a a a

Waskosten in zorginstellingen

14 februari 2012

In opdracht van LOC Zeggenschap in zorg (landelijke cliëntenorganisatie die 2.200 medezeggenschapsorganen vertegenwoordigt) heeft het Nibud onderzoek gedaan naar waskosten in instellingen. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cliënten in een AWBZ-instelling

Het rapport beantwoordt de vraag wat realiter de kosten zijn die gemoeid zijn met het wassen van kleding van cliënten die verblijven in een AWBZ-instelling. De verschillende wasprocessen in zorginstellingen zijn in kaart gebracht, waardoor voor cliënten inzichtelijk wordt wat het wassen van kleding kost en wat de kostencomponenten zijn wanneer zij dit aan de instelling overlaten; welke kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt, of vallen onder de AWBZ-verstrekking.

Het rapport is daarmee van grote meerwaarde voor cliënten, cliëntenraden en zorginstellingen. Daarnaast biedt het rapport een handvat bij het professioneel organiseren van het wasproces en vaststelling van de kosten.
Neem voor vragen over dit onderzoek en waskosten contact op met LOC Zeggenschap in zorg (030) 284 32 00 of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!