a a a

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget

Ieder gezin met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget: een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

Voor wie?

U kunt het kindgebonden budget krijgen als u 1 of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Als uw kind 16 of 17 jaar is en u krijgt geen kinderbijslag, dan is de voorwaarde dat u uw kind 'in belangrijke mate onderhoudt'.

Vanaf een bepaald inkomensniveau wordt de hoogte van het kindgebonden budget geleidelijk afgebouwd. Het kindgebonden budget staat los van de (niet-inkomensafhankelijke) kinderbijslag.

Gids voor financieel opvoeden

Een praktische gids voor de financiële opvoeding. Actuele kennis gebundeld met praktijkervaring en columns. Doe er uw voordeel mee en geef uw kind een financieel gezonde toekomst.

Hoe wordt het bedrag vastgesteld?

2015

In 2015 verandert het bedrag. Deze verandering hangt af van uw inkomen, of u wel of niet een partner heeft, het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. De veranderingen op een rij:

  • Het maximale bedrag aan kindgebonden budget wordt sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger is. Het totale verzamelinkomen tot waarbij u het maximale bedrag ontvangt wordt verlaagd van € 26.147 naar € 19.676. Bij inkomens hierboven wordt het bedrag afgebouwd.
  • Het maximale bedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 15 per jaar en voor het tweede kind met € 255 per jaar.
  • Voor alleenstaande ouders wordt het bedrag verhoogd met maximaal € 3.050 per jaar. Dit is een compensatie voor het feit dat de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting verdwijnt.
    Let op! Er zijn alleenstaande ouders die een zogenaamde toeslagpartner hebben, omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen dan niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Ga dit na op 'Wie is mijn toeslagpartner?'
  • Voor het ouders met kind(eren) van 16 of 17 jaar oud wordt het kindgebonden budget met € 412 verhoogd (in plaats van € 296 in 2014) omdat de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten verdwijnt.

Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & ScholierenHet Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & Scholieren is vanaf januari weer helemaal actueel en compleet met informatie over regelingen en bedragen over kosten van kinderen.

2014

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Is het totale verzamelinkomen lager dan € 26.147, dan krijgt u het maximale bedrag uitgekeerd. Het verzamelinkomen vindt u op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf.

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Dit is wel weer afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. De bovengrens voor gezinnen met 1 kind bedraagt ongeveer € 40.000, voor gezinnen met 5 kinderen ongeveer € 50.000. Als het verzamelinkomen van u en uw partner samen hoger is, kunt u geen aanspraak maken op het kindgebonden budget. Ook als uw vermogen hoger is dan € 102.499 (voor een alleenstaande) of € 123.638 (samen met uw partner), heeft u geen recht op deze regeling.

Maximale bedragen kindgebonden budget per jaar in €

1 kind

1.017

2 kinderen

1.553

3 kinderen

1.736

4 kinderen of meer

€ 106,- extra per kind

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar, dan wordt het bedrag automatisch verhoogd. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. U hoeft dit niet apart aan te vragen. Voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar bedraagt deze verhoging € 231,- per kind en voor 16- en 17-jarigen is dat € 296.

Volgt uw kind voltijd onderwijs op het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs? Dan heeft u bovendien mogelijk recht op een tegemoetkoming ouders. Dit moet u apart aanvragen bij DUO.

Voor professionals

Ondersteun ouders bij de financiële opvoeding, ga samen met het Nibud met dit onderwerp aan de slag!

Aanvragen

Wanneer u kinderbijslag ontvangt, zijn uw gegevens automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in. U kunt zelf het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl (hier kunt u ook een proefberekening maken) of bellen met de Belastingdienst: 0800 - 0543.

Wijziging in inkomen?

Het kindgebonden budget dat u ontvangt, is gebaseerd op een schatting van uw inkomen van het huidige jaar. Na afloop van het jaar wordt bekeken of de schatting klopt en wordt een definitieve berekening gemaakt. Dit kan betekenen, dat u nog geld ontvangt of dat u een deel moet terugbetalen. Als uw inkomen sterk wijzigt, geef dat dan meteen door via toeslagen.nl, zodat u aan het einde van het jaar niets hoeft terug te betalen.

  • Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een dossier samengesteld over het thema Armoede in gezinnen over de gevolgen van armoede op het kind en op de opvoeding.

Geldwijzer Kinderen

Een overzicht van de kosten van kinderen van 0 - 18 jaar.

E-book

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Kinderopvang

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten?

Kinderopvangtoeslag

Voor scholieren

Alles over jouw geld! Tips, tools en informatie.

Nibud.nl/scholieren