a a a

Studiebijdrage

"Ik vind het prettig dat ik de financiële ruimte heb om mijn kleinkinderen te ondersteunen."

Frits Detmers, Sluis

Sparen voor uw (klein)kind

Veel ouders en grootouders openen een spaarrekening voor hun (klein)kinderen. Bijvoorbeeld voor studie of rijles of voor de 18e verjaardag. Bedenk goed of u een vast bedrag per maand wilt sparen of onregelmatig een bedrag opzij wilt zetten.

Wat legt u vast?

Ga na wat u werkelijk kunt of wilt missen. Het Persoonlijk Budgetadvies is daar een handig hulpmiddel voor.

Als u ervoor kiest om maandelijks een vast bedrag te sparen, kan dat betekenen dat u dat gedurende zo'n vijftien jaar doet. De kans is groot dat u in die periode meer gaat verdienen, maar het kan ook zijn dat u juist minder inkomsten hebt.

Kosten van kinderen


Wat kosten kinderen? En bestaan er financiële tegemoetkomingen? In dit digitale boek staat alles wat u wilt weten over de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Welke spaarvorm?

De keuze hoe u voor uw (klein)kind spaart hangt samen met de vraag of u tussentijds over het geld wilt kunnen beschikken en of u maandelijks een vast bedrag wilt sparen.

Sparen voor uw (klein)kinderen

Spaarrekening

U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u spaart. Sommige ouders kiezen er bijvoorbeeld voor om de kinderbijslag apart te zetten. Als u krap zit, kunt u tijdelijk minder of helemaal niet sparen. Deze vrijblijvendheid kan een nadeel zijn voor mensen met weinig 'spaardiscipline'. Dan kunt u kiezen voor een spaarrekening waarop u automatisch maandelijks een vast bedrag spaart.

Op wiens naam?

U kunt de rekening op uw eigen naam zetten of op de naam van het kind. In dat laatste geval kan uw (klein)kind er vanaf zijn achttiende vrij over beschikken en heeft u daar geen zeggenschap meer over. Ook al staat de rekening op de naam van het kind, de ouder blijft er totdat het kind 18 jaar is verantwoordelijk voor.

Soorten spaarrekeningen

Er zijn diverse typen spaarrekeningen. Uw keuze hangt bijvoorbeeld af van het rentepercentage en de termijn waarop u over het spaarbedrag wilt beschikken. U kunt kiezen voor direct opvraagbare tegoeden of voor het geld vastzetten voor een langere periode. In het algemeen ontvangt u een hogere rente naarmate het spaartegoed langer vaststaat. Bij sommige spaarrekeningen is een minimuminleg vereist, bij andere kunnen alleen ronde bedragen (bijvoorbeeld € 2.000) worden vastgezet.

Voor professionals

Het onderzoek 'De ouders als financier?' gaat over informele betalingen tussen ouders en hun kinderen. Hebben volwassen kinderen de financiële steun van hun ouders nodig?

Belastingaangifte

Heeft u (of uw ouders) een spaarrekening voor uw kind, dan telt het bedrag op deze rekening mee bij uw vermogen. Heeft u meer dan € 21.139 vermogen, dan betaalt u daar belasting over. Tel bij uw vermogen dus het spaargeld van uw kind(eren) mee.

Belastingvrij schenken

Veel mensen willen hun kinderen of hun kleinkinderen regelmatig of eenmalig een bedrag geven. Over schenkingen die uitkomen boven de vastgestelde vrijstelling, moet de ontvanger belasting betalen.

Waardescan

Check de waarde van uw beleggingsverzekering in drie stappen.

Naar de Waardescan

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Pensioen gekort?

Bereken direct het effect op uw totale pensioen inkomen.

Naar de tool

Kopen, of...

Er zijn veel alternatieven voor dure uitgaven.

Slim kiezen