a a a

Hoeveel betaalt u de oppas?

Een informele oppas is niet officieel als gastouder geregistreerd en heeft geen vergunning. De kosten van deze oppas worden dan ook niet vergoed in het kader van de Wet Kinderopvang. Als een oppas zich registreert bij een erkend gastouderbureau, kunnen ouders wél in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Informele oppas

Het tarief hangt af van het aantal kinderen. Voor één kind is tussen de € 4,- en € 6,- per uur redelijk. Deze vergoeding is puur en alleen voor het oppassen. Als uw kind veel aandacht vraagt, kan dit bedrag aan de lage kant zijn. Voor 2 kinderen wordt een bedrag tussen € 6,- en € 8,- per uur aangehouden, bij drie of meer kinderen tussen € 8,- en € 10,-.

's Avonds babysitten

Een scholier die 's avonds oppast, kunt u een vast bedrag per avond geven of een uurbedrag van € 2,65 tot € 4,-. Na twaalven kunt u het dubbele tarief afspreken. Blijft de oppas slapen, dan kunt u een bedrag voor de nacht afspreken, bijvoorbeeld een tarief voor 2 of 3 uur.

Hoeveel u betaalt, is afhankelijk van de leeftijd en ervaring van de oppas. Maar ook of de kinderen al in bed liggen als de oppas komt, of naar bed gebracht moeten worden.

Formele oppas/gastouder

GastouderAls een oppas zich registreert bij een erkend gastouderbureau, wordt hij of zij een officiële gastouder die moet voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Zo kunnen de ouders in aanmerking komen voor een vergoeding van de oppaskosten via de Wet Kinderopvang (lees meer over de kosten van kinderopvang). De geregistreerde gastouder kan ook een oma of andere bekende zijn.

Het Nibud geeft voor officiële gastouderopvang geen richtbedragen. Gastouders moeten over hun inkomsten belasting en ziektekostenpremie betalen. Een hogere vergoeding dan voor informele oppas is dan ook op zijn plaats.

Kosten van kinderen


Wat kosten kinderen? En bestaan er financiële tegemoetkomingen? In dit digitale boek staat alles wat u wilt weten over de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Kinderopvangtoeslag

Als er geen vaste tarieven worden gehanteerd door de formele oppas, zult u zelf moeten onderhandelen. Bij de vaststelling van de kinderopvangtoeslag wordt in 2014 uitgegaan van een maximum uurtarief van € 6,70 voor kinderen tot vier jaar (dagopvang) en van € 6,25 voor kinderen in de buitenschoolse opvang. Voor opvang via een gastouder is het maximaal uurtarief dat wordt vergoed via de toeslag € 5,37.

Is uw kinderopvang duurder, dan krijgt u over het deel boven dit tarief geen toeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over het gehele uurtarief kinderopvangtoeslag. Meer informatie vindt u op toeslagen.nl.

Minimumloon

Een andere optie is om uit te gaan van het minimumloon. Wanneer kinderopvang via een officiële gastouder als arbeid wordt beschouwd, zou de gastouder minimaal het bruto minimumloon moeten verdienen. Misschien is dit bedrag niet reëel voor het oppassen op één kind (zie ook de bovengenoemde maximale bedragen), maar zeker wel voor het oppassen op twee kinderen. Het tarief kan dan immers door de vraagouders verdeeld worden over beide kinderen.

Houd bij het onderhandelen over het tarief al rekening met de kinderopvangtoeslag. Als vraagouder hoeft u immers zelden het uurtarief volledig zelf te betalen.

Heeft de gastouder een arbeidsovereenkomst?

Iemand die drie maanden lang elke week of minimaal 20 uur elke maand voor dezelfde werkgever werkt, heeft in principe een arbeidsovereenkomst. Echter, voor een gastouder of huishoudelijke hulp is er een uitzonderingsregel. Komt de gastouder of huishoudelijke hulp drie of minder dagen per week bij u werken, dan is er géén sprake van een arbeidsovereenkomst.

Bijverdiensten

Als er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, worden de inkomsten van de gastouder belast als bijverdiensten. De gastouder telt de inkomsten uit de oppasbaan in box 1 mee als 'resultaat uit overige werkzaamheden'. Wel moet hij of zij een administratie bijhouden en kan hij of zij gemaakte kosten aftrekken.

Voor professionals

Lees meer over financiële educatie en opvoeding en de Nibud-competenties.

Afspraken met de oppas

Bespreek ook de volgende zaken met de oppas:

Mee-eten

Kinderen eten soms mee bij de oppas. U kunt bij het vaststellen van een vergoeding hiervoor uitgaan van de kosten van voeding zoals die zijn vastgesteld door het Nibud.

Overdag naar school

Gaat uw kind overdag naar school, dan betaalt u meestal alleen de uren dat uw kind bij de oppas is. Is de oppas onder schooltijd bereikbaar voor uw kind, dan is het redelijk dat u daarvoor iets betaalt. De oppas is dan immers toch gebonden.

Huishoudelijk werk

Als uw oppas ook huishoudelijk werk voor u doet, gelden andere tarieven. Een hulp in de huishouding kost zo'n € 10,55 tot € 13,55 per uur. Voor de uren dat uw oppas huishoudelijk werk doet, kunt u uitgaan van dit bedrag.

Reiskosten

Als de oppas de kinderen met de bus of auto van en naar school brengt, vergoedt u vanzelfsprekend de gemaakte kosten. Voor reiskosten die de oppas zelf maakt zult u afspraken moeten maken. Gemiddeld kost een auto per kilometer € 0,42.

Ziekte en vakantie

Maak ook afspraken over doorbetaling tijdens vakantie, vrije dagen en bij ziekte. Enkele voorbeelden:

  • U kunt afspreken dat u de oppas doorbetaalt tijdens uw eigen vakantie, maar niet tijdens de vakantie van de oppas. Voorwaarde is dat u binnen een redelijke termijn afzegt.
  • U kunt ook afspreken dat u doorbetaalt als u zich een dag ziek voelt en thuisblijft, en u de oppas pas op het laatste moment afzegt. Als de oppas zelf ziek is, moet u er rekening mee houden dat u waarschijnlijk een vergoeding aan een andere oppas zult moeten betalen.

Pleegouder worden?

Wanneer u een kind in uw gezin opneemt, kunt in aanmerking komen voor een vergoeding.

Pleegvergoeding

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Handig

Gids voor financieel opvoeden, van zakgeld tot zelf verdienen.

Meer informatie

Kinderopvang

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten?

Kinderopvangtoeslag