a a a

Verbouwen

"We willen graag een nieuwe keuken en hebben daarom destijds al gekozen voor een hogere hypotheek."

Chantal Galesloot, den Bosch

Leningen in allerlei vormen

Er zijn verschillende soorten leningen (ook wel kredieten genoemd). Als u een hypotheek afsluit is uw huis het onderpand voor de lening. Kredieten die worden afgesloten zonder onderpand worden consumptieve kredieten genoemd.

Lenen: het kost altijd geld

Bij leningen denken veel mensen aan een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Maar er zijn veel meer vormen. Misschien zou u zelf zeggen dat u geen geld heeft geleend, maar als u onderstaand lijstje bekijkt, is dat wellicht toch het geval!

Het lijstje betreft alle soorten op een rij met uitleg over de specifieke kenmerken. Er zijn veel verschillen tussen deze vormen van lenen, maar feit blijft dat lenen altijd geld kost. Leningen worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie.

Let op! Geld lenen kost geld

Lenen: is het verantwoord?

Past de lening die u wilt afsluiten in uw persoonlijke budget? Dat kunt u nu snel en simpel vaststellen met de Risicometer Lenen.

Soorten leningen

 1. Doorlopend krediet
 2. Persoonlijke lening
 3. Roodstand
 4. Flitskrediet
 5. Huurkoop
 6. Postorderbedrijf/Thuiswinkelorganisaties
 7. Klantenkaarten
 8. Creditcards
 9. Leasen
 10. Lenen met onderpand
 11. Hypotheken

1. Doorlopend krediet

U krijgt een kredietlimiet tot een bepaald bedrag, stel € 10.000,-. U kunt het hele bedrag ineens opnemen, bijvoorbeeld voor een grote aankoop. Op het moment dat u geld heeft opgenomen, begint u ook met aflossen. Iedere maand betaalt u een vast bedrag. U kunt ook een deel van uw limiet opnemen, bijvoorbeeld € 4.000,-. Dan betaalt u ook een vast bedrag per maand terug, maar u kunt daarnaast de resterende € 6.000,- nog opnemen.

 • Lees meer over doorlopend krediet op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Variabele rente

Vaak is de rente op een doorlopend krediet lager dan bij andere kredietvormen. Een nadeel is dat de rente variabel is: de rente staat niet voor de hele looptijd vast. Wel betaalt u elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing. Welk deel van dat bedrag aflossing is en welk deel rente, hangt af van de rentestand op dat moment. Dus u weet van tevoren niet precies hoe lang u moet afbetalen.

2. Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening leent u een van tevoren vastgesteld bedrag. Bij het afsluiten van de lening staan de hoogte van de rente en de looptijd vast. Het voordeel van een persoonlijke lening is dat u altijd precies weet waar u aan toe bent.

Rente is vast

De rente op een persoonlijke lening is hoger dan de rente op een doorlopend krediet. Dit komt doordat u bij een persoonlijke lening de garantie heeft dat de rente vast blijft staan. Als de marktrente stijgt, merkt u daar dus niets van. Andersom geldt ook: als de marktrente daalt, blijft uw rente even hoog.

3. Roodstand

Rood staan betekent dat er een krediet is gekoppeld aan uw betaalrekening. U kunt vaak tot een bepaald bedrag rood staan op uw betaalrekening, bijvoorbeeld tot € 1000,- of € 2500,-. Iedere keer dat u gebruikmaakt van deze kredietmogelijkheid, betaalt u daar rente over. U betaalt bij afgesproken rood staan een lagere rente dan bij een ongeoorloofde roodstand.

4. Flitskrediet

Via internet of sms is het mogelijk om snel even een paar honderd euro te lenen. Het gaat om relatief kleine leningen die binnen korte tijd (bijvoorbeeld 2 weken) moeten worden terugbetaald. Dit soort leningen wordt flitskrediet of minikrediet genoemd. Door de korte looptijd vielen deze leningen niet onder de wetgeving die voor kredieten bestaat. Aanbieders maakten daar handig gebruik van door hoge kosten te rekenen (en dit geen rente te noemen, maar behandelingskosten).

Inmiddels is wettelijk is vastgelegd dat flitskrediet aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als andere kredieten. Alle kosten die verplicht zijn om de lening af te sluiten, moeten in een rentepercentage worden omgerekend en dit mag niet meer bedragen dan 15% per jaar. De verstrekkers van flitskrediet hebben daarom hun aanbod aangepast. Ze vragen nu (extra) geld voor bepaalde diensten, zoals:

 • een garantiestelling
 • een advies over verzekeringen
 • het snel overboeken van het geld

Daarnaast rekenen ze forse boetes wanneer er te laat wordt terugbetaald, al is het maar 1 dag. Deze zaken zijn in theorie misschien niet verplicht om een lening af te sluiten, maar in de praktijk waarschijnlijk wel noodzakelijk. In dat geval zijn dit soort leningen erg duur.

Als u op korte termijn geld nodig heeft, bedenk u dan 3x voordat u gebruik maakt van een dergelijk flitskrediet. Als het echt nodig is, is rood staan een minder dure optie: € 150,- rood staan tegen 15% gedurende 21 dagen, kost minder dan € 1,50. Duidelijk minder dan de € 25,- die sommige partijen vragen voor een spoedboeking, een garantiestelling of iets dergelijks.

5. Huurkoop

Als uw autodealer u een lening voor de aanschaf van een auto aanbiedt, gaat het vaak om huurkoop. Na een aanbetaling betaalt u het restant van de koopsom in termijnen. U bent pas eigenaar als u de laatste termijn hebt afbetaald. Aan huurkoop kleven nadelen. Als u de maandelijkse aflossing niet kunt opbrengen, en u heeft het verschuldigde bedrag nog niet voor 75% afbetaald, bent u uw auto kwijt. Als de opbrengst van de auto dan niet genoeg is om uw schuld af te betalen, moet u de rest alsnog betalen. Verder betaalt u bij huurkoop meestal een heel hoge rente, hoger dan bij een bank bijvoorbeeld.

Voor professionals

Betalingsachterstanden voorkomen is hét preventiemiddel voor ernstige financiële problemen bij uw huurders. In deze tweedaagse training wisselen praktijk en theorie elkaar af. In-company ook mogelijk.

6. Postorderbedrijf/Thuiswinkelorganisaties

Wehkamp, Neckermann of Otto zijn voorbeelden van postorderbedrijven. Ze bieden producten via catalogi en internet aan waarbij u de rekening in termijnen kunt betalen, ook als het om lage bedragen gaat. Het gaat dan om het zogenaamd postorderkrediet.

Doorlopend krediet: vaak hoge rente

Een soort van doorlopend krediet is ook mogelijk bij thuiswinkelorganisaties. U mag dan tot een bepaalde limiet aankopen doen, bijvoorbeeld tot € 1.000. Als u een deel van de rekening heeft betaald, mag u weer opnemen. U betaalt bij een thuiswinkelorganisatie vaak een hogere rente dan u voor een lening bij een bank betaalt.

7. Klantenkaarten

Steeds meer winkels en bedrijven geven klantenkaarten of winkelpasjes uit. Dit is vergelijkbaar met een creditcard. Voorbeelden zijn de Ikea klantenkaart, Comfort Card of PrimeLine. Met sommige klantenkaarten koopt u een artikel, waarvoor u later de rekening krijgt. Soms kunt u de rekening in termijnen betalen.

Kredietlimiet en hoge rente

Als u een deel van het bedrag hebt betaald, mag u vaak weer opnieuw aankopen doen op krediet, tot aan een bepaalde limiet. Meestal betaalt u voor een krediet gekoppeld aan een klantenkaart een hoge rente.

8. Creditcards

CreditcardCreditcards worden uitgegeven door bankinstellingen en creditcardorganisaties als MasterCard of Visa. Met een creditcard kunt u in veel winkels, hotels en restaurants betalen, in binnen- en buitenland. Ook op internet kunt u betalingen doen met een creditcard. U kunt er mee betalen tot een bepaalde limiet is bereikt (bijvoorbeeld € 2500,-). Binnen enkele weken worden de bedragen van uw rekening afgeschreven.

Hoge rente

Soms bieden creditcardorganisaties de mogelijkheid de rekening in termijnen te betalen. U bent dan door een hogere rente doorgaans duurder uit dan met een lening bij een bank. Verder betaalt u voor het bezit van de creditcard meestal een bedrag per maand of per jaar.

9. Leasen

Hier betaalt u een aantal jaren een vast bedrag per week of per maand. Er zijn twee vormen van leasen: financiële leasing en operationele leasing.

Financiële leasing

Dit lijkt veel op huurkoop en is mogelijk voor bijvoorbeeld keukens of parket. Meestal worden bepalingen over onderhoud, garantie en dergelijke in de leaseovereenkomst opgenomen. In veel gevallen kan aan het eind van de leaseperiode gebruik worden gemaakt van een koopoptie tegen een symbolisch bedrag. Pas als u het bedrag van de koopoptie hebt betaald, bent u eigenaar.

Als u de aflossing niet meer kunt opbrengen, en u heeft nog geen 75% van uw schuld afbetaald, kan de leasemaatschappij het product opeisen. De rente die u bij financiële leasing betaalt, is aftrekbaar voor de belasting als het product gebruikt wordt voor verbetering van de eerste eigen woning.

Operationele leasing

Deze vorm van leasen lijkt meer op huren. Na afloop van het contract bent u bij operationele leasing geen eigenaar van het artikel. Eventueel kan het artikel wel gekocht worden. Voordat u een leaseovereenkomst sluit, is het raadzaam een vergelijking te maken met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Betrek daarbij de rente die u moet betalen en alle overige voorwaarden van de verschillende financieringsvormen.

Als u wilt kiezen tussen financiële en operationele leasing, kunt u van tevoren bekijken of u van plan bent het artikel uiteindelijk te kopen.

10. Lenen met onderpand

U leent een bedrag met (financiële) bezittingen van u als onderpand.

Pandkrediet/Terugkoop

Er zijn bedrijven waar u artikelen als elektrische apparaten of sieraden kunt belenen. Het artikel wordt opgeslagen bij het bedrijf en in ruil daarvoor krijgt u een geldbedrag in handen. Wanneer u weer genoeg geld heeft, kunt u het artikel weer ophalen. Tegen betaling van het bedrag uiteraard, met daarbovenop een opslag. Deze bedrijven heten pandhuizen of lommerds. Als u het artikel niet binnen een bepaalde termijn weer ophaalt, kan het pandhuis het artikel verkopen.

 • In Den Haag en Amsterdam zijn dit gemeentelijke instellingen (Stadsbank of Bank van Lening). In overige plaatsen zijn ook commerciële bedrijven actief.

Pandkrediet kan handig zijn als u gedurende korte tijd geld nodig heeft. De kosten ervan zijn relatief hoog. Omgerekend naar een rentepercentage zijn de opslagkosten veel hoger dan bij de meeste kredieten. De gemeentelijke pandhuizen rekenen het maximale rentepercentage van 15% op jaarbasis, commerciële bedrijven zitten daar vaak ver boven.

Bij een pandkrediet heeft u geen schuld. U hoeft geen rente te betalen en u wordt niet achtervolgd door schuldeisers. Het ergste wat kan gebeuren is dat u het artikel niet meer terug kunt kopen.

Heeft u structurele geldproblemen, dan is pandkrediet geen oplossing. U zult immers niet voldoende geld bijeen kunnen krijgen om het artikel terug te kopen. Als u geld nodig heeft en niet aan het artikel gehecht bent, kunt u er ook voor kiezen om het artikel te verkopen. Dat kan bij het pandhuis,
maar ook via andere kanalen, bijvoorbeeld Marktplaats. Vaak krijgt u daar dan meer voor dan bij belening.

Voorschot effecten

Wanneer u effecten bezit, is het mogelijk om met die effecten als onderpand krediet te krijgen. U bent vrij het krediet te besteden voor welk doel dan ook. Vaak wordt een dergelijk krediet gebruikt om nieuwe effecten te kopen. Vanwege het onderpand kan de rente lager zijn dan de rente op een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Afhankelijk van de instelling, kunt u ongeveer 50 tot 80% van de waarde van de effecten als krediet krijgen. Een nadeel is dat het onderpand minder waard wordt als de koersen dalen. De bank kan u dan verzoeken het onderpand aan te vullen.

Belening levensverzekering

Een andere manier om lening met onderpand te krijgen is een polis van de levensverzekering te belenen. Dit kan alleen als in de voorwaarden van de levensverzekering staat dat de polis te belenen is. Het krediet kunt u krijgen bij de verzekeraar van de levensverzekering. Het bedrag dat u zo kunt lenen is zo'n 90 tot 100% van de afkoopwaarde. U kunt het krediet opnemen tot uiterlijk de einddatum van de verzekering.

11. Hypotheken

Dit is in verschillende opzichten een speciaal soort lening. Een hypotheek is het bedrag dat u leent voor de aankoop van onroerend goed (meestal een woonhuis), met dat onroerend goed als onderpand. Dus u leent het geld en daarmee koopt u de woning. Tegelijk is het huis onderpand: als u rente en aflossing niet betaalt, kan de bank het huis verkopen om zo zijn geld terug te krijgen.

Test uw financiële beslisstijl

Met deze test van de AFM kunt u nagaan wat voor type financiële beslisser u bent.

Start de test!

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Bereken uw recht!

Voor welke financiële regelingen komt u in aanmerking?

Nibud.nl/berekenuwrecht

Persoonlijk Budgetadvies

Inzicht in uw inkomsten en uitgaven met deze gratis tool!

Naar de tool