a a a

Corinne van Gaalen

Sr. Wetenschappelijk medewerker
030 - 23 91 381
Contact via e-mail

Lees meer

Bekendheid en gebruik van regelingen

Inkomensondersteuning en subsidies

Zijn in uw gemeente de inkomensondersteunende maatregelen bekend onder de doelgroep? En wilt u weten waarom huishoudens die recht hebben op ondersteuning daar geen gebruik van maken?

Onafhankelijk advies

Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle huishoudens die recht hebben op inkomensondersteuning, daarvan ook gebruik maken. Echter, langdurig op bijstandsniveau rondkomen, zonder extra inkomensondersteuning (landelijke en lokale regelingen), is heel moeilijk.

Het Nibud kan voor uw gemeente onderzoeken wat de bekendheid en het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen onder huishoudens met een laag inkomen is. Ook de beleving van het minimabeleid komt aan bod; biedt de gemeente wel de regelingen aan waar de klant behoefte aan heeft?

In een rapport wordt een onafhankelijk advies gegeven over de verbetering van het proces en het beter bereiken van de doelgroep. Door het niet-gebruik in uw gemeente aan te pakken, kunnen financiële problemen worden voorkomen. Daarmee kunt u de kosten voor schuldhulpverlening drukken.

Naast de lokale regelingen meet het onderzoek ook de bekendheid van landelijke regelingen, zoals de huurtoeslag en tegemoetkoming schoolkosten.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen bewust en onbewust niet-gebruik.

Preventie bespaart geld

Op Zelfjeschuldenregelen.nl vinden uw inwoners een praktisch stappenplan waarmee ze stapsgewijs hun beginnende schulden kunnen aanpakken.

Nibud Geldkrant op maatOnbewust niet-gebruik

Van onbewust niet-gebruik is sprake als mensen niet op de hoogte zijn van regelingen, of niet weten dat ze ervoor in aanmerking komen. Naast het koppelen van bestandsgegevens kan doelgroepgerichte voorlichting daarbij helpen. Bijvoorbeeld door een artikel in huis-aan-huisbladen of folders te verspreiden via welzijnsinstellingen of ouderenbonden.

Ook het Nibud kan een bijdrage leveren aan de bekendheid van gemeentelijke regelingen, bijvoorbeeld via de Geldkrant op maat of de Nibud-agenda.

Nibud.nl/berekenuwrecht

In samenwerking met Stimulansz is Nibud.nl/berekenuwrecht ontwikkeld. Via deze website kunnen burgers zelf berekenen of zij recht hebben op verschillende landelijke en lokale regelingen. Professionals binnen de gemeente kunnen dit instrument inzetten in de voorlichting naar hun inwoners. Is uw gemeente nog niet aangesloten bij Nibud.nl/berekenuwrecht, dan worden alleen de landelijke regelingen berekend.

Checklist

Om te kunnen beoordelen of uw cliënt alle tegemoetkomingen heeft aangevraagd waarop hij of zij recht heeft, heeft het Nibud een praktisch overzicht gemaakt van alle regelingen:

Bewust niet-gebruik

Bewust niet-gebruik van voorzieningen doet zich voor als iemand wel weet dat hij in aanmerking komt voor een regeling, maar er toch geen gebruik van maakt. Oorzaken zijn bijvoorbeeld schaamte of de complexiteit van de aanvraagprocedures. Veel mensen weten niet precies hoe en waar ze formulieren kunnen aanvragen en invullen of durven hun financiële situatie niet aan de gemeente kenbaar te maken.

Het verkorten van de procedure is vaak al een verbetering. Zo hoeven bijvoorbeeld de mensen die al bekend zijn bij de gemeente hun gegevens niet opnieuw in te vullen. Ook een formulierenbrigade die mensen helpt bij het invullen kan helpen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Lamers of Corinne van Gaalen. U kunt ook via het contactformulier uw vraag stellen of informatie aanvragen. Wilt u worden teruggebeld, geeft u dat dan op het formulier aan.

'Omgaan met Geld'

Voorkom schulden bij uw inwoners: geef zelf een cursus met het Nibud-cursusmateriaal.

Meer weten?

Contact

Bel 030 - 2391 350 of vul het contactformulier in


Nibud nieuwsbriefAltijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Voor gemeenten

Aan de slag met armoede-beleid, schuld-hulpverlening of onderwijs over geldzaken?

Samen aan de slag

Budgethandboek

Budgethandboek

Onmisbaar naslagwerk voor professionals die over de financiën van cliënten adviseren.

Bestellen