Actieplan consumentenkeuzes: Nibud-hulpmiddelen

Consumentenkeuzes faciliteren staat centraal in al het werk van het Nibud. Het doel van het Nibud is het voorkomen van geldproblemen. Het Nibud werkt daarin graag samen met andere partijen. Op deze pagina een selectie van hulpmiddelen, tools en trainingen die wij samen met partners ontwikkelen.

Het Nibud werkt behalve vanuit cijfermatige kennis over huishoudfinanciën ook vanuit kennis over financieel gedrag. Keuzes die consumenten maken zijn lang niet altijd rationeel gedreven. Het Nibud heeft veel onderzoek gedaan naar het bevorderen van financieel gezonde keuzes, o.a. in samenwerking met Universiteit Leiden. De inzichten die we opdoen verwerken we in al onze voorlichtingsmiddelen.

Geldkrant op maat

Hét medium om te laten zien dat u ook nu meedenkt met uw klanten en graag wat voor ze doet. Met deze geldkrant geeft u klanten juist die informatie die ze nodig hebben om grip op hun geld te krijgen en te houden. Met de belevingswereld van de lezer als uitgangspunt. De succesformule is een mix van voorlichting en tools van het Nibud in combinatie met uw eigen praktische wegwijzer in geldzaken van uw organisatie. Zodat u het accent kunt leggen op de zorgzame kant van uw organisatie. Kredietverstrekker Findio vroeg het Nibud er een voor hen te maken.

Basistraining vrijwilligers – Helpen bij geldzaken

Wilt u een mooi maatschappelijk initiatief nemen in de coronatijd? Verwacht u, net als wij, dat het aantal mensen met financiële problemen en behoefte aan ondersteuning in de komende maanden zal toenemen?  U kunt de basistraining vrijwilligers van het Nibud inzetten om uw medewerkers op te leiden tot vrijwilliger geldzaken. Hiermee kun u hen  handvatten bieden om straks als vrijwilliger in hun omgeving de broodnodige ondersteuning te bieden. Deze online training bestaat uit 8 individuele online lessen en een slotwebinar. Lees het praktijkverhaal van Aegon.

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies is een handig en compleet hulpmiddel om inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven. Het laat consumenten zien waar hun geld blijft. Ook zien ze hoe ze het doen in vergelijking met anderen. Inclusief tips die hen helpen goede eigen geldkeuzes te maken. Ga naar het Persoonlijk Budgetadvies.

Bufferberekenaar

Met de Bufferberekenaar kunnen consumenten hun persoonlijke financiële buffer berekenen, gebaseerd op hun specifieke huishoudsituatie. De buffer die ze nodig hebben om direct onverwacht, grotere en noodzakelijk uitgaven te betalen als die zich voordoen. Ga naar de Bufferberekenaar.

Met kant-en-klare, betrouwbare en nuttige tools als het Persoonlijk Budgetadvies en de Bufferberekenaar kunt u een onderwerp op uw website aanjagen, of u expertise of klantgerichtheid onderstrepen.

Startpunt Geldzaken

Startpunt Geldzaken biedt online geldplannen waarmee consumenten zélf, of met steun van vrijwilligers of beroepskrachten, hun geldzaken in balans kunnen brengen en houden. Werken op afstand is daarin goed mogelijk: inwoner en ondersteuner kunnen gelijktijdig in het plan werken. Er zijn verschillende geldplannen voor uiteenlopende situaties. Zo kiest iedereen het geldplan dat het beste bij hem past op dat moment.  Organisaties die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken bieden hun klanten de mogelijkheid zèlf hun geldzaken in balans te brengen en te houden. Ga naar Startpunt Geldzaken.

Meer weten?

Het Nibud doet veel onderzoek naar geld en gedrag bij consumenten, en publiceert hierover.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anne-Mart Kuipers

Anne-Mart Kuipers

Adviseur communicatie

Medewerker

Sandra Schoenmakers

Sandra Schoenmakers

Adviseur marketing-communicatie

Medewerker

Het Nibud heeft veel onderzoek gedaan naar financieel keuzegedrag. De inzichten die we verwerven gebruiken we in al onze voorlichtingsmiddelen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen lezen

Minima-effectrapportage

Test het minimabeleid in uw gemeente met de Minima-effectrapportage van het Nibud.

lees meer › Artikel

Webinar Financieel fitte medewerkers

Webinar Financieel fitte medewerkers

Voorkomen van geldproblemen bij medewerkers.

meer info › Opleidingen
15 september 2020

Nibud: 2021 financieel zwaar jaar

lees meer › Persbericht

Koopkracht 2020-2021: de belangrijkste veranderingen

Welke veranderingen in beleid, prijzen en inkomens zijn van invloed op de koopkracht?

lees meer › Artikel
15 september 2020

Koopkracht in coronatijd

lees meer › Blog

Rapport Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens 2 miljoen eigenhuis-bezitters hebben onvoldoende geld om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen.

lees meer › Onderzoeksrapport
10 september 2020

Nibud: Minstens 2 miljoen eigenhuisbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

lees meer › Nieuwsbericht
09 september 2020

Vijf en financieel wijs?

lees meer › Blog
07 september 2020

Nibud: Doe iets aan betaalbaarheid huren

lees meer › Nieuwsbericht
04 september 2020

Nibud: Scholieren rijker, maar komen nog steeds tekort

lees meer › Persbericht

Nibud Scholierenonderzoek 2020

Het Nibud onderzocht voor de 14e keer hoe scholieren in het voortgezet onderwijs omgaan met geld.

lees meer › Onderzoeksrapport
31 augustus 2020

Meer jongeren in de bijstand

lees meer › Nieuwsbericht