a a a

De zorgverzekering

Zorgverzekering

Iedere Nederlander vanaf 18 jaar moet zich verplicht verzekeren voor het basispakket ziektekosten en betaalt daar premie voor. Deze premie verschilt per verzekeraar en ligt tussen de € 97,- en € 104,- per maand voor een polis zonder verhoogd eigen risico.

Collectieve verzekeringen

Verschillende werkgevers en organisaties zoals ouderenbonden, patiëntenverenigingen of vakbonden, bieden collectieve zorgverzekeringen aan. Deze mogen maximaal 10% goedkoper zijn dan de vergelijkbare individuele verzekering.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De werkgever of uitkeringsinstantie betaalt voor mensen die werken of een uitkering krijgen, een inkomensafhankelijke bijdrage in de zorgkosten. Een aantal groepen moet de inkomensafhankelijke bijdrage echter zelf betalen. Deze bedraagt 5,4% van het inkomen. Het bedrag wordt ingehouden via de loonheffing, of betaald via een belastingaanslag.

Voor professionals

Het Nibud heeft in opdracht van de CG-Raad koopkrachtberekeningen uitgevoerd voor huishoudens met extra zorgkosten.

Zorgtoeslag

Om de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden, is er de zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering. Huishoudens met een laag inkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst.

Aanvullende verzekeringen

Verzekeraars moeten iedereen voor het wettelijk verzekerde basispakket accepteren en mogen geen hogere premies vragen aan mensen die ouder of ziek zijn. Als u kiest voor een aanvullende verzekering, kunnen daar wel gezondheidsvoorwaarden aan worden gesteld (u moet bijvoorbeeld een verklaring invullen of een keuring ondergaan).

U kunt zich ook aanvullend verzekeren voor ziektekosten. De inhoud en premie van deze verzekering verschillen sterk per verzekeraar. De premie varieert van ongeveer € 7,- tot € 57,- per maand. Kinderen jonger dan 18 jaar zijn bij veel verzekeraars gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekering, maar niet bij alle.

TandartskostenTandarts

U kunt ook uw tandartskosten meeverzekeren in het aanvullende pakket of hier een aparte aanvullende verzekering voor afsluiten. De dekking en premie van een tandartsverzekering variëren per verzekeraar. De minimumpremie van een tandartsverzekering bedraagt ongeveer € 9- per maand. Tot 18 jaar worden de tandartskosten via het basispakket vergoed.

Meerderjarig worden

Vanaf 18 jaar moeten jongeren zelf een eigen zorgverzekering afsluiten. Als ze een laag inkomen hebben, kunnen ze vanaf die leeftijd ook in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Voor boven de 18

Als jongeren meerderjarig worden, zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun geldzaken. Dit handige boekje (met checklists en links) helpt daarbij.

Eigen risico

Verplicht

Iedere verzekerde heeft een verplicht eigen risico. Dit houdt in dat u de eerste € 375,- aan medische kosten uit het basispakket zelf betaalt. Het eigen risico geldt alleen voor verzekerden boven de 18 jaar, dus niet voor de kosten die voor de kinderen worden gemaakt. Het eigen risico geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Vrijwillig

U kunt daarbovenop kiezen voor een vrijwillig eigen risico. In ruil hiervoor ontvangt u een korting op de premie. Per kalenderjaar kan gekozen worden voor een extra eigen risico tot € 500,-. Bij een vrijwillig eigen risico van € 500,- bedraagt de korting op de premie ongeveer € 28,- per maand.

Medische kosten:

  • tellen eerst mee voor het verplichte eigen risico
  • daarna voor het vrijwillig eigen risico

Eigen bijdrage

Wanneer er voor bepaalde zorg uit het basispakket een eigen bijdrage geldt, moet deze eerst worden voldaan. Het maakt daarvoor niet uit of u uw eigen risico voor dat jaar al heeft voldaan.

De meerkosten bovenop deze eigen bijdrage kunnen vervolgens worden verrekend met het verplichte eigen risico.

Bereken uw recht

Voor welke tegemoetkomingen komt u in aanmerking?

Laat uw geld niet liggen!

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Op de hoogte blijven

Op de hoogte blijven

Met de Nibud-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle producten en slimme tips!

Meld u aan

Maaike

... geniet van het leven, maar heeft haar administratie niet op orde...

Bekijk het filmpje