a a a

Geschrokken

"Ik vond het wel makkelijk: bijlenen. Maar nu ik weet wat ik straks terug moet betalen, ben ik een stuk voorzichtiger."

Nisrin Kiliç, Amsterdam

Studiefinanciering

Collegekaart

Studenten in het (middelbaar) beroeps- en hoger onderwijs kunnen studiefinanciering aanvragen: een basisbeurs en een studenten-reisproduct. Daarnaast is er een aanvullende beurs, een rentedragende lening en collegegeldkrediet.

Basisbeurs

In principe komt iedere student onder de 30 jaar die een voltijds opleiding volgt in aanmerking voor een basisbeurs. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) houdt bij het vaststellen van de basisbeurs rekening met de kosten van levensonderhoud, boeken/leermiddelen en de onderwijsbijdrage. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van de woonsituatie en het type onderwijs.

Nibud tips voor studentenAls je studeert aan het hoger onderwijs of in niveau 3 en 4 van het beroepsonderwijs, dan heb je te maken met de prestatiebeurs. Dat betekent dat de basisbeurs in eerste instantie een lening is. Behaal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt deze lening omgezet in een gift.

Je hebt nog geen recht op studiefinanciering als je een opleiding in het beroepsonderwijs volgt, maar nog geen 18 bent. Wel kunnen je ouders een Tegemoetkoming schoolkosten aanvragen.

Tip: Straks studeren?

Startstuderen.nl is er voor startende studenten. Binnen deze portal van DUO en de Rijksoverheid vind je informatie over studiekeuze en studeren en allerlei handige links.

Aanvullende beurs

Naast de basisbeurs kun je (afhankelijk van het inkomen van je ouders) in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. DUO berekent wat je ouders wel kunnen bijdragen. Dat bedrag wordt gekort op de aanvullende beurs.

De hoogte van de aanvullende beurs verschilt voor uit- en thuiswonenden en per type onderwijs. In de eerste 5 maanden is de aanvullende beurs een gift. Daarna valt deze onder de prestatiebeurs. Afhankelijk van je studieresultaten wordt deze lening al dan niet omgezet in een gift.

Geldwijzer Studenten

Alle kosten en mogelijke inkomsten van studeren overzichtelijk op een rij. Niet alleen nuttig voor studenten, ook voor hun ouders!

Rentedragende lening

Je kunt ook kiezen voor een rentedragende lening. De rente wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand dat je het geld hebt ontvangen. Je kunt zelf de hoogte van het leenbedrag aangeven, tot een maximumbedrag. Dit bedrag is niet afhankelijk van het inkomen van je ouders. Heb je geen recht meer op de prestatiebeurs, dan kun je nog maximaal drie jaar lenen.

Let op: heb je geen recht meer op de prestatiebeurs dan ontvang je van DUO automatisch het laatst ontvangen bedrag als lening. Wil je dit niet, vergeet dit dan niet zelf te wijzigen! DUO doet dit om een tekort op je betaalrekening te voorkomen.

Na je studie moet je terugbetalen. Tijdens je studie varieert het rentepercentage jaarlijks. Ben je afgestudeerd, dan staat de rente voor 5 jaar vast. Op duo.nl vind je de actuele rentestanden.

Collegegeldkrediet

StudiefinancieringBij DUO kun je ook een lening aanvragen voor je collegegeld. Dit collegegeldkrediet moet je apart aanvragen, eventueel naast je rentedragende lening. De hoogte van het collegegeldkrediet is nooit hoger dan het wettelijke collegegeld. Voor het terugbetalen gelden dezelfde voorwaarden als voor de rentedragende lening.

Toeslagen DUO

Op de basisbeurs zijn toeslagen mogelijk die eveneens vallen onder de prestatiebeurs: de partnertoeslag en de eenoudertoeslag. Ook deze zijn onafhankelijk van het inkomen van de ouders. De partnertoeslag is een toeslag voor een partner die zelf geen recht heeft op studiefinanciering en financieel afhankelijk is van de student in verband met de verzorging van een kind onder de 12 jaar. Voorwaarde is dat de ouders recht hebben op kinderbijslag voor het kind.

De eenoudertoeslag is bedoeld voor studenten die als alleenstaande ouder een kind jonger dan 18 jaar verzorgen. Voorwaarde is dat er recht is op kinderbijslag voor het kind.

Voor professionals

Het Nibud biedt verschillende lesmaterialen die u in kunt zetten voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Andere inkomsten

Een groot deel van de hbo- en wo-studenten (68%) heeft naast de studiefinanciering een bijbaantje. Daarnaast ontvangt zes op de tien studenten een bijdrage van hun ouders (Bron: Nibud Studentenonderzoek 2012).

Als je 18 bent ben je verplicht zelf een zorgverzekering af te sluiten. Vergeet niet dat je dan ook zelf recht hebt op zorgtoeslag! Ook al betalen je ouders de zorgverzekering, of komen zij niet in aanmerking voor de toeslag omdat hun inkomen te hoog is, dan nog heb jij zelf recht op zorgtoeslag. Woon je zelfstandig en niet in een studentenhuis, dan kom je wellicht in aanmerking voor huurtoeslag. Zie ook: toeslagen.nl.

Volgens de Belastingdienst lopen werkende studenten ieder jaar geld mis omdat ze niet of verkeerd aangifte doen. Heb je een bijbaantje of een baantje gehad, dan heb je waarschijnlijk te veel belasting betaald. Vergeet niet om aangifte te doen zodat je een deel hiervan kunt terugkrijgen.

Daarnaast kun je, onder voorwaarden, een gedeelte van je studiekosten of andere scholingsuitgaven aftrekken bij de Belastingdienst. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de Belastingdienst.

Meer weten?

  • Op duo.nl vind je altijd de meest recente informatie over alles wat met studeren en studiefinanciering te maken heeft. Hier vind je ook de meest recente bedragen waar je recht op hebt en de rentepercentages.
  • De Belastingdienst heeft een aparte site voor jongeren: Belastingdienst.nl/jongeren

Voor boven de 18

Alles wat je moet weten over je geld.

Cadeautip

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Jouw geld

Wat betekent jouw studie voor je uitgaven? Vergelijk jezelf met andere studenten!

Financieel Studieplan

Gezond en betaalbaar

Smaakvolle recepten voor gemiddeld €2,- p.p.

'Lekker voor weinig'