a a a

Eigen onderneming

Schilder

Als zelfstandig ondernemer moet u veel geldzaken zelf regelen. Zo bent u niet automatisch verzekerd voor pensioen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en heeft u te maken met wisselende inkomsten. Hoe krijgt én houdt u grip op uw geldzaken?

Wisselende inkomsten

Als ondernemer heeft u geen vast inkomen. Als u niet werkt, zijn er geen inkomsten. Dat geldt bij vakantie, een korte ziekte, of als u een langere periode niet kunt werken. Ook het aantal opdrachten of de verkoop kan variëren waardoor inkomsten fluctueren. Om te voorkomen dat u hierdoor in de financiële problemen komt is het belangrijk om:

 • Te weten hoeveel geld er maandelijks nodig is voor privé-verplichtingen.
 • Geld opzij zetten voor momenten dat u minder inkomsten heeft.
 • Geld reserveren voor de Belastingdienst.

Als u weet hoeveel u maandelijks kwijt bent aan de vaste lasten (huur/hypotheek, energielasten, verzekeringen etc.), weet u ook hoeveel u minimaal aan inkomsten per maand nodig hebt. Een kasboek bijhouden helpt om zicht te krijgen op waar het geld blijft.

Download gratis: 'Geldboek voor ondernemers'

Het Geldboek is een wegwijzer voor (startende) ondernemers over de aansluiting tussen hun privé en zakelijke financiën.

Het Geldboek is ontwikkeld door het Nibud, de Kamer van Koophandel, Zuidweg & Partners en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Omzet is geen winst...

Met het Persoonlijk Budgetadvies kunt u uw eigen uitgaven vergelijken met die van vergelijkbare huishoudens. Zo weet u of u aan bepaalde uitgaven relatief veel of juist weinig uitgeeft. Heeft u een maand meer inkomsten, zet dit bedrag dan op een aparte spaarrekening. Dit geld kunt u gebruiken voor tijden dat u minder inkomsten heeft.

Omzet is niet hetzelfde als winst, zelfs niet als u weinig kosten maakt. Ook als ondernemer betaalt u immers belasting. Zet hiervoor geld opzij, liefst op een spaarrekening. Zo voorkomt u dat u het geld uitgeeft aan iets anders en onaangenaam verrast wordt door een belastingaanslag.

Scheiding privé en zakelijk

Om te weten hoe uw bedrijf er financieel voor staat, is het belangrijk om de zakelijke en privé financiën gescheiden te houden. Hierbij gaat het onder andere om:

 • Een gescheiden administratie
 • Aparte bankrekeningen privé en zakelijk 

Bewaar belangrijke zakelijke documenten in een ordner, zoals het ondernemingsplan, contracten, overeenkomsten met leveranciers et cetera. In de map met privé houdt u de administratie van het huishouden bij met bijvoorbeeld abonnementen, overeenkomsten en rekeningen. Door een gescheiden administratie, houdt u overzicht over uw zakelijke uitgaven én privé-bestedingen.

Geldzaken ordner voor ondernemers

Tabbladenset voor ondernemersHet Nibud biedt voor ondernemers een handige tabbladenset. Hiermee houdt u snel en eenvoudig overzicht over de geldzaken van uw bedrijf en u krijgt nuttige tips over hoe lang u bepaalde gegevens moet bewaren en waar u informatie kunt vinden.

Gescheiden rekeningen

Probeer alles wat u voor uw bedrijf aanschaft van uw bedrijfsrekening te betalen. Alle huishoudelijke uitgaven betaalt u van de privérekening. Stort de omzet op de bedrijfsrekening, dan wordt direct inzichtelijk hoeveel u aan inkomsten van uw bedrijf heeft. Vervolgens kunt u maandelijks een vast bedrag van uw bedrijfsrekening overmaken op uw privérekening. Vergelijk het met een vast inkomen voor uw privé- uitgaven. Zo voorkomt u dat u uw omzet al hebt uitgegeven voordat u btw, kosten en inkomstenbelasting nog moet betalen. En u voorkomt dat u meer uit gaat geven in tijden dat het goed gaat met het bedrijf.

Administratie op orde

Regelmatig de administratie bijhouden helpt om financiële problemen te voorkomen. Zo wordt duidelijk wanneer, hoeveel en aan wie u nog geld moet betalen en ontvangen. Overzicht geeft inzicht.

Tips voor een geordende administratie:

 • Bewaar facturen op een vaste plaats totdat u de administratie bijwerkt.
 • Stuur dezelfde week nog een factuur als u een opdracht heeft afgerond.
 • Controleer regelmatig betalingen en het saldo van uw bankrekeningen.
 • Bewaar facturen en offertes apart van uw contracten en verzekeringsoverzichten.
 • Probeer elke week op een vast moment uw administratie bij te werken.

Over op IBAN

Zowel bedrijven als consumenten zijn overgegaan over op nieuwe bankrekeningnummers: IBAN (International Bank Account Number). Houd hier rekening mee in uw bedrijfsadministratie.

Financiële problemen

Ziet u de inkomsten van uw bedrijf teruglopen? Lukt het niet om de zaken financieel op orde te brengen? Schakel tijdig hulp in: schulden voorkomen is beter dan genezen. Neem bijvoorbeeld contact op met de Kamer van Koophandel, uw gemeente of één van de belangenorganisaties voor zzp'ers:

Financieringsmogelijkheden

Banken zijn niet altijd bereid om krediet te verstrekken of te verhogen, bijvoorbeeld als ze onvoldoende vertrouwen hebben in de levensvatbaarheid van het bedrijf, waardoor het risico te groot is dat de lening niet wordt terugbetaald. Als u geen krediet (meer) krijgt van de bank, zijn er nog andere mogelijkheden:

 • Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt de mogelijkheid om bij de gemeente een krediet of inkomensaanvulling aan te vragen. De regeling geldt voor bestaande ondernemers en personen die vanuit een werkloosheidssituatie een eigen bedrijf willen beginnen.
 • Microfinanciering bestaat uit een combinatie van coaching en krediet (tot € 50.000). Microfinanciering is bedoeld voor ondernemers die moeilijk toegang hebben tot begeleiding, coaching of financiering. Ondernemers met een goed en haalbaar ondernemingsplan komen ervoor in aanmerking, zowel starters als doorstarters. Zie ook: Qredits Microfinanciering Nederland

U kunt ook kijken of het mogelijk is om naast het eigen bedrijf (tijdelijk) in loondienst te gaan, om zo voor meer inkomsten te zorgen. Wat u hier aan overhoudt, kunt u inzetten in uw bedrijf. 

Inkomensvoorziening

Voor ondernemers is er niets automatisch geregeld in het geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensionering. Daarom is het verstandig om na te denken hoe u ervoor zorgt dat u ook dan voldoende inkomsten heeft. Een verzekering hoeft daarvoor niet de juiste oplossing te zijn, sparen op een spaarrekening kan ook. Hoe eerder u begint, hoe meer u straks te besteden heeft.

Meer informatie

Let op!

Als u vanuit loondienst zelfstandige wordt of recent bent geworden, kunt u de verzekering die via de werkgever liep voortzetten en zich zo via het UWV laten verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Belangrijk: dit kan alleen als u binnen 13 weken nadat de werknemersverzekering via het werk is gestopt, de voortzetting heeft aangevraagd.

Handige links

Beginnende schulden?

In 5 stappen naar een oplossing!

Zelfjeschuldenregelen

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

'Grip op geld' voor ondernemers

Biedt ondernemers handvatten om grip op hun financiën te houden.

Op eigen locatie

Steven de Bink!

Steven gaat als een speer. Maar wat als het financieel even tegenzit..?

Bekijk filmpje