a a a

De Wmo: voor extra hulp

Wmo: meedoen in de maatschappij

De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zorgt er voor dat mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. De gemeenten voeren de Wmo uit, de uitvoering kan per gemeente verschillen.

Taken Wmo

Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij, indien nodig met extra hulp. Naast algemene taken, zoals het vergroten van de leefbaarheid in uw gemeente, kent de Wmo de volgende taken:

 • Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Ondersteuning mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking.
 • Voorzieningen voor mensen met een beperking (zoals woningaanpassing, vervoer, een rolstoel of huishoudelijke hulp).

Andere vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, zijn geregeld via de AWBZ. Hiervoor kunt u terecht bij een zorgkantoor bij u in de buurt.

Vanaf 2015:

 • Gemeenten gaan zorgen voor de begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis. De gemeente betaalt alleen huishoudelijke hulp als u een laag inkomen heeft.
 • De zorgverzekering regelt de medische zorg. Zoals verpleging en langdurige geestelijke gezondheidszorg.
 • Er komt een nieuwe wet voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten in instellingen. Deze wet gaat de AWBZ vervangen.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.  

Laat uw geld niet liggen!

Welke regelingen zijn er allemaal? Komt u ervoor in aanmerking? U berekent het direct op deze site. Ook wordt aangegeven waar en hoe u het geld aanvraagt.

Indicatie

Voor alle soorten zorg en voorzieningen is een indicatie nodig. Een indicatie is een beslissing over welke hulp of voorziening nodig is en in welke mate deze verstrekt wordt. De gemeente kan dat zelf beslissen of bijvoorbeeld het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) inschakelen.

Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van het CIZ gaat u naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op hebt.

 • Telefoon 088-789 17 01, of kijk op ciz.nl voor een adres in uw regio.

Voor professionals

In 2014 zijn aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Het Nibud heeft in kaart gebracht wat de effecten daarvan zijn voor de portemonnee.

Eigen bijdrage

Vaak betaalt u een eigen bijdrage voor de kosten voor huishoudelijk hulp of het gebruik van een hulpmiddel of voorziening. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:

 • het aantal personen binnen uw huishouden;
 • leeftijd;
 • het (gezamenlijk) verzamelinkomen van twee jaar geleden;
 • uw gemeente.

Ook wordt rekening gehouden met andere eigen bijdragen (bijvoorbeeld voor de AWBZ) die betaald moeten worden.

Voor mensen met een eigen vermogen wordt 8% van het box 3-vermogen opgeteld bij het inkomen waarover de eigen bijdrage wordt berekend.

De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) met behulp van de regels van uw gemeente. Per gemeente kan de eigen bijdrage dus verschillen. Op hetcak.nl kunt u zelf de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen (of bel naar: 0800-1925).

Meer informatie en links

Persoonsgebonden Budget

Met behulp van een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunt u de zorg zelf inkopen. Een PGB is een vooraf vastgesteld bedrag op basis van de behoefte aan zorg.

Valys.nlValys

Dit is een voorziening voor 'bovenregionaal vervoer' met de taxi. Ouderen die slecht ter been zijn en een Wvg-vervoersindicatie hebben óf een Gehandicaptenparkeerkaart óf een OV-begeleiderskaart, kunnen hiervan gebruik maken. Telefoon: 0900 9630, of valys.nl.

Regelhulp.nl

Een overzicht van regelingen voor gehandicapten, zieken en ouderen.

Met officiële aanvraagformulieren

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Regel uw schulden zelf

Regel uw schulden zelf

In 5 stappen naar een oplossing voor uw schulden.

Naar de site

Vrijwilliger?

Helpt u mensen thuis met hun geldzaken? Het Nibud helpt u!

Naar de special