a a a

Passende verzekeringen

Noodzakelijke verzekeringen

Wat zijn de belangrijkste verzekeringen? En aan welke premie-bedragen moet u daarbij denken? 

De belangrijkste verzekeringen

 1. aansprakelijkheidsverzekering particulieren (avp)
 2. inboedelverzekering
 3. WA-verzekering als u een auto heeft
 4. opstal- en overlijdensrisicoverzekering voor huiseigenaren

Bovendien is iedere Nederlander vanaf 18 jaar is bovendien wettelijk verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten.

Lees meer over waar u op kunt letten bij het afsluiten van een verzekering.

1. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (avp)

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan anderen. Dit geldt voor alle leden van een huishouden als particulier. Onder schade wordt verstaan lichamelijk letsel en/of materiële schade. De hoogte van de premie (deze voldoet u doorgaans jaarlijks) hangt samen met:

 • het per gebeurtenis verzekerde maximumbedrag
 • het eigen risico
 • andere polisvoorwaarden
Globale premie per maand avp zonder eigen risico*

maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis

gemiddelde premie in €

lage premie in €

hoge premie in €

alleenstaande

3,18

2,27

3,83

Paar zonder kinderen

5,45

4,24

7,50

Paar met kinderen

5,46

4,91

6,90

* de premie is inclusief 21% assurantiebelasting, exclusief poliskosten

Bron: Berekeningen Nibud, 2014

2. Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering (brand- of brand- en inbraakverzekering) dekt de schade aan inboedel of huisraad in de woning. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

 • De verzekerde som, die gelijk moet zijn aan de nieuwwaarde van de verzekerde inboedel.
 • De dekking van de polis.
 • Het eventuele eigen risico.
 • De regio waar u woont.

Bij een eenvoudige verzekering is alleen schade door brand, blussing, storm en dergelijke gedekt. Bij uitgebreide verzekeringen wordt ook schade door diefstal, water, brekend glas, vandalisme et cetera vergoed. Veelal wordt de verzekerde som jaarlijks bijgesteld volgens het door het CBS berekende prijsindexcijfer voor inboedels.

Premie per maand voor een extra uitgebreide inboedelverzekering*

Inboedelwaarde

Gemiddelde premie

Laagste premie

Hoogste premie

Goedkope regio

alleenstaande

42.000

11,-

8,-

15,-

meerpersoonshuishouden

59.000

13,-

8,-

19,-

Dure regio

alleenstaande

42.000

17,-

14,-

20,-

meerpersoonshuishouden

59.000

22,-

16,-

29,-

* De verzekering geldt voor een huurwoning. De premie geldt voor een verzekering zonder eigen risico en is inclusief 21% assurantiebelasting, exclusief poliskosten.

Bron: Berekeningen Nibud, 2014

Voor professionals:

Met het Nibud-Rekenprogramma maakt u een volledig advies voor uw cliënt. Het Nibud kan de berekeningen en de referentiecijfers achter dit advies ook apart aanleveren zodat u ze zelf op uw site kunt aanbieden.

3. Autoverzekering

Een WA-verzekering vergoedt de schade die u met de auto of motor toebrengt aan anderen en aan het motorrijtuig van een ander. Deze verzekering is verplicht als u een auto of motor bezit.

De hoogte van de premie is voornamelijk afhankelijk van het aantal schadevrije jaren. Hoe meer jaren u geen schade heeft toegebracht, hoe langer u geen gebruik maakt van de verzekering en hoe lager de premie. U krijgt korting op de premie. Verder hangt de hoogte van de premie af van:

 • De regio waar u woont.
 • Het eventuele eigen risico.
 • Het aantal kilometers dat u rijdt.
 • Uw leeftijd.

Vergelijk diverse verzekeringen met elkaar voordat u er één afsluit. Er zitten behoorlijke verschillen in de maandelijkse premies. Let wel goed op wát u verzekert en of u een eigen risico heeft. Kijk ook naar de kortingsregeling voor het aantal schadevrije jaren. Bij de ene autoverzekering stijgt de korting in de eerste paar schadevrije jaren veel sterker dan bij de andere autoverzekering. Ook de extra premie u moet betalen als u schade heeft verschilt per verzekeraar. Deze kan namelijk hoger zijn dan de kosten van de schade.

 • Tip! Als de kosten bij schade niet te hoog zijn, kan het financieel voordeliger zijn om de schade zelf te betalen.

Beperkt casco en volledig casco

In plaats van een WA-verzekering kunt u ook een beperkt casco of een volledig casco ('all risk') verzekering afsluiten. Hiermee dekt u niet alleen de schade aan anderen, maar ook uw eigen schade. Bij een beperkt casco bent u verzekerd tegen de kosten van onder andere diefstal, brand of ruitbreuk van de auto. Bij een volledig casco krijgt u ook de schade aan uw eigen auto vergoed, ook als de schade uw eigen schuld is.

Bedenk voordat u één van deze verzekeringen afsluit of u in staat zou zijn om eventuele kosten zelf te betalen. Bijvoorbeeld als iemand de ruit ingooit om de autoradio te stelen: kunt u dan zelf een nieuwe ruit betalen of niet?

Bij een all risk verzekering is het ook belangrijk te letten op de leeftijd van de auto. Als de auto total loss is, krijgt u de dagwaarde uitgekeerd. In de eerste paar jaar neemt die dagwaarde behoorlijk af. De premie van de verzekering weegt na een aantal jaren niet meer op tegen de vergoeding.

Gids voor financieel opvoeden

Een praktische gids voor de financiële opvoeding. Actuele kennis gebundeld met praktijkervaring en columns. Doe er uw voordeel mee en geef uw kind een financieel gezonde toekomst.

4. Verzekeringen voor huiseigenaren

Heeft u een eigen woning, dan is het verstandig om een opstalverzekering af te sluiten en in bepaalde gevallen ook een overlijdensrisicoverzekering.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade aan de woning zelf (in plaats van de inboedel), bijvoorbeeld bij brand, inbraak of storm. De hoogte van de premie hangt af van:

 • De regio waar u woont.
 • Wat u wel en niet meeverzekert.
 • De hoogte van het eigen risico.
 • De herbouwwaarde van de woning.

De herbouwwaarde is gelijk aan de totale kosten om uw hele huis opnieuw te bouwen als het geheel verwoest zou worden, bijvoorbeeld door brand of storm. Deze kunt u berekenen met een herbouwwaardemeter (pdf). Het bedrag dat u verzekert moet gelijk zijn aan de herbouwwaarde.

Let niet alleen op de prijs, maar ook op de voorwaarden. Kijk goed welke soorten schade wel en niet zijn gedekt. Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Bij sommige geldverstrekkers ben u verplicht om een opstalverzekering af te sluiten, omdat het huis ook het onderpand voor de hypotheek is.

Globale premie per jaar opstalverzekering*

gemiddelde premie in €

laagste premie in €

hoogste premie in €

Goedkope regio

- excl. glas

1,07

0,74

1,45

- incl. glas

1,15

0,93

1,45

Dure regio

- excl. glas

1,45

1,13

1,68

- incl. glas

1,48

1,17

1,68

*De premie is per € 1.000,- verzekerd bedrag, zonder eigen risico. De premie is inclusief 21% assurantiebelasting, exclusief poliskosten.

Bron: Berekeningen Nibud, 2014

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van het overlijden van u of uw partner voordat de hypotheek volledig is afgelost. De verzekering keert dan een bedrag uit waarmee de hypotheek (gedeeltelijk) wordt afgelost. Zo kan de achtergebleven partner in het huis blijven wonen. Let bij het afsluiten op: 

 • Op wiens leven u de verzekering afsluit: op uw leven, dat van uw partner of dat van beiden.
 • Voor welk bedrag u zich verzekert: het volledige hypotheekbedrag of een gedeelte.

Houd hierbij rekening met welk deel van de hypotheeklasten u en uw partner ieder zelf nog kan betalen. Zo zal degene met het hoogste inkomen makkelijker de hypotheek kunnen blijven betalen dan degene die niet of nauwelijks werkt. 

Een aparte overlijdensrisicoverzekering is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld:

 • Als de overlijdensrisicoverzekering al in de hypotheek is verwerkt. Dit is bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek het geval.
 • Als u en/of uw partner voldoende inkomen of vermogen heeft om de hypotheeklasten alleen te dragen.
 • Als u geen hypotheek meer heeft of een hele lage hypotheek.
 • Als u alleenstaand bent en geen nabestaanden heeft aan wie u een huis hypotheekvrij wilt nalaten.

De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag.
 • De leeftijd waarop u de verzekering afsluit.
 • De looptijd van de verzekering.
 • Of u rookt of niet.
Globale premie per maand overlijdensrisicoverzekering*

leeftijd

35 jaar

35 jaar

looptijd verzekering

20 jaar

30 jaar

premie bij verzekering op 1 leven

15,-

22,-

premie bij verzekering op 2 levens (partners)

27,-

42,-

* Het gaat om een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvend kapitaal van € 200.000,-. Roken en/of risicovol beroep kunnen van invloed zijn op de premie. Dit is niet meegenomen in de berekeningen.

Bron: Berekeningen Nibud, 2014

 • Meer weten? Op de website van de Consumentenbond vindt u informatie en tips over overlijdensrisicoverzekeringen.

Voorkom impulsaankopen

Download de Nibudcard en bewaar in je portemonnee!

Gratis downloaden

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Risico's

Cybercrime, storingen, skimmen...

Voorbereid?

'Meer met je geld'

Van overzicht naar inzicht. Met dit boek haalt u meer uit uw geld!

Naar de winkel