a a a

Onafhankelijk en betrouwbaar

Grip op geld met het NibudHet Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Missie

Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast doet het Nibud onderzoek naar de geldzaken van consumenten.

De missie luidt: 'Het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van de huishoudfinanciën'.

Enerzijds door consumenten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken die van invloed zijn op hun budget en anderzijds door deskundigheid van institutionele kaders te verhogen, voor zover deze middels hun beleid, advisering en/of voorlichting invloed hebben op het budget van consumenten.

'Met het Nibud meer inzicht in je geldzaken'

Informatieve folder over wat het Nibud is en welke informatie consumenten bij het Nibud kunnen vinden.

Financiering

Ca. 30 % van de Nibudactiviteiten wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid en het financieel bedrijfsleven, deels door structurele ondersteuning, deels door projectsubsidies. De overige 70 % wordt gefinancieerd door de opbrengst van Nibudproducten en -diensten.

Het Nibud is een stichting zonder winstoogmerk. Naast gratis informatie en producten biedt het Nibud ook producten en diensten aan tegen betaling. Denk daarbij aan boeken, software en opleidingen. Afnemers hiervoor zijn zowel consumenten als professionele partijen.

Het Nibud gebruikt de inkomsten die gegenereerd worden allereerst voor dekking van de kosten, en daarnaast ook voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten die passen binnen de missie van het Nibud.

BTW

Om aan zijn missie te kunnen blijven voldoen, is het Nibud door de jaren heen steeds meer betaalde diensten en producten aan gaan bieden. Vanwege het belang van een eerlijke marktwerking, heeft de Belastingdienst besloten dat het Nibud per 1 januari 2014 belastingplichtig is en BTW moet heffen op (de meeste van) zijn producten en diensten.

Vanwege inschrijving bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) zijn bepaalde opleidingen die het Nibud aanbiedt aan professionals uitgezonderd van de BTW-plicht.

Filmpje: Het verhaal van het Nibud

Activiteiten

 • Voorlichting geven aan consumenten, via internet, brochures, boeken en software en via landelijke en regionale pers.
 • Onderwijs ondersteunen met lespakketten.
 • Voorlichting geven aan jongeren.
 • Ouders helpen bij financiële opvoeding.
 • Bijzondere aandacht schenken aan kwetsbare groepen zoals ouderen, migranten en mensen op een langdurig minimum.
 • Professionals ondersteunen middels publicaties en software, opleidingen en advies op maat.
 • Onderzoek.

Het Nibud is opgericht in 1979. Lees meer over de ontstaansgeschiedenis van het Nibud en de samenwerking in Europa. Ook het jaarverslag biedt meer informatie.

Meer informatie over wat we doen, vindt u op onze producten en diensten pagina.

Prezi-presentatie 'Over het Nibud'

Nibud-websites

Internet is een belangrijk middel voor het Nibud om voorlichting te geven, informatie te verstrekken en in contact te blijven met de doelgroepen.

 1. Nibud.nl
  Corporate website, boordevol informatie, testen en producten, voor consumenten en professionals.
 2. Nibud.nl/scholieren
  Voor scholieren van 12-16 jaar, met nuttige informatie en leuke testjes over geldzaken. Lees meer
 3. Zelfjeschuldenregelen.nl
  Praktische website van het Nibud en de NVVK voor mensen die zelf hun (beginnende) schulden aan willen pakken. Lees meer
 4. Nibud.nl/berekenuwrecht
  Veel mensen maken geen gebruik van toeslagen of subsidies waar zij wel recht op hebben. Met deze website van het Nibud en Stimulansz kunnen mensen direct nagaan voor welke regelingen zij in aanmerking komen en om welk bedrag het gaat. Lees meer

Nibud: groot in naam en bereik

Hoe bekend is het Nibud? En hoeveel mensen weten nibud.nl jaarlijks te vinden? In deze flyer vindt u de bereikcijfers van het Nibud.

Spreekbeurt of werkstuk

Als je een werkstuk moet maken voor school over het Nibud, over omgaan met geld of over schulden, dan kun je terecht op de werkstukinfo op Nibud.nl/scholieren.

Partner Wijzer in geldzaken

In het platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, werkt een veertigtal partners uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap, aan financiële educatie van de consument. Het Nibud is één van deze partners.

Deze partners zetten zich in om de financiële vaardigheden van consumenten te verbeteren en het financiële inzicht te vergroten zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Wijzeringeldzaken.nl linkt door naar websites van partnerorganisaties en consumentensites.

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Actueel & Inspirerend

Actueel & Inspirerend

De medewerkers van het Nibud bieden een kijkje in de keuken.

Naar de berichten

Altijd op de hoogte

Altijd op de hoogte

Twitter, LinkedIn, Facebook... U vindt het Nibud overal!

Wat past bij u?