a a a

Marion Weijers

Adviseur Budgetvoorlichting
030 - 23 91 364
Contact via e-mail

Lees meer

Gedragsverandering

Geld en gedrag

Gedrag en gedragsverandering zijn onderwerpen waar budgetbegeleiders dagelijks mee te maken hebben. Budgetbegeleiding is dan meer dan alleen de 'technische' kant van leren omgaan met geld.

Weten en kunnen is onvoldoende

Waarom zijn er mensen die weten dat ze recht hebben op toeslagen, maar deze niet aanvragen? En waarom stemmen mensen die werkloos worden hun uitgaven niet af op hun nieuwe inkomen? Soms is het een gebrek aan kennis, soms een gebrek aan vaardigheden.

Er zijn ook consumenten die wel weten hoe het moet, de vaardigheden hebben, maar toch niet doen. Daarom is het belangrijk om meer te weten over gedrag van consumenten en hoe gedragsverandering werkt. Het Nibud is van mening dat hier nog veel in te leren valt en dat wij de consumenten hierin beter kunnen ondersteunen.

Naast de cijfermatige kant van de budgetadvisering begeleidt u uw klant bij het veranderen van zijn bestedingspatroon of gedragspatroon. Het doel hierbij is de klant te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. Het is belangrijk om het gedrag van uw klant te herkennen om te weten of en hoe u hem kunt ondersteunen en stimuleren bij de gedragsverandering.

Om een inschatting te kunnen maken over welke kennis en vaardigheden de betrokkene beschikt, kunt u de Nibud competenties voor financiële zelfredzaamheid gebruiken. Daarnaast is het van belang te weten in welke fase van gedragsverandering de klant zich bevindt.

Zes fasen van gedragsverandering

Financieel gedragIn gedragsverandering worden zes fasen* onderscheiden. Deze fases zijn dynamisch zodat iemand terug kan vallen naar een fase die hij al heeft doorlopen.

  1. In eerste instantie ervaart een persoon niet dat hij een probleem heeft. Hij ziet geen aanleiding om zijn gedrag te veranderen. Dit noemen we het voorstadium van de gedragsverandering.
  2. De tweede stap is dat hij de voor- en nadelen van zijn situatie tegen elkaar afweegt. Hij overweegt om zijn gedrag te gaan veranderen. Dit noemen we de fase van overwegen.
  3. Daarna volgt de fase van beslissen en voorbereiden. De persoon besluit om zijn gedrag te gaan veranderen en treft hiervoor de nodige voorbereidingen.
  4. In de fase uitvoeren laat hij vervolgens het nieuwe gedrag zien.
  5. Daarna volgt de fase volhouden, waarin de persoon volhardt in het nieuwe gedrag en moeilijkheden weerstaat. Als het de klant lukt om dit gedrag vol te houden, kan de budgetcoaching beëindigd worden.
  6. De laatste fase is die van terugval, waarin hij terugvalt in zijn oude gedrag en leert met vallen en opstaan. Deze fase is geen falen, maar hoort bij gedragsverandering.
    (* bron: C.C. DiClemente, J.O. Prochaska & J.C. Norcross: Changing for Good, 2007)

Van adviseren naar motiveren

Motiverende gespreksvoering is de kern van dit praktische boek dat hulpverleners helpt financieel gedrag van cliënten te veranderen.

Gedragsverandering in de praktijk

In de praktijk krijgen financiële hulpverleners steeds vaker te maken met een veelheid aan klanten met uiteenlopende problematieken. De hulpverlener moet ervoor zorgen dat zijn klant zijn financiële gedrag duurzaam verandert.

Als hij 'bepaalt' dat de cliënt zijn gedrag moet veranderen, heeft dat vaak een averechts effect. De klant zet de hakken in het zand en de hulpverlener raakt gefrustreerd. Kennis en vaardigheden alleen zijn vaak niet voldoende om gedrag structureel te veranderen. De onderliggende overtuigingen blijven onveranderd. Het gevaar van terugval ligt altijd op de loer.

Wat kunt u betekenen voor een cliënt? Hoe kunt u gedragsverandering stimuleren? Om te beginnen is het van belang om te weten of de cliënt de benodigde kennis en vaardigheden heeft en welk gedrag hij nu vertoont. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Nibud-competenties. Werkt u als budgetbegeleider? Maak dan gebruik van het stappenplan.

Is gedragsverandering noodzakelijk, dan kunt u met motiverende gespreksvoering uw cliënt ondersteunen. Motiverende gesprekvoering geeft handvatten om cliënten naar een volgende fase te begeleiden. Ook kunt u door deze manier van gesprekken voeren erachter komen wat er omgaat in de cliënt. 

Filmfragmenten

Behorend bij het boek 'Van adviseren naar motiveren'.

Motiverende gesprekstechnieken

Contact

Bel 030 - 2391 350 of vul het contactformulier in


Nibud nieuwsbriefAltijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Budgetcoachen

Budgetcoachen

Voor budget-begeleiders die zich willen specialiseren in gedrags-verandering en coaching.

Driedaagse training