a a a

Twee inkomens

"Toen we gingen samenwonen kreeg ik ook minder huurtoeslag."

Demi Pastoors

Huurtoeslag: voor wie en hoe?

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid. De huurtoeslag zorgt ervoor dat u in verhouding niet te veel huur betaalt. Om ervoor in aanmerking te komen, mag de huur niet te hoog zijn en het inkomen en vermogen niet boven een bepaalde grens uitkomen.

Zelfstandige woning

Huurders van een zelfstandige woning die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen, kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een zelfstandige woning heeft een eigen voordeur. Daarom komen kamerbewoners vaak niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Aanvragen

Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst, via Mijn toeslagen. U kunt ook gratis bellen met de Belastingdienst: 0800-0543.

Alle uitgaven op een rijtje

Handig kasboek met voorgedrukte pagina's. Zo houdt u eenvoudig overzicht over uw geldzaken.

Inkomensgrenzen

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van:

  • De hoogte van de huur.
  • De hoogte van uw inkomen en dat van eventuele medebewoners.

Iemand met een laag inkomen, ontvangt meer huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen. Hieronder de inkomensgrenzen waarbij u recht heeft op huurtoeslag:

Jonger dan AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande

€ 21.600

€ 21.600

Meerpersoonshuishouden

€ 28.325

€ 29.400

Verzamelinkomen

Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u het verzamelinkomen opgeven van u en uw eventuele partner. Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van andere medebewoners. Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? Dan telt alleen het inkomen boven € 4.706,- mee. Het verzamelinkomen is terug te vinden op de meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf. U kunt dit ook navragen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Huurgrenzen

Bij het aanvragen van huurtoeslag moet u de rekenhuur opgeven. Dat is de huurprijs inclusief servicekosten. Deze huurprijs mag niet lager zijn dan € 226,98 en niet hoger dan € 699,48. Is dit wel het geval, heeft u geen recht op huurtoeslag. Voor AOW-gerechtigden gelden licht afwijkende bedragen. Voor personen jonger dan 23 jaar geldt een bovengrens van €389,05. 

Servicekosten en onderhuur

Bij de berekening van de rekenhuur mag u voor de volgende servicekosten maximaal € 12,- optellen per kostenpost:

  • Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten.
  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
  • Kosten voor een huismeester.
  • Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.

Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Waar moet u verder op letten?

Zodra uw inkomen wijzigt, moet u dit direct doorgeven aan de Belastingdienst. De huurtoeslag kan dan worden aangepast. Na afloop van het kalenderjaar krijgt u een eindafrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat u moet terugbetalen of geld toe krijgt. Hou daar dus rekening mee!

Huurtoeslag krijgt u aan het einde van de maand uitgekeerd. Daarom moet u het tijdig aanvragen. Als u het vóór 1 november aanvraagt, krijgt u de huurtoeslag vanaf eind december.

Voor professionals

Voor corporaties: de training 'Voorkomen betalingsachterstanden' is hét preventiemiddel voor ernstige financiële problemen bij uw huurders.

Te veel huurtoeslag ontvangen?

De Belastingdienst zal eerst proberen om de teveel ontvangen huurtoeslag te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Ze houden dan dus een deel van uw huurtoeslag in. Als dat niet mogelijk is, krijgt u een brief met een acceptgiro. U dient deze acceptgiro binnen zes weken te betalen. Als u niet binnen twee maanden betaalt, komt er rente bij het verschuldigde bedrag. De heffingsrente is gekoppeld aan de wettelijke rente die elk half jaar wordt vastgesteld. Het minimumpercentage is 4%, ook als de wettelijke rente lager is. Dit hoeft u niet te betalen als u zelf al voor 1 april aan de Belastingdienst hebt doorgegeven dat u te veel toeslag kreeg.

Niet eens met de terugvordering? U kunt een bezwaarschrift indienen. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling. Let op de termijn waarbinnen u bezwaar moet maken.

Betalingsregeling

Heeft u niet de financiële middelen om de Belastingdienst terug te betalen? De standaard betalingsregeling gaat ervan uit dat u in maximaal 24 maanden het bedrag terugbetaalt en dat u minimaal €20,- per maand aflost. Als dit bedrag te hoog is, kan een betalingsregeling op maat worden getroffen. De Belastingdienst kijkt dan welk bedrag u wel per maand kan aflossen.

Meer over dit onderwerp

Online huishoudboekje

Altijd en overal overzicht in uw financiële situatie: nu, straks en later!

AFAS Personal Plus

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Bereken uw recht!

Voor welke financiële regelingen komt u in aanmerking?

Nibud.nl/berekenuwrecht

Maaike

... geniet van het leven, maar heeft haar administratie niet op orde...

Bekijk het filmpje