a a a

Heffingen

Heffingen

Naast huur of hypotheek, vallen ook de de uitgaven voor energie en water onder de noemer woonlasten. Datzelfde geldt voor de heffingen die worden opgelegd door het waterschap en de gemeente. Het gaat dan om de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de reinigingsheffing.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Jaarlijks wordt OZB geheven over alle onroerende zaken zoals woningen en winkelpanden. Als eigenaar wordt u aangeslagen voor OZB. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning. WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente taxeert daarvoor eens per jaar de WOZ-waarde van de woning. Onroerende-zaakbelasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt door de gemeente bepaald.

Reinigingsheffing en rioolheffing

De reinigingsheffing heft de gemeente om de kosten van afvalverwerking te betalen. De rioolheffing dekt de kosten die de gemeente maakt voor de rioolvoorziening. De hoogte van deze heffingen zijn meestal afhankelijk van het aantal personen in een huishouden. Alleenstaanden betalen vaak minder.

Heffingen van het waterschap

Voor kosten van waterzuivering en waterkering (door bijvoorbeeld dijken) betaalt u heffingen aan het waterschap. De waterzuiveringsheffing en de ingezetenenheffing betaalt iedereen. De hoogte van de waterzuiveringsheffing is afhankelijk van het aantal personen in uw huishouden. De 'heffing gebouwd' is een heffing voor eigenaren van een koopwoning. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Minder uitgeven?

Op zoek naar bespaarinspiratie? De beste bespaartips van het Nibud en de Consumentenbond zijn nu gebundeld in dit boek.

Tarieven en betalen

Tarieven voor heffingen verschillen per gemeente en waterschap. Neem contact op met uw gemeente of waterschap als u meer wilt weten over de bedragen.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapheffingen. In de meeste gemeenten bestaat ook de mogelijkheid om de heffingen in termijnen te betalen.

Laat uw geld niet liggen

Op welke tegemoetkomingen heeft u recht?

Nibud.nl/berekenuwrecht

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

De beste bespaartips

De slimste tips van de Consumenten-bond en het Nibud nu gebundeld!

In de Nibud-webwinkel

Maaike

... geniet van het leven, maar heeft haar administratie niet op orde...

Bekijk het filmpje