a a a

Kwijtschelding van heffingen

Ieder huishouden betaalt heffingen aan de gemeente, zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De opbrengsten worden gebruikt voor de rioolvoorziening en de gemeentelijke reinigingsdienst. Ook aan het waterschap betaalt ieder huishouden belastingen: de waterschapsbelasting.

Voor wie?

Kwijtschelding van heffingenHuishoudens met een laag inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting. Dat geldt niet alleen voor huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau, ook huishoudens met een inkomen dat daar net boven ligt.

De gemeente bepaalt

Iedere gemeente bepaalt zelf de regels voor kwijtschelding. Zo verschilt de berekeningsmethodiek van het bedrag dat een huishouden kan betalen (betalingscapaciteit) per gemeente. Ook geldt de kwijtschelding niet altijd voor alle heffingen. Soms wordt een bepaalde heffing gedeeltelijk kwijtgescholden.

Alle uitgaven op een rijtje

Handig kasboek met voorgedrukte pagina's bestellen: zo houdt u eenvoudig overzicht over uw geldzaken.

Aanvragen

Kwijtschelding van heffingen vraagt u aan bij zowel uw gemeente als het waterschap. Meestal wordt bij de nota al een formulier meegestuurd waarmee u de aanvraag kunt doen. Er geldt vaak een termijn waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend.

Soms is er samenwerking tussen gemeente en waterschap. Als u bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen krijgt kwijtgescholden, wordt u niet meer aangeslagen voor de waterschapsbelasting. U hoeft de kwijtschelding dan maar één keer aan te vragen.

Voor professionals

Voor gemeenten: een minima-effectrapportage geeft inzicht in de gevolgen voor de koopkracht van uw inwoners.

Online huishoudboekje

Houd grip op uw geld met AFAS Personal Plus.

Meer lezen

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Bereken uw recht!

Voor welke financiële regelingen komt u in aanmerking?

Nibud.nl/berekenuwrecht

Persoonlijk Budgetadvies

Inzicht in uw inkomsten en uitgaven met deze gratis tool!

Naar de tool