw cliënt. Hiermee kan hij of zij zien welke verschillen in uitgaven er ontstaan bij het kiezen van een hypotheek. Natuurlijk kunt u het formulier ook samen invullen.

Tips bij invullen

  • Reken alle bedragen om naar maandbedragen.
  • Veel bedragen (zoals de meeste vaste lasten), zijn terug te vinden op bankafschrijvingen.

Voor richtbedragen kunt u:

NB: Dit formulier is van toepassing op de Nederlandse situatie.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het begrotingsformulier woonlasten geeft inzicht in alle kosten die veranderen die een nieuwe woonsituatie met zich meebrengt.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Adviesrapport Financieringslastnormen 2020

Het Nibud kijkt of de Ministeriële regeling hypothecair krediet nog voldoet en aanpassingen nodig heeft.

lees meer › Onderzoeksrapport

Betaalbaar huren? Het Nibud biedt inzicht

lees meer › Artikel

Lezing Een eigen huis en je financiën

Lezing Een eigen huis en je financiën

Waar moeten toekomstige woningbezitters op letten?

meer info › Diensten

Lezing Hypotheeknormen

Lezing Hypotheeknormen

Hoe berekent het Nibud de hypotheeknormen?

meer info › Diensten

Lezing Betaalbare huur

Lezing Betaalbare huur

Welke huur kan een huurder opbrengen?

meer info › Diensten

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel

Sturen op betaalbaarheid

Over de 'knoppen' om de betaalbaarheid van huren te beïnvloeden.

lees meer › Artikel

Referentiecijfers en begrotingen

We berekenen referentiecijfers voor budgetvoorlichting en kredietverlening.

lees meer › Artikel

Schuldpreventie bij huurders

Corporaties hebben er alle belang bij om problemen bij huurders te voorkomen.

lees meer › Artikel

Woonlasten huurwoning

Om te zorgen dat huurders hun woning kunnen betalen, is kennis nodig over de bestedingen van huishoudens.

lees meer › Artikel

Huurtool voor verhuurders

De Huur Wijzer die Nibud maakte voor Bo-Ex helpt huurders bij de keuze van een betaalbare woning.

lees meer › Praktijkverhaal

Beheer van hypotheken

Bestaande hypotheken kunnen aan herziening toe zijn. Hoe kunt u uw cliënt hierin goed begeleiden?

lees meer › Artikel