a a a

Pleegvergoeding

Het belangrijk dat de financiële kant van het pleegouderschap ook goed geregeld is. Daarom is er de pleegvergoeding.Pleegvergoeding

Wat houdt de regeling in?

Wanneer u als pleegouder een kind in uw gezin opneemt, kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Deze vergoeding krijgt u uitgekeerd via de organisatie die het pleegkind plaatst. Als u deze vergoeding ontvangt, komt u niet meer in aanmerking voor kinderbijslag voor het pleegkind. Op de pleegvergoeding zijn toeslagen of kortingen mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om crisisopvang.

De pleegvergoeding wordt niet als inkomen gezien, u hoeft er dus geen belasting over te betalen. Ook als u een bijstandsuitkering heeft, wordt de pleegvergoeding niet als inkomstenbron gezien.

Alle kosten van kinderen op een rijtje

Een handig digitaal boekje met informatie over de kosten van kinderen: de Geldwijzer Kinderen

Voor wie?

Als uw pleegkind is geplaatst via een voorziening voor pleegzorg, dan komt u als pleegouder in aanmerking voor een pleegvergoeding. Als u geen aanspraak kunt maken op de pleegvergoeding, kunt u in aanmerking komen voor kinderbijslag.

Leeftijd

Per maand in €

Per dag in €

0 t/m 8 jaar

532

17,50

9 t/m 11 jaar

538

17,70

12 t/m 15 jaar

586

19,28

16 t/m 17 jaar

647

21,28

18 t/m 20 jaar

654

21,51

De instantie die het kind bij u plaatst, keert de pleegvergoeding uit. Bij hen kunt u ook de vergoeding aanvragen.

Voor professionals

Met de module Budgetadvies van het Nibud Rekenprogramma brengt u alle inkomsten en uitgaven van een huishouden in kaart.

Extra toeslag

Naast de pleegvergoeding kunt u een toeslag krijgen wanneer u extra kosten maakt bij crisisopvang of bij zorg voor een pleegkind met een handicap. De extra toeslag is maximaal € 3,48 per dag. Als u drie of meer pleegkinderen verzorgt, geldt de toeslag ook. Deze gaat in bij het derde kind.

Financieel opvoedboek

Praktische gids om kinderen met geld om te leren gaan.

Informatie en bestellen

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Kopen, of...

Er zijn veel alternatieven voor dure uitgaven.

Slim kiezen