a a a

Levensloopregeling

De levensloopregeling is er alleen nog voor werknemers die vóór 31 december 2011 al deelnamen en toen € 3000,- of meer op hun levenslooprekening hadden gespaard.

Bestaande deelnemers

Levensloopregeling

Deze deelnemers mogen tot uiterlijk 31 december 2021 door blijven sparen onder de voorwaarden van de huidige regeling. 

Let op! Als u door blijft sparen op een levenslooprekening, betaalt u geen sociale zekerheidspremies meer over het bedrag dat u maandelijks inlegt. Dit leidt tot een lagere uitkering in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Verlof en spaargeld opnemen

Deelnemers mogen zelf bepalen waarvoor ze het spaartegoed gebruiken; het is niet meer verplicht om er een periode van verlof financieel mee te overbruggen.

Als u wel onbetaald verlof op wilt nemen, heeft u toestemming nodig van uw werkgever. Dit geldt niet als u ouderschapsverlof wilt opnemen. Langdurend zorgverlof kan uw werkgever alleen weigeren als uw verlof het bedrijf in ernstige problemen brengt. Uw werkgever moet hiervoor goede argumenten hebben.

mijnpensioenoverzicht.nl

Op deze website ziet u hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (naast de AOW). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

Extra heffingskorting

Als u uw geld opneemt van de levenslooprekening, heeft u recht op een extra heffingskorting van € 205,- per jaar dat u heeft gespaard. Vanaf 2012 wordt deze korting niet meer opgebouwd. U behoudt wel de korting van de reeds opgebouwde jaren.

Als u geld wilt opnemen om een periode met verlof te gaan, dan geeft u dit aan bij de instelling die uw geld beheert, bijvoorbeeld uw bank. Het geld wordt overgemaakt naar uw werkgever en deze houdt hierop loonheffing in, zoals loonbelasting en de premie volksverzekeringen. U kunt nooit méér ontvangen dan 100% van uw laatstverdiende loon. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een deel van het gespaarde bedrag op te nemen.

Voor professionals

'Van adviseren naar motiveren' is een praktisch boek dat hulpverleners helpt financieel gedrag van cliënten te veranderen.

Arbeidsongeschikt of werkloos?

Ontvangt u momenteel een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werkloosheidsuitkering en wilt u uw levenslooptegoed laten uitkeren? Dan heeft dit geen effect op de uitkering die u ontvangt. Het kan zijn dat het UWV u kort, maar als u aangeeft dat u (verhoogde) inkomsten heeft als gevolg van een uitkering uit de levensloopregeling, dan zal dit worden teruggedraaid.

Waardescan

Check de waarde van uw beleggingsverzekering in drie stappen.

Naar de Waardescan

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Vrijwilliger?

Helpt u mensen thuis met hun geldzaken? Het Nibud helpt u!

Naar de special

'Meer met je geld'

Van overzicht naar inzicht. Met dit boek haalt u meer uit uw geld!

Naar de winkel