a a a

Uitgaven

"Toen ik uit huis ging, gaf ik nog net zoveel uit aan vakanties en kleding als daarvoor. Het kwam zover dat er beslag op mijn loon werd gelegd... ."

Danny Wijsters, Steenwijk

Loonbeslag, wat houdt dat in?

Loonbeslag

Als u uw financiële verplichtingen niet na kunt komen, kan de deurwaarder beslag leggen op een (deel van) uw inkomen. De deurwaarder kan alleen tot beslag overgaan met een vonnis van de rechter.

Informeer uw werkgever

Ook een incassobureau moet een deurwaarder inschakelen om loonbeslag te kunnen leggen. Als de deurwaarder beslag legt op uw loon, wordt dit bekend bij uw werkgever. Het is daarom raadzaam om al eerder bij uw werkgever aan te geven welke problemen er spelen. Loonbeslag brengt immers ook extra werk voor de salarisadministratie met zich mee. Bovendien kunt u uw werkgever betrekken bij het zoeken naar oplossingen.

Loonbeslag kan ook worden gelegd op een uitkering bij uw uitkeringsinstantie.

Hulp van uw werkgever

Het Nibud heeft speciale coaches opgeleid om werknemers met financiële problemen te helpen. Mogelijk is dit ook iets voor u. Vraag het uw werkgever.

Wat blijft er voor u over?

De deurwaarder kan geen beslag leggen op uw volledige salaris; hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat u mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten.

De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en hangt onder andere af van de gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm voor uw situatie, inclusief vakantiegeld. Heeft u een partner of bent u alleenstaande ouder? Let dan op dat met de juiste bijstandsnorm wordt gerekend.

 • Zolang u maandelijks deze beslagvrije voet ontvangt, kan ook op uw vakantiegeld beslag worden gelegd.
 • De beslaglegger moet rekening houden met hoge woonlasten en de premie voor de ziektekostenverzekering. Hierdoor wordt de beslagvrije voet hoger. Het is wel belangrijk om hiervoor de juiste papieren aan te leveren. 
 • Op andere inkomsten, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming schoolkosten kan de deurwaarder in principe  geen beslag leggen, op een enkele uitzondering na:
  - De zorgverzekeraar kan beslag leggen op de zorgtoeslag, als er een premieschuld is op de basisverzekering. Dit geldt dus niet voor schulden op de aanvullende verzekering.
  - Bij een huurschuld kan de verhuurder beslag leggen op de huurtoeslag.
  - Een kinderopvangorganisatie kan beslag leggen op de kinderopvangtoeslag bij een schuld aan de kinderopvang.
  - Zie ook: zelfjeschuldenregelen.nl/veelgesteldevragen

Uw werkgever maakt het vastgestelde beslag over aan de gerechtsdeurwaarder, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Ontslag vanwege het loonbeslag kan niet: het is geen geldige ontslaggrond.

Voor professionals

Workshop voor P&O'ers: 'Financiële problemen op de werkvloer'. Hoe herkent u een werknemer met financiële problemen en wat kunt u doen om erger te voorkomen?

En als er nóg een schuldeiser beslag legt?

Als er al maximaal beslag is gelegd, hoeft u niet méér te betalen. U houdt immers recht op de beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers. Wanneer er toch nóg een beslag wordt gelegd, kunt u de nieuwe schuldeiser verwijzen naar de eerste beslaglegger.

Loonbeslag voorkomen

Probeer indien mogelijk loonbeslag te voorkomen. Dit voorkomt verhoging van uw schuld door de extra kosten die de deurwaarder moet maken:

 • Neem altijd en op tijd contact op met de deurwaarder.
 • Maak een betalingsregeling en kom deze na. De website zelfjeschuldenregelen.nl helpt u bij het aflossen van uw schulden.
 • Vraag hulp als het u zelf niet lukt.

Andere vormen van beslag

Andere vormen van beslag zijn boedel- en bankbeslag. Bij boedelbeslag wordt beslag gelegd op uw bezittingen. Bij bankbeslag wordt beslag gelegd op uw bankrekening. Het gaat om het saldo op één bepaald moment. Ook hiervoor is een vonnis van de rechter noodzakelijk.

Schulden zelf aanpakken

Direct overzichtelijk en stapsgewijs met uw schulden aan de slag.

Zelfjeschuldenregelen.nl

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Training

Loonbeslag in de praktijk: gevolgen voor werkgever en werknemer

Nibud en GGN

Maaike

... geniet van het leven, maar heeft haar administratie niet op orde...

Bekijk het filmpje