a a a

Pensioenbreuk

"Door een verandering van loopbaan heb ik een pensioentekort. Via banksparen kan ik straks mijn inkomen aanvullen."

Jan van Someren, Heiloo

Banksparen

Banksparen

Banksparen is sparen met belastingvoordeel. Voorwaarde is dat u het tegoed gebruikt voor uw pensioen of voor de uitvaart Heeft u vóór 31 december 2012 een huis gekocht, dan kunt u banksparen ook gebruiken voor de aflossing van uw hypotheek.

Wat is banksparen?

Bij banksparen spaart u op een speciale, geblokkeerde rekening: de bankspaarrekening. Het spaartegoed kunt u niet op elk moment opnemen. U kunt een bankspaarproduct afsluiten voor de aanvulling van een pensioentekort of voor de uitvaart. 

Bij banksparen heeft u recht op een belastingvoordeel als u voldoet aan de voorwaarden voor de verschillende spaardoeleinden.

Verschil met 'gewoon' sparen

Op een gewone spaarrekening betaalt u vermogensbelasting boven een vrijstelling van € 21.139. U kunt sparen voor elk doel, u bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart en wanneer u het geld opneemt. Bij banksparen voor het pensioen betaalt u daarentegen belasting over het tegoed op het moment dat u het laat uitbetalen. Toch hoeft u bij het banksparen minder belasting te betalen over uw vermogen dan wanneer u het op een gewone spaarrekening heeft staan.

  • In plaats van banksparen, kunt u ook kiezen voor beleggen. U sluit dan een speciaal beleggingsrecht af via een beleggingsinstelling.
  • Lees meer over een ontslagvergoeding. Dit bedrag kunt u ook inzetten voor banksparen.

mijnpensioenoverzicht.nl

Op deze website ziet u hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (naast de AOW). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

1. Voor uw pensioen

Opbouw spaartegoed

Als u een pensioentekort heeft, kunt u belastingvrij vermogen opbouwen voor uw pensioen. Om vast te stellen of u een pensioentekort heeft en hoe hoog dit tekort is, wordt in de belastingaangifte gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) én in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). U kunt jaarlijks niet meer belastingvrij sparen dan het berekende pensioentekort. De berekening van het pensioentekort is bij banksparen en een lijfrenteverzekering hetzelfde.

  • Maak gebruik van Rekenhulp van de Belastingdienst om uw jaarruimte te berekenen.

Uitkering spaartegoed

Bij pensionering wordt het opgebouwde spaartegoed maandelijks of jaarlijks uitgekeerd. De periodieke uitkeringen moeten tussen uw AOW-leeftijd en uw 70ste ingaan.

  • Laat u jaarlijks meer dan € 20.953 uitkeren? Dan moet u minimaal 20 jaar lang uit laten keren om recht te hebben op het belastingvoordeel.
  • Is de jaarlijkse uitkering minder dan € 20.953? Dan kunt u de periodieke uitkeringen ook verdelen over minstens 5 jaar (in plaats van 20 jaar).
  • Wilt u de uitkering vóór uw AOW-leeftijd laten ingaan? Dan moet u het totale spaartegoed over een langere periode verdelen, namelijk 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd.

2. Voor uw uitvaart

Als u een geblokkeerde spaarrekening opent die alleen uitkeert bij uw overlijden, is het bedrag vrijgesteld voor de belasting in box 3 als het minder is dan € 6.859,-. Is het meer, dan vervalt de vrijstelling in zijn geheel. Op dit moment zijn er echter geen banken die dit aanbieden.

Voor professionals

Met het Nibud Rekenprogramma maakt u een volledig advies voor uw cliënt. Het Nibud kan de berekeningen hierachter ook apart aanleveren zodat u ze zelf op uw site kunt aanbieden.

3. Voor de aflossing van uw hypotheek

Heeft voor 31 december 2012 een huis gekocht, dan kon u kiezen voor een 'spaarrekening eigen woning' (SEW). Dit is een bankspaarrekening, waarbij u spaart voor de aflossing van de hypotheek. 

Gaat u nu een hypotheek afsluiten, dan is het niet meer mogelijk om een bankspaarrekening te openen voor de aflossing van de hypotheek. De fiscale voordelen van de SEW gelden namelijk niet meer en ook heeft u dan geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Voor de bestaande bezitters van een SEW blijven de belastingvoordelen behouden. Deze voordelen zijn:

  • U hoeft geen vermogensbelasting (box 3) te betalen over het opgebouwde spaartegoed.
  • U bent in box 1 pas belasting verschuldigd over het rentevoordeel dat u behaalt boven een bepaalde vrijstelling.

Handige brochure

Zoekt u onafhankelijke informatie over hypotheken? Lees de brochure: 'Een betaalbare hypotheek: nu en straks' (pdf), aangeboden door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nibud.

Belastingvoordeel

U komt in aanmerking voor dit belastingvoordeel als u het opgebouwde spaartegoed gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. De looptijd van de spaarrekening eigen woning is maximaal 30 jaar. U mag niet tussentijds geld van de bankspaarrekening opnemen, alleen als u de hypotheek aflost.

U stort maandelijks of jaarlijks een bedrag op de spaarrekening eigen woning. Dit bedrag is zo vastgesteld dat u aan het einde van de looptijd van de hypotheek (een deel van) de hypotheekschuld kunt aflossen. Belangrijk: over de gehele looptijd mag de hoogste inleg in een jaar niet meer zijn dan 10x de laagste jaarinleg.

U hebt alleen recht op het belastingvoordeel als u minimaal 15 jaar een bedrag stort op de bankspaarrekening. Dan is maximaal € 36.300 van het totale spaartegoed vrijgesteld. Heeft u minstens 20 jaar een bedrag gestort, dan is de maximale vrijstelling € 160.000. De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Heeft u een partner waarmee u samen de hypotheek betaalt, dan heeft u dus recht op 2x deze vrijstelling. Boven de vrijstelling betaalt u belasting in box 1.

Het belastingvoordeel en de voorwaarden hierbij zijn voor het banksparen en de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) hetzelfde. Voor een KEW geldt hetzelfde als een SEW: de belastingvoordelen en voorwaarden gelden alleen voor degenen die op 31 december 2012 een KEW hadden afgesloten.

Voor boven de 18

Wordt uw kind binnenkort 18? Dan is het Nibud-boekje een leuk en praktisch cadeau.

Bestellen

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Op de hoogte blijven

Met de Nibud-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle producten en slimme tips!

Meld u aan

Uw hypotheek

Is en blijft uw hypotheek betaalbaar?

Bestel nu