a a a

‘Nederlander te weinig kennis van financiën’

06 januari 2009

Nederlanders missen kennis en vaardigheden om goede keuzes te maken op financieel gebied. Dat concludeert promovendus Maarten van Rooij, van de universiteit van Utrecht, na een onderzoek onder vijftienhonderd huishoudens.

Mensen die wel voldoende kennis in huis hebben denken beter na over hun pensioen. Ook beleggen zij hun geld vaker in aandelen dan mensen met weinig financiële kennis. Zes op de tien ondervraagden hebben moeite met het beantwoorden van vijf makkelijke economische vragen. Zij maakten een of meerdere fouten. Wel zijn de Nederlanders die weinig financiële knowhow hebben zich doorgaans bewust van hun gebrek aan kennis, concludeert Van Rooij.

Het Nibud vindt dat financiële educatie een van de oplossingen van dit probleem. Het Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting helpt bijna 30 jaar consumenten bij het nemen van beslissingen die van invloed zijn op hun portemonnee. Veel keuzes in een mensenleven hebben financiële gevolgen. De afgelopen jaren zijn de financiën ingewikkelder geworden en hebben burgers meer eigen verantwoordelijkheid gekregen. Goede voorlichting hierover is daarom steeds belangrijker geworden.

Het Nibud is van mening dat leren denken in transacties, het leren omgaan met (financiële) risico’s, budgetteren en leren (financiele) keuzes maken, een vaste plek moet krijgen in het reguliere onderwijsaanbod. Zo ver is het nog niet. Als tussenfase heeft het Nibud een scala aan lesmaterialen ontwikkeld voor het onderwijs. Het Nibud heeft de financiële educatie vastgelegd in gefaseerde leerdoelen voor elke levensfase. Deze leerdoelen zijn mede voorgekomen uit de nauwe relaties die het Nibud van oudsher heeft met pedagogische, educatieve en financiële voorlichtingsexperts uit binnen- en buitenland.

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!