a a a

Geldzaken in de Praktijk 2011-2012

01 juni 2012

Ruim 3,7 miljoen huishoudens in Nederland hadden het afgelopen jaar een lening. Drie jaar geleden had 37% van de huishoudens een lening, waarbij de hypotheek niet wordt meegerekend. Het Nibud vindt het toenemend aantal leningen verontrustend. Vooral het aantal informele leningen is gestegen. Bijna één op de tien huishoudens leent bij familie of vrienden, in 2009 was dit nog 5%. Meer dan de helft van de mensen met een lening ervaart de lening als een last. Dit is één van de belangrijkste conclusie van het onderzoek Geldzaken in de Praktijk, waarin het Nibud op een rij zet hoe Nederlanders hun geldzaken in de praktijk organiseren.

Het onderzoek 'Geldzaken in de Praktijk' is uitgevoerd met een digitale vragenlijst. De respondenten zijn afkomstig van het panel Opinieland van Survey Sampling International (SSI). In totaal hebben 2196 respondenten in oktober en november 2011 aan het onderzoek deelgenomen. De dataset is herwogen naar geslacht, leeftijd en opleiding zodat het onderzoek een representatieve weergave geeft van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 75 jaar.

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!