a a a

Speciale voeding

"Mijn man had na een operatie speciale dieet-producten nodig. Het scheelde dat de gemeente de extra kosten vergoedde."

Tiny Janssen, Dalen

Bijzondere bijstand

Iedere gemeente ondersteunt mensen met een laag inkomen om onvermijdbare noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Vaak gaat het om een tegemoetkoming in extra kosten door ziekte, een verhuizing of echtscheiding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele en categoriale bijzondere bijstand.

Individuele bijzondere bijstand

BrilU kunt te maken krijgen met onverwacht hoge kosten die u niet kunt betalen van uw uitkering of loon. In dat geval kunt u een beroep doen op individuele bijzondere bijstand van uw gemeente. Deze bijstand kan variëren van een vergoeding voor de kosten van een bril, een babyuitzet of voor woninginrichting.

Aantoonbaar

U moet de kosten daadwerkelijk hebben gemaakt en ze niet via een andere regeling, voorziening of verzekering terug kunnen krijgen, zoals via de (aanvullende) ziektekostenverzekering of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De kosten moeten worden aangetoond met een bewijs van aankoop of betaling.

Laat uw geld niet liggen!

Welke regelingen zijn er allemaal? Komt u ervoor in aanmerking? U berekent het direct op deze site. Ook wordt aangegeven waar en hoe u het geld aanvraagt.

Categoriale bijzondere bijstand

Om bepaalde groepen te ondersteunen, zoals ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, kennen gemeenten categoriale bijzondere bijstand. Als u tot de doelgroep behoort, kunt u deze tegemoetkoming aanvragen. Hieronder een toelichting van verschillende regelingen.

Langdurigheidstoeslag

Personen tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd die langdurig moeten rondkomen van een minimuminkomen en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen, komen in aanmerking voor een jaarlijkse extra toeslag: de langdurigheidstoeslag. Ook mensen met een laag inkomen uit werk kunnen hiervoor in aanmerking komen. De gemeente stelt de hoogte van de toeslag vast, evenals de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen.

Collectieve zorgverzekeringen

Gemeenten kunnen inwoners met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden. Zowel bij de basisverzekering als de aanvullende verzekering kan een korting op de premie worden gegeven. Ook kunnen gemeenten werken met 'gemeente-pakketten': voor dezelfde premie kan een breder pakket worden aangeboden.

Participatieregelingen

Veel gemeenten kennen regelingen ter bevordering van maatschappelijke participatie, zoals deelname aan een cursus, muzieklessen of lidmaatschap van een sportclub. Deze regelingen zijn er om te voorkomen dat mensen met een laag inkomen in een sociaal isolement terechtkomen.

Sommige gemeenten, met name grotere, werken met een stadspas waarmee u direct korting krijgt. Andere gemeenten kennen een declaratiefonds waarbij u de kosten kunt indienen. Gemeenten moeten (eventueel steekproefsgewijs) controleren of de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

Duurzame gebruiksgoederen

In enkele gemeenten is het mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de vervanging van apparatuur of meubilair zoals een wasmachine, koelkast, televisie of bank. Voorwaarde is vaak dat u al enige tijd (meestal 3 of 5 jaar) op bijstandsniveau leeft. Bovendien moet u kunnen aantonen dat het apparaat of meubel daadwerkelijk kapot is. Vaak is er een maximumbedrag dat per jaar kan worden aangevraagd.

Schoolkosten

De gemeente kan een vergoeding toekennen voor schoolkosten van de kinderen. De bijdrage vergoedt indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen. U kunt bij de gemeente navragen of er een vergoedings- of kortingsregeling voor schoolkosten is, wat deze inhoudt en hoe u de regeling aan kunt vragen.

Voor professionals

Wilt u weten op welke tegemoetkomingen uw cliënt recht heeft? Mét handige checklist!

Komt u in aanmerking?

De gemeente stelt de voorwaarden voor bijzondere bijstand vast. Dit kan per regeling verschillen. Voor de categoriale bijzondere bijstand wordt een vaste inkomensgrens voor huishoudens gehanteerd van maximaal 110% van de bijstandsnorm. Voor individuele bijzondere bijstand kan de gemeente zelf een bovengrens hanteren, bijvoorbeeld 120%. Ook met een betaalde baan kan het dus zo zijn dat u voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Het kan dan gaan om een gedeeltelijke vergoeding; een deel van het inkomen boven de vastgestelde norm wordt dan aangewend als eigen bijdrage.

Vaak kunt u bij uw gemeente schriftelijk informatie krijgen over bijzondere bijstand. Het is aan te raden om bij de Sociale Dienst van uw gemeente na te gaan of u in aanmerking komt voor een vergoeding voordat u een aanschaf doet. De gemeente beoordeelt iedere aanvraag apart. Er kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Maak gebruik van uw recht

Niet iedereen die in aanmerking komt voor gemeentelijke regelingen maakt hiervan gebruik. Bijvoorbeeld omdat u de regeling niet kent, of omdat u er vanuit gaat dat u er geen recht op heeft. Misschien ziet u op tegen een ingewikkelde procedure of vindt u dat anderen de financiële compensatie harder nodig hebben. Zo loopt u echter kans geld mis te lopen waar u recht op heeft.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u terecht bij uw gemeente. De website van uw gemeente vindt u via overheid.nl/gemeenten A-Z.
  • Op Nibud.nl/berekenuwrecht kunt u zien op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft en direct berekenen wat deze regelingen u opleveren. Ook gemeenten kunnen hun regelingen hier bekend maken. Kijk op de site of uw gemeente hieraan meedoet.

Lagere energierekening?

Hoe u jaarlijks tot wel € 600,- kunt besparen op uw energierekening...

Start de Bespaartest!

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

'Bespaar geld!

De slimste tips van het Nibud en de Consumenten- bond gebundeld!

Bestel nu

Regel uw schulden zelf

Regel uw schulden zelf

In 5 stappen naar een oplossing voor uw schulden.

Naar de site