a a a

Inkomenseffecten van het afschaffen financiële tegemoetkomingen chronisch zieken

09 september 2013

Author: Jasja Bos,

Het kabinet is van plan om in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het Nibud heeft in opdracht van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG in kaart gebracht wat de effecten daarvan zijn voor de portemonnee.

Inkomensverlies

Uit het doorrekenen van een aantal voorbeeldsituaties blijkt dat  het inkomensverlies kan oplopen van 400 euro tot ruim 1900 euro netto per jaar. Gemeenten krijgen extra budget om chronisch zieken en gehandicapten financieel te gaan ondersteunen, waardoor het inkomensverlies uiteindelijk minder zou kunnen worden.

Het Nibud kan gemeenten ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes bij de verdeling van dit budget. Het Nibud is al met diverse gemeenten in gesprek om te bekijken hoe gemeenten op een verantwoorde wijze aan inkomensondersteuning kunnen doen bij mensen met een zorgvraag.

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!