a a a

Voorwaarden kinderbijslag

Kinderbijslag

Iedereen die in Nederland woont of in loondienst is, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag voor de kinderen die tot zijn huishouden behoren. Het bedrag is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de situatie.

Voor wie?

In het algemeen hebben alle inwoners van Nederland zonder meer recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 16 jaar. Voor kinderen van 16 jaar en ouder en niet-thuiswonende kinderen onder de 16 jaar zijn de eigen inkomsten van het kind van belang. In uitzonderingsgevallen moeten ouders aantonen dat zij een bepaald bedrag uitgeven aan het levensonderhoud van een kind.

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding. U bent echter vrij in de besteding en hoeft hier ook geen verantwoording over af te leggen. Indien nodig of gewenst kunt u deze inkomensaanvulling dus ook gebruiken voor andere uitgaven, zoals boodschappen, de energierekening of de gemeentelijke belasting.

Onafhankelijk van uw inkomen

Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders. Daarnaast bestaan er tegemoetkomingen die wél inkomensafhankelijk zijn:

Gids voor financieel opvoeden

Een praktische gids voor de financiële opvoeding. Actuele kennis gebundeld met praktijkervaring en columns. Doe er uw voordeel mee en geef uw kind een financieel gezonde toekomst.

Hoe kunt u het aanvragen?

Nadat u aangifte hebt gedaan van de geboorte van uw kind, geeft de gemeente uw gegevens en die van uw kind door aan de Sociale Verzekeringsbank. Als het uw eerste kindje is, krijgt u van hen een aanvraagset thuisgestuurd. U ontvangt voor het eerst kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat uw kind is geboren. Als u al een kind heeft, krijgt u alleen een brief met informatie over uw kinderbijslag.

Voor professionals

Veel ouders kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken bij de financiële opvoeding. Het Nibud ondersteunt scholen, gemeenten en andere organisaties met ouderavonden, campagnes en voorlichtingsmateriaal.

De Sociale Verzekeringsbank keert uit

Meer informatie vindt over de kinderbijslag vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank, de instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert en het bedrag uitkeert. U vindt hier bijvoorbeeld de precieze bedragen en betaaldagen. Ook kunt u via de website wijzigingen doorgeven of vragen stellen. Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd, u ontvangt het bedrag steeds na afloop van het kwartaal. Als u meer kinderen heeft, worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

Als uw kind 6 jaar wordt, wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd. Dit is ook het geval bij de 12e verjaardag.

Kosten van kinderen

Alles over de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Geldwijzer Kinderen

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Kinderopvang

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten?

Kinderopvangtoeslag

Financiële opvoeding

Deze vader doet zijn best, maar of zijn kinderen nu slim met geld omgaan??

Financieel opvoeden