a a a

Mannen, vrouwen en geldzaken

03 juli 2012

Mannen lopen evenveel kans op financiële problemen als vrouwen. Ze verschillen echter wel van elkaar in de manier waarop zij omgaan met geld. Aan de financiële problemen van mannen en vrouwen liggen andere risicoprofielen ten grondslag.

Nibud-factsheet

Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek 'Kans op financiële problemen'. In 2009 heeft het Nibud onderzoek gedaan naar het financieel beheer van huishoudens. Aan de hand van de het Mentality-model van Motivaction is onderzocht op welke manier de leefstijl van de respondenten van invloed is op het financieel beheer.

Van de acht typen leefstijlen die het Mentality-model onderscheidt, bleken de 'gemaksgeoriënteerden' en 'opwaarts mobielen' het grootste risico te lopen op financiële problemen. De groep gemaksgeoriënteerden bestaat vooral uit vrouwen, de groep opwaarts mobielen vooral uit mannen.

Ook uit het Nibud-onderzoek 'Geldzaken in de praktijk 2012' blijkt dat mannen en vrouwen verschillend met geld omgaan. Van de vrouwen is 93 % het eens met de stelling 'Ik houd mijn administratie bij', tegen 88 % van de mannen.

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!