a a a

Anna van der Schors

Wetenschappelijk medewerker
030 - 23 91 384
Contact via e-mail

Lees meer

Referentiecijfers en begrotingen

Referentiecijfers en begrotingen

Referentiecijfers spelen een belangrijke rol in de budgetvoorlichting en kredietverlening. Ze geven de cliënt en de kredietverstrekker inzicht in de bestedingsmogelijkheden van een huishouden.

Referentiecijfers of voorbeeldbegrotingen

Nibud is het kenniscentrum voor uitgavenplaatjes van huishoudens. Voor elk type huishouden en inkomen kan het Nibud voorbeeldbegrotingen maken. Er worden diverse referentiecijfers berekend:

  • een basisbegroting
  • een gemiddelde begroting
  • een sluitende begroting

Deze verschillende referentiecijfers vormen een belangrijk hulpmiddel om de bestedingsmogelijkheden van een huishouden in beeld te krijgen om zo een afgewogen keuze te kunnen maken. De cijfers worden jaarlijks geactualiseerd. De referentiecijfers worden berekend met een beperkt aantal gegevens over de huishoudsamenstelling, het inkomen en het type woning.

Voorbeeldbegrotingen

De voorbeeldbegrotingen worden in diverse toepassingen voor de budgetvoorlichting gebruikt. U kunt daarvoor de Nibud rekentools gebruiken.

Van budgetbegeleiding tot hypotheekadviezen

Referentiecijfers zijn bruikbaar bij veel toepassingen: budgetbegeleiding, het maken van krediet- of hypotheeknormen, koopkrachtberekeningen of hypotheekadviezen voor consumenten. Woningverhuurders kunnen bekijken of de huur op te brengen is.

Publicatie van de referentiecijfers

De referentiecijfers worden op verschillende manieren geleverd. Ze worden jaarlijks gepubliceerd in het Nibud Budgethandboek en de Prijzengids.

  • Budgethandboek 2014In het Budgethandboek worden voorbeeldbegrotingen gepubliceerd, waaronder de minimum voorbeeldbegrotingen: uitgavenplaatjes van huishoudens met een minimum inkomen. Alle uitgavenposten worden uitgebreid besproken, zodat het veel gebruiksmogelijkheden heeft. Denk aan het bepalen van meerkosten voor voeding, dieetkosten enzovoorts. Het handboek bevat ook een begrotingsformulier waarmee een begroting op papier gemaakt kan worden.
  • De Prijzengids geeft de cijfers gedetailleerd weer op artikelniveau, zodat deze gids te gebruiken is voor het bepalen van kostenvergoedingen voor sociale diensten. Ook worden milieuvriendelijke alternatieven aangeboden.
  • In het Rekenprogramma kan een uitgavenplaatje van elk type huishouden worden berekend, aangevuld met bruto-nettotrajecten en de berekening van aanspraken op toeslagen en subsidies.

Minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire

Bonaire is een Nederlandse gemeente. De situatie op Bonaire is echter dermate anders, dat de Nederlandse minimumvoorbeeldbegrotingen er niet bruikbaar zijn. In opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft een expertgroep van Bonairianen voor diverse huishoudsamenstellingen minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire opgesteld. Het Nibud heeft het proces begeleid.

Software op maat

Het Nibud kan u helpen bij het maken van software op maat.

Lees meer

Contact

Bel 030 - 2391 350 of vul het contactformulier in


Nibud nieuwsbriefAltijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Training Budgetbegeleiding

Training Budgetbegeleiding

Hoe begeleidt u uw cliënten naar financiële zelfredzaamheid?

Tweedaagse training

'Meer met je geld'

Help uw cliënten meer uit hun geld te halen en gerichter te kiezen.

In de Nibud-webwinkel