a a a

Schoolkosten

Scholieren

Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, noem maar op. Voor gezinnen met een smalle beurs zijn er diverse subsidieregelingen.

1. Kortingsregeling schoolkosten

Via school

Voor gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar in het voortgezet onderwijs. De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Toch is dit geld belangrijk voor de school, bijvoorbeeld om extra activiteiten te financieren.

De hoogte van deze bijdrage kan per school verschillen. Bij de vaststelling van het bedrag kan rekening worden gehouden met uw inkomen: veel scholen kennen een kortings- of kwijtscheldingsregeling. Ook is vaak gespreide betaling mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de decaan.

Via de gemeente en particuliere fondsen

Er zijn ook gemeenten die een speciale vergoeding hebben voor schoolkosten. De bijdrage vergoedt indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, een fiets en leermiddelen. Voor meer informatie en een eventuele aanvraag kunt u terecht bij de sociale dienst van uw gemeente.

  • Via Stichting Leergeld kunt u, afhankelijk van uw inkomen, ook een aanvraag doen voor een vergoeding.

Gids voor financieel opvoeden

Een praktische gids voor de financiële opvoeding. Actuele kennis gebundeld met praktijkervaring en columns. Doe er uw voordeel mee en geef uw kind een financieel gezonde toekomst.

2. Tegemoetkoming in de schoolkosten

het maximale bedrag aan kindgebonden budget voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaar kan worden verhoogd. Het gaat om voltijds studenten in het beroepsonderwijs, in het volwassenonderwijs (vavo) en erkend particulier voortgezet onderwijs en voor kinderen die op 1 juli vóór de start van het schooljaar jonger zijn dan 18.

Er moet sprake zijn van voltijds onderwijs en de opleiding moet door de overheid zijn bekostigd, aangewezen of erkend. Voor particuliere opleidingen (tenzij deze expliciet is erkend) en opleidingen in het buitenland krijgen ouders geen verhoging.

Tegemoetkoming scholieren

Voor scholieren van 18 jaar tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe giften. De basistoelage is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s), het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier.

De aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Deze is ook afhankelijk van het type schol dat het kind bezoekt. Deze toelage bestaat uit een tegemoetkoming schoolkosten en een tegemoetkoming in het lesgeld. Scholieren in het vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in het lesgeld.

Heeft u meerdere kinderen?

Op basis van het gezamenlijk inkomen wordt een eigen bijdrage van de ouder(s) vastgesteld. Wordt de toelage aangevraagd voor meerdere kinderen in het gezin, dan moet de eigen bijdrage worden gedeeld door het aantal kinderen waarvoor de toelage wordt aangevraagd (telkinderen). De aanvullende toelage wordt bepaald door de eigen bijdrage per kind af te trekken van het maximale bedrag tegemoetkoming voor dit kind.

Meer informatie en aanvragen

Voor meer informatie, voorwaarden, bedragen, brochures en aanvraagformulieren kunt u terecht bij de DUO. Scholieren kunnen ook informatie opvragen bij hun decaan. De tegemoetkoming voor scholieren moet worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  • Let op! Voor het aanvragen van tegemoetkomingen en bedragen van DUO geldt een sluitingsdatum.

Voor professionals

Het Nibud ontwikkelt samen met professionals uit het onderwijs verschillende methodes die u kunt inzetten op de middelbare school.

Gratis schoolboeken3. Gratis schoolboeken

Schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn gratis. Lesmateriaal voor volwassenenonderwijs (vavo) en particulier voortgezet onderwijs zijn niet gratis. Het geld voor de boeken gaat naar de scholen. Zij zorgen er weer voor dat de leerlingen het lesmateriaal krijgen.

Voor boven de 18

Een praktisch en overzichtelijk boekje over geldzaken voor 18-jarigen.

Cadeautip!

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Geldwijzer Scholieren

Meer weten over de kosten van scholieren? Bestel nu!

E-book

Voor scholieren

Alles over jouw geld! Tips, tools en informatie.

Nibud.nl/scholieren