a a a

Minder inkomsten

"Ik wil voor mezelf beginnen en verdien dan eerst minder. Uit onze begroting bleek dat we toch rond moeten kunnen komen."

Lara Serkei, Zwolle

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. Het is een inkomensafhankelijke regeling: u ontvangt meer toeslag naarmate uw inkomen lager wordt. U kunt de toeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Voor wie?

KinderopvangtoeslagDe wet geldt voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau. Informele kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder.

Ouders sluiten zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de instelling door de gemeente zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders betalen de instelling en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag. Voor stellen geldt dat beide ouders moeten werken.

Bijdrage werkgever

Werkgevers zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.

Gids voor financieel opvoeden

Een praktische gids voor de financiële opvoeding. Actuele kennis gebundeld met praktijkervaring en columns. Doe er uw voordeel mee en geef uw kind een financieel gezonde toekomst.

Ook als u niet werkt

Ook niet-werkenden kunnen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:

  • een (re-)integratietraject volgt;
  • als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
  • student bent bij een door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling.

De gemeente betaalt mogelijk mee in de kosten van kinderopvang, vraag dit na bij uw gemeente.

Maak uw berekening

  • Op toeslagen.nl kunt u berekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht heeft.

Voor professionals

Gezinsuitbreiding heeft aanzienlijke gevolgen voor de portemonnee van ouders. In het Budgethandboek van het Nibud vindt u handige referentiecijfers.

Aanvragen

De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon: 0800-0543. U kunt daar ook terecht voor meer informatie, evenals bij de Hulp- en Informatiepunten van de Belastingdienst.

Bij de aanvraag wordt naar uw jaarinkomen gevraagd. Hiervoor moet u zelf een schatting maken. U kunt dit ook vragen aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Met een vaste automatische overschrijving kunt u ervoor zorgen dat de kinderopvangtoeslag elke maand automatisch naar de kinderopvanginstelling wordt overgeschreven. Op die manier hebt u er geen omkijken naar. Informeer bij uw bank hoe u zo'n vaste overschrijving kunt regelen.

Financiële Opvoedtest

Hoe is het gesteld met úw financiële opvoedkwaliteiten?

Start de test!

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Geldwijzer Kinderen

Meer weten over de kosten van kinderen? Bestel nu!

E-book

Kopen, of...

Er zijn veel alternatieven voor dure uitgaven.

Slim kiezen