Omgaan met geld op de basisschool

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen een begin maken met leren sparen en keuzes maken. Ze leren dan rekenen en tellen op school. Een goed moment om in te haken met lessen over omgaan met geld.

De waarde van geld

Centraal staat dat kinderen de waarde van geld leren: wat de functie van geld is en wat je van een bepaald bedrag kunt kopen. Daarnaast is leren keuzes maken een belangrijk thema. Voor het basisonderwijs bestaan kant-en-klare lespakketten om hier aandacht aan te besteden.

Overzicht van materialen

Hieronder vindt u een overzicht van lespakketten, materialen en games waarin omgaan met geld voor kinderen op de basisschool centraal staat.

Groep 3-4-5-6

Klasse!Kas (Kredietbank Assen)

Eurowijs (SNS bank)

Lesmateriaal Week van het geld (Wijzer in geldzaken)

Groep 7-8

Eurowijs (SNS bank)

Nationaal Geldexamen (Deloitte)

Cash Quiz (Nederlandse Vereniging van Banken)

Word een held met je geld (ABN AMRO Foundation)

Fame Game (ING)

Lesmateriaal Week van het geld (Wijzer in geldzaken)

Nibud denkt mee

Wilt u onderwijsmateriaal of een game ontwikkelen over omgaan met geld? Het Nibud kan kennis leveren of adviseren over de toepassing van de Nibud-leerdoelen voor kinderen. Neem contact op met Marion Weijers, senior adviseur budgetcoaching. U kunt uw vraag ook insturen via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Centraal staat dat kinderen de waarde van geld leren: wat de functie van geld is en wat je van een bepaald bedrag kunt kopen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Nibud Studentenonderzoek 2021

Onderzoek naar de geldzaken van studenten in het hbo en wo.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 voor alle jongeren in Meppel

De Geldwijzer bijna 18 als waardevolle stap in schuldpreventie bij jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Rapport Inkomenspositie van studenten in de beroepsbegeleidende leerweg

Het Nibud onderzocht in opdracht van het ministerie van OCW of het bbl-inkomen toereikend is.

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-leerdoelen als basis voor ondersteuning van docenten in praktijkonderwijs en vmbo

Aandacht voor financiële redzaamheid van leerlingen is hard nodig. Het Nibud helpt hierbij.

lees meer › Praktijkverhaal

Uw inwoner wordt 18

Hoe kan een gemeente de 18e verjaardag van inwoners goed benutten voor schuldpreventie?

lees meer › Artikel

Gratis lespakket Bijna 18. Nu regelen!

Lespakket dat voorbereidt op financiële zelfstandigheid, voor (v)mbo en voortgezet onderwijs.

lees meer › Artikel

Gemeente Lelystad: ‘We willen jongeren preventief benaderen’

Lelystad introduceert Geldwijzer Bijna 18 als onderdeel van een preventiepakket voor jongeren.

lees meer › Praktijkverhaal

Workshop Ik krijg nooooit wat!

Help ouders bij de financiële opvoeding via een interactief spel over gelddilemma's.

lees meer › Artikel

Effectmeting Bank voor de klas 2016

Onderzoek naar het effect van de Cash Quiz tijdens de Week van het geld.

lees meer › Onderzoeksrapport

Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene (2016)

Invloed van ouders op het geldgedrag is zeer groot.

lees meer › Onderzoeksrapport

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Geldwijzer Bijna 18 en Tabbladenset

Ideaal voor uw klanten of inwoners die meerderjarig worden.

bestel › Product

Handreiking ‘Student & Financiën’

Handreiking ‘Student & Financiën’

Nieuwe editie: gratis voor adviseurs van studenten.

bestel › Product