De aanpak van armoede en schulden in Arizona (USA)

Wat kunnen we in Nederland leren van de aanpak van armoede en schulden in Phoenix, USA? Tijdens de studiereis waar ik (samen met 13 andere professionals) aan deelnam, bezochten we diverse  projecten en organisaties rondom dit thema.

Weblog | 18 mei 2016

Arizona is een conservatieve staat en dat zie je terug in het sociale beleid, of liever gezegd in het goeddeels ontbreken van sociaal beleid. ‘Welfare’ wordt vooral negatief gezien; men is meer van de ‘als je hard werkt, komt het goed’- mentaliteit.

Charities en voedselbanken

Deelnemers studiereis Phoenix (2016)Ook al is er voor werkenden met een laag inkomen een (minimaal) federaal programma, het resultaat is dat veel mensen die niet kunnen rondkomen vaak zijn aangewezen op met name charities en voedselbanken. Gelukkig zijn er dan ook allerlei enthousiaste en geïnspireerde professionals en vrijwilligers die hulp en advies bieden aan mensen met financiële problemen.

De doelgroepen variëren van kinderen, jongeren, ouderen, daklozen, veteranen, immigranten (Mexico ligt niet ver weg) tot werklozen en hele gezinnen. Er is echter nauwelijks een vangnet voor groepen die hierbij tussen wal en schip (dreigen te) vallen, zoals inkomensgroepen tussen minima en middeninkomens.

En in Nederland?

Terugkijkend kan ik concluderen dat we het in Nederland zo gek nog niet hebben geregeld. Maar we hebben ook gezien waar veranderingen die bij ons zijn ingezet, toe kunnen leiden. Denk aan de invoering van het studieleenstelsel, de discussie over ons pensioenstelsel, de bezuinigingen op het armoede- en schuldenbeleid…

In de Verenigde Staten is men bij armoedebestrijding en preventie/curatie schulden voor het grootste deel aangewezen op private financiering. Dat zouden we hier ook nog meer kunnen doen. Je ziet nu al dat veel fondsen projecten in deze sfeer (willen) financieren.

Natuurlijk hebben de bezoeken en de discussies onderling veel meer opgeleverd. Ik vermoed dat dat zeker zijn vruchten af zal werpen in ieders werk. Zeker in mijn werk! Ik ga in elk geval snel op werkbezoek bij de collega’s die mee waren op deze studiereis. Volgens mij kunnen we samen mooie dingen bereiken.

Enkele  opvallende bevindingen

 • Mensen hebben in Arizona recht op hooguit een jaar bijstand in een mensenleven. ‘Foodstamps’ (voedselbonnen) zijn een belangrijk begrip.
 • Door de economische crisis konden veel mensen hun hypotheek niet meer betalen en zijn ze aangewezen op huren. Maar er is in Arizona bijna geen sociale huursector en er is daarom vrijwel geen huurbescherming. Flinke huurverhogingen zijn eerder regel dan uitzondering: de gemiddelde huurprijs in Arizona ligt nu ruim boven de 1200 dollar per maand.
 • Door airco-gebruik (Arizona is een woestijngebied) zijn energierekeningen van 300 dollar per maand heel normaal.
 • Veel daklozen zijn niet werkloos, maar kunnen van hun salaris geen huur- en energierekeningen betalen. Als ze zich dat nog wel kunnen veroorloven zie je veel mensen tijdelijk bivakkeren in motels.
 • Werknemers moeten zelf hun pensioen regelen. Veel mensen sparen hiervoor niet genoeg of ze nemen te veel risico’s met bijvoorbeeld aandelen. Hierdoor moeten steeds meer ouderen blijven doorwerken.
 • Studieschulden vormen een groot probleem: een studielening loopt al gauw op tot  100.000 tot 150.000 dollar, ook voor een opleiding tot leraar of verpleegster. Commerciële kredietverstrekkers die de leningen aanbieden, kunnen terugvallen op een garantstelling van de overheid. In ruil daarvoor krijgt de overheid een deel van de renteopbrengsten. De overheid verdient dus aan de studieleningen.
  In de VS kun je als privé-persoon failliet gaan en financieel helemaal opnieuw beginnen, maar je studieschulden worden nooit kwijtgescholden.
 • Schuldhulpverlening is geen recht, maar er zijn wel schuldhulpverleningsinstanties (zowel op commerciële als not-for-profit  basis). Ze helpen bij het treffen van regelingen met schuldeisers of bij het maken van afspraken over de te betalen rente aan je creditcardmaatschappij.
 • Belangrijk in Amerika: je Fico-score. Deze score geeft je kredietwaardigheid weer. Hoe hoger je score, hoe makkelijker je een krediet tegen een lage rente kunt krijgen. Door te laat of te weinig af te betalen, duikelt je score al snel naar beneden. Mensen die lastig kunnen rondkomen, kunnen dus vaak alleen lenen tegen hoge rentes en komen zo verder in de problemen. Huurders krijgen geen ‘credit rates’.
 • ‘Payday loans’ (flitskredieten) zijn erg duur en worden vaak als laatste strohalm gebruikt.
 • ‘Obama Care’ heeft z’n vruchten afgeworpen: de meeste mensen zijn nu verzekerd tegen ziektekosten.
 • Amerikaanse onderzoeksinstellingen  (zoals Stanford) doen veel goed onderzoek naar de oorzaken van armoede en schulden, maar  de praktijkorganisaties doen er weinig mee. De oplossing wordt met name gezocht in educatie.

Uitgelicht:  TCA – Take Charge America

Een van onze bezoeken brachten we aan deze schuldhulpverleningsorganisatie die met name wordt gefinancierd door betalende cliënten. Naast schuldhulpverlening en budgetadvies  houdt TCA zich ook bezig met:

 • Financiële educatie op scholen.
 • Hulp bij afbetalen studieleningen.
 • Housing counseling (hulp bij het betalen van de hypotheek).
 • Afspraken met creditcardmaatschappijen over rente-percentages.
 • Gedragsverandering op basis van individuele begeleiding.
 • Het ondersteunen van consumentenonderzoek aan de Universiteit  van Tucson.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Reacties (1)

 • marinus van zwam op 28 april 2017, 16:17

  De fundamentele oorzaak van 'armoede' ligt voornamelijk aan het financieel/economisch systeem een liberaal/kapitalistisch systeem waarbij het recht van de sterkste [kapitaalkrachtigen] als uitgangspunt wordt gehanteerd! Juist in een democratisch samenleving behoort een financieel/economisch systeem uitsluitend ten dienste te staan t.b.v. de mens én de natuur, in solidariteit/gelijkheid en waardige medemenselijkheid! Zonder onderscheid, onder welk persoon dan ook, eerlijk en rechtvaardig delen van kennis kunnen alsmede rekening houdend met ieders individuele talenten én eigenschappen!!Het steeds maar verdergaand neoliberalisme in Nederland veroorzaakt de tweedeling in deze maatschappij, een maatschappij waar diegene met het meeste geld en of goederen het al jaren voor het zeggen hebben, diegenen die dat niet kunnen/hebben worden verguisd en gedoemd tot een armzalig en armoedig bestaan!! En dan durft men het ook nog te hebben over mensenrechten??

  Beantwoorden

Laat een bericht achter

Uw E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden zijn vereist.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Anderen actueel

‘Inzet Nibud-coach creëert veel rust, ook op de werkvloer’

Hoe ga je om met personeel met schulden? Nibud biedt een coachingstraject. Werkgever én werknemer vertellen.

lees meer › Praktijkverhaal
10 augustus 2018

Direct online hulp bij schulden

lees meer ›Blog
29 juni 2018

Wacht niet af, maar betrek debiteuren in de betaling

lees meer ›Blog

Buddy-schuldenapp fiKks helpt medewerkers

lees meer › Artikel

Opluchting bij werknemers Bilfinger na hulp van Nibud-coach

Helpt verzuim voorkomen en bevordert loyaliteit naar bedrijf.

lees meer › Praktijkverhaal

Voor 1 dag arm

Voor 1 dag arm

Beleef 1 dag in armoede via serious gaming (op uw eigen locatie)

meer info › Opleidingen

Workshop vroegsignalering armoede en schulden

Workshop vroegsignalering armoede en schulden

Open inschrijving of incompany

meer info › Opleidingen

Hengelo plukt vruchten van online hulpmiddelen

Gebruik Berekenuwrecht en online Geldplannen sterk gestegen.

lees meer › Praktijkverhaal
03 november 2017

Laaggeletterdheid en financiële problemen

lees meer ›Blog

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Aanpakken armoede en schulden in de wijk

Het signaleren van schulden en begeleiden van cliënten.

meer info › Opleidingen

Lezing Armoede

Lezing Armoede

Wat wordt bedoeld met armoede in Nederland?

meer info › Diensten

Lezing Schulden

Lezing Schulden

Cijfers, feiten en wetswijzigingen omtrent schulden.

meer info › Diensten