Aflosberekenaar

De Nibud Aflosberekenaar is een handige tool om afloscapaciteit vast te stellen en een effectieve betalingsregeling te treffen. De tool biedt een uniform, goed onderbouwd en realistisch aflosbedrag, dat past bij het inkomen én bij het uitgavenpatroon van huishoudens. Huishoudens leven de regeling zo beter na.

Bij het afsluiten van een betalingsregeling is de financiële situatie van het betreffende huishouden niet altijd bekend. Vaak maakt een incassobureau of een bureau bijzonder beheer dan een schatting. Dat levert vaak een te hoog of te laag aflosbedrag op. In de praktijk werkt dit niet. Een huishouden komt snel in de knel, betaalt alsnog niet, en komt verder in de problemen. Stress voor de schuldenaar en veel werk voor de kredietverstrekker.

Samen bepalen wat werkt

Na het invullen van de Aflosberekenaar – met een aantal belangrijke inkomsten- én uitgavenposten – komen twee bedragen in beeld: de standaardafloscapaciteit en de maximale afloscapaciteit.
De standaardafloscapaciteit geeft aan wat het huishouden redelijkerwijs zou kunnen aflossen met een beperkte bezuiniging. Deze kan passend zijn bij een langdurige betalingsregeling.
De maximale afloscapaciteit geeft aan wat het huishouden kan aflossen als ze aanzienlijk bezuinigen. Dat houdt in dat ze voor hun overige uitgaven op minimumniveau gaan leven. Dit kan geschikt zijn voor kortdurende betalingsregelingen.
In overleg treffen de partijen een regeling. Een regeling die realistisch is én wordt nageleefd.

Praktisch

De Aflosberekenaar is gemaakt voor medewerkers van incassobureaus of bijzonder beheer-afdelingen die telefonisch betalingsregelingen afspreken met klanten.

De Nibud Aflosberekenaar wordt door middel van licentie verstrekt. De prijs is op aanvraag beschikbaar. Neem daarvoor contact op met Max Poortermans, productmanager Licenties van het Nibud.

Kwaliteitsborging

De Nibud Aflosberekenaar berekent op basis van een beperkte set aan gegevens de financiële ruimte die iemand iedere maand heeft om een betalingsachterstand af te lossen. De berekeningen zijn gebaseerd op de Nibud-referentiecijfers. Het Nibud beschikt voor elk denkbaar huishouden over uitgavencijfers. Deze cijfers zijn onafhankelijk vastgesteld en betrouwbaar, en ze leveren een uniforme betalingsregeling op. Zo is een integere omgang met elk huishouden verzekerd. De Nibud Aflosberekenaar is een onmisbare tool voor kwaliteitsborging en compliance.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Max Poortermans

Max Poortermans

Productmanager licenties & online applicaties

Medewerker

Met een realistisch maandelijks aflosbedrag leven huishoudens hun regeling beter na.”

— Max Poortermans, productmanager licenties Nibud

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder