Direct naar content

13 resultaten voor ‘kinderopvang‘

Overzicht van zoekresultaten

 • Wat kost een kind?

  Een kind krijgen verandert je leven, ook op financieel gebied. Aan welke kosten moet je denken bij welke leeftijd?

 • Stappenplan Grip op wisselende inkomsten

  Stappenplan

  Als flexwerker of zzp’er kun je te maken hebben met wisselende inkomsten. Krijg grip op je begroting met ons stappenplan.

 • Nibud: Financiële zorgen over onzeker 2021

  persbericht

  2021 biedt een kleine koopkrachtstijging, althans, als er niets in een huishouden verandert. Dit jaar brengt vooral (financiële) onzekerheid.

  Gepubliceerd op:
 • Nibud-advies: aanscherping normen voor consumptief krediet

  nieuwsbericht

  De leennormen van consumptief kredietaanbieders worden aangescherpt op advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

  Gepubliceerd op:
 • Nibud: meer dan helft van budget op aan vaste lasten

  persbericht

  Een huishouden met een modaal inkomen en een gemiddelde huur is net iets meer dan 55 procent van het netto inkomen aan de vaste lasten kwijt. Het Nibud adviseert huishoudens planmatig met hun geld om te gaan door jaarlijks een begroting te maken. Ook is het belangrijk om jaarlijks te checken of men wel gebruik maakt van alle tegemoetkomingen.

  Gepubliceerd op:
 • BerekenUwRecht

  Tool

  Op berekenuwrecht.nl ga je gemakkelijk na voor welke lokale en landelijke toeslagen en subsidies jij in aanmerking komt.

 • WerkZorgBerekenaar

  Tool

  Bereken gemakkelijk wat een andere werk-zorgverdeling betekent voor je financiën. Dit pakt vaak anders uit dan je denkt.

 • WerkUrenBerekenaar

  Tool

  De WerkUrenBerekenaar maakt op een makkelijke manier inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van meer of minder uren werken.

 • Stappenplan Jaarbegroting maken

  Stappenplan

  Een jaarlijks overzicht van alle inkomsten en uitgaven geeft grip op geld. Maak je eigen jaarbegroting met ons handige stappenplan.

 • Bestaanszekerheid en minimabeleid

  Pagina

  We zetten ons in voor de kwetsbaren in de samenleving: mensen met een laag inkomen en/of hoge uitgaven voor bijvoorbeeld zorg. Dat doen we met voorlichting voor consumenten, maar ook door professionals te adviseren. Onze …

 • Aflosberekenaar

  Tool

  De Aflosberekenaar biedt een uniform, goed onderbouwd en realistisch aflosbedrag; een aflosbedrag dat past bij het inkomen, en bij het uitgavenpatroon van huishoudens.

 • Privacyverklaring

  Pagina

  Het Nibud respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het Nibud houdt zich hierbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van …