a a a

Financieringslastpercentages 2011 bekend

10 november 2010

Jaarlijks berekent het Nibud de financieringslastpercentages. Deze percentages bepalen welk deel van je inkomen besteed kan worden aan de hypotheeklasten. Voor 2011 zijn deze cijfers iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2010.

Betaalbare woonlasten

Het Nibud beschikt over gegevens over gemiddelde bestedingspatronen van huishoudens. Ook hanteert het Nibud een indeling van noodzakelijke uitgaven. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van betaalbare woonlasten, waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling van het huishouden, het inkomen en de uitgaven. De berekening geeft een antwoord op de vraag: Wat is een 'verantwoorde' hypotheek bij een bepaald inkomen?

Dalende koopkracht

Bij een gelijkblijvend inkomen en gelijkblijvende hypotheekrente kan er in 2011 minder worden geleend. Deze daling wordt veroorzaakt doordat huishoudens gemiddeld genomen minder te besteden hebben. De koopkracht daalt door de stijging van de pensioenpremies en de inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering. Ook daalt de algemene heffingskorting en de arbeidskorting en vallen mensen eerder in de hoogste belastingschijf. Deze veranderingen hebben een relatief groot effect bij een laag inkomen en werken in mindere mate door bij hogere inkomens. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de meeste mensen in 2011 een loonstijging hebben (inflatiecorrectie) en dat de hypotheekrente de afgelopen periode iets is gedaald.

Voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van gemiddeld gezin met een hypotheek op basis van de cijfers in 2010. En met een hypotheek op basis van de cijfers uit 2011 waarbij de loonstijging en hypotheekrente niet is mee veranderd. En een berekening waarbij de loonstijging en hypotheekrente wel is meeveranderd.

Bij een inkomen van 30.000 euro en een rentepercentage van 5,25 % bedraagt het financieringslastpercentage in 2010: 31,7 % en is de maximale hypotheek 143.516 euro.

Bij een gelijkblijvend inkomen en rentepercentage daalt het financieringslastpercentage naar 30,3 % in 2011 en is de maximale hypotheek €137.178. Een daling van €6.338 (4,4 %).

Als rekening wordt gehouden met een gemiddelde loonstijging van 1,5% en een rentedaling naar 4,75 %, dan bedraagt het financieringslastpercentage in 2011 29,4 % en de maximale hypotheek €143.248. Een daling van €268.

Lees meer over inkomen en woonlasten

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!