a a a

Verdelen

"We wilden de kosten eerlijk verdelen, maar we moesten eerst goed uitzoeken om welke bedragen het eigenlijk ging."

Femke Corver, Vianen

Co-ouderschap

Co-ouderschap

Een scheiding heeft naast emotionele, ook praktische en financiële gevolgen. Als ouders bent u beiden wettelijk verplicht de kosten te betalen van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Voor wat betreft het verdelen van de zorg kunt u kiezen voor co-ouderschap.

Samen de zorg regelen

Als ouders maakt u samen afspraken hoe u de zorg gaat regelen. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Kinderalimentatie
  De kinderen wonen bij een van de ouders. Die ouder ontvangt meestal kinderalimentatie en eventueel partneralimentatie.
 2. Co-ouderschap
  De kinderen verblijven afwisselend bij de ene en de andere ouder. Beide ouders dragen, in praktisch en financieel opzicht, min of meer gelijkwaardig bij aan de dagelijkse verzorging van de kinderen. Co-ouders verdelen de kosten van kinderen.

Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap

Praktisch boek mét handige rekenschema's. Hiermee kunnen co-ouders de kosten van de kinderen bepalen en afspreken hoe zij deze gaan verdelen.

Verdeling van kosten

Het is belangrijk dat u bij co-ouderschap van tevoren afspreekt welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder meebetaalt aan de duurdere smaak van de ander. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten

Eigen kosten zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Deze kosten lopen sterk uiteen (bijvoorbeeld door inkomensverschillen). Sommige van deze posten worden buiten de verrekening gehouden (zoals huur). Eigen kosten zijn ook de uitgaven voor de kinderen die beide ouders doen. Bijvoorbeeld dubbel schoolmateriaal, speelgoed of een fiets.

Te verdelen kosten

Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. Er zijn drie manieren om deze kosten te verdelen:

 1. Naar draagkracht. Deze optie vergt regelmatig overleg. Verandering in inkomen van een van de ouders heeft gevolgen voor de verdeling. Bovendien moet u elk jaar de inkomensgegevens met uw ex-partner uitwisselen.
 2. Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft. Of u verrekent de kosten op basis van een vast bedrag per periode.
 3. Beide ouders nemen de helft van de kosten voor rekening. Deze regeling is overzichtelijk en men blijft financieel onafhankelijk. Nadeel is dat de ouder die het minst verdient, in de praktijk de verdeling als onredelijk ervaart.

Regelingen

Bij co-ouderschap behoren de kinderen tot twee huishoudens en hebben twee adressen. Welke ouder heeft recht op financiële tegemoetkomingen?

1. Kinderbijslag

De instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert -de Sociale Verzekeringsbank (SVB)- gaat er bij co-ouderschap van uit dat het kind tot de huishoudens van beide ouders behoort. Daardoor hebben zij allebei recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB vraagt de ouders aan wie de kinderbijslag moet worden uitbetaald. Vervolgens regelt u zelf hoe u het geld onderling verdeelt. De SVB kan het bedrag ook zelf verdelen, maar betaalt de kinderbijslag bij voorkeur aan een ouder uit.

2. Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt door de Belastingdienst uitgekeerd en kan worden verdeeld over beide ouders wanneer er twee of meerdere kinderen zijn en er sprake is van co-ouderschap.

3. Heffingskortingen

De Belastingdienst betaalt de heffingskortingen die verband houden met kinderen uit aan het huishouden waar de kinderen meer dan zes maanden staan ingeschreven in het bevolkingsregister. Bij echtscheiding of co-ouderschap kan dus maar één ouder de heffingskortingen voor hetzelfde kind ontvangen. Een uitzondering geldt voor de combinatiekorting, die beide ouders kunnen aanvragen. Voorwaarde is dat zij allebei een baan hebben.

In 2015

Alleenstaande ouders ontvangen nu een alleenstaande ouderkorting en, afhankelijk van het inkomen, ook een aanvullende alleenstaande ouderkorting. Deze heffingskortingen verdwijnen in 2015. In plaats daarvan wordt het maximale bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd.

Alleenstaande ouders die bijstand ontvangen, krijgen nu 20% van het minimumloon extra dan alleenstaanden met bijstand. Deze toeslag verdwijnt ook en wordt ook gecompenseerd door de verhoging van het kindgebonden budget.

Het afschaffen van de aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK) per 1 januari 2015 betekent dat ouders die kinderalimentatie betalen geen voordeel van belastingaftrek meer hebben. Omdat bij de vaststelling van de kinderalimentatie vaak rekening is gehouden met de belastingaftrek, zal de alimentatie zonder belastingaftrek dan te hoog zijn. Dit kan een reden zijn om de de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te (laten) beoordelen.

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget gaat door de invoering van de alleenstaande-ouderkop omhoog met maximaal 3.050 euro per jaar. Dat betekent dat er in bepaalde situaties recht is op zoveel kindgebonden budget dat er geen kinderalimentatie meer hoeft worden betaald.

4. Huurtoeslag

Beide ouders kunnen huurtoeslag aanvragen. Voor de huurtoeslag kan een kind - net als voor de Belastingdienst - maar bij één ouder zijn ingeschreven. Maar de andere ouder mag het kind wel meetellen bij het huishouden bij het indienen van een aanvraag voor huurtoeslag. De Belastingdienst vraagt hierbij om een verklaring co-ouderschap, door beide ouders ondertekend.

Voor professionals

De berekeningen én het printen van het Rekenprogramma Alimentatie worden uitgevoerd volgens de alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak.

Tips

 • Heeft u meer kinderen? Verdeel de kinderen 'op papier' over beide huishoudens. Dit vergroot de kans dat beide ouders in aanmerking komen voor sommige regelingen.
 • Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & ScholierenHeeft u één kind? Schrijf het kind in op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Dit vergroot de kans om aanspraak te maken op regelingen of op een hoger bedrag. U kunt deze bedragen zelf onderling verrekenen.
 • Het Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & Scholieren is vanaf februari 2015 weer actueel en compleet met informatie over regelingen en bedragen over kosten van kinderen.

Afspraken

Bij co-ouderschap is het maken van goede onderlinge afspraken een noodzaak. Dit kunt u afspreken:

 • de roosterafspraken en verdeling van tijd over de twee huizen;
 • de onderlinge woonafstand;
 • de taakverdeling tussen de ouders;
 • afspraken over verjaardagen, vakanties en feesten;
 • regels waaraan de kinderen zich thuis moeten houden;
 • de financiën (u kunt afspraken hierover ook door de rechter laten vastleggen, maar dit is niet verplicht);
 • de communicatie tussen de ouders;
 • wat te doen bij wijzigingen in de situatie.

Rekentool Alimentatie

Recente percentages én een handige tool om het nieuwe bedrag snel uit te rekenen.

Indexering

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Financiële opvoeding

Deze vader doet zijn best, maar of zijn kinderen nu slim met geld omgaan??

Financieel opvoeden

Uit elkaar?

Voor wie gescheiden is of dat overweegt: site van de Raad voor Rechtsbijstand.

wijzeruitelkaar.nl